ΧΡ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: «Προστατεύουμε κατοίκους και περιουσίες από πλημμυρικά φαινόμενα»

Ολοκληρώθηκε από τη ΔΕΥΑ Άρτας το έργο της επέκτασης του δικτύου ομβρίων στην Τοπική Κοινότητα Λιμίνης. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο που επιλύει χρόνια προβλήματα και ήταν αίτημα των κατοίκων της περιοχής.

Σκοπός του έργου ήταν η αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων που παρουσιάζονται στην περιοχή της Λιμίνη. Το έργο θα επιλύσει προβλήματα στην περιοχή, καθώς έγινε σε θέση που γίνεται η αποστράγγιση των ομβρίων  υδάτων μεγάλης επιφάνειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο ήταν συνέχεια προηγούμενου έργου που έκανε ο Δήμος Αρταίων  και πλέον λύνει οριστικά το πρόβλημα της απορροής των ομβρίων που συγκεντρώνονταν στο χωριό από το δρόμο Νοσοκομείου-Λιμίνη.

«Με το έργο αυτό προστατεύουμε τους κατοίκους της Λιμίνης και τις ιδιοκτησίες τους, ενώ επιλύουμε τα προβλήματα που δημιουργούνταν από πλημμυρικά φαινόμενα και αντιμετωπίζουμε εκ των προτέρων τον κίνδυνο αύξησης του μεγέθους και της συχνότητας των πλημμυρών. Στόχος μας είναι να δημιουργούμε τις κατάλληλες κα σύγχρονες υποδομές σε όλες τις τοπικές κοινότητες, ώστε να μην παρατηρούνται πλημμυρικά φαινόμενα και να προστατεύουμε τους κατοίκους και τις περιουσίες τους. Συνεχίζουμε να είμαστε σε διαρκή επικοινωνία και αγαστή συνεργασία με τα τοπικά συμβούλια και τους συμπολίτες για την ικανοποίηση των αιτημάτων από κάθε τοπική κοινότητα» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων και Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Άρτας Χρήστος Τσιρογιάννης.