ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18η 10 -06-2019

116 1.    Εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου και του κ. Γεωργίου Τσώλη για αποζημίωση οχήματος.
117 2.   Έγκριση αρ. 10339/2019 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου.
118 3.   Αποδοχή δωρεάς για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
119 4.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για το έργο: Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσεων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Αρταίων.
120 5.   Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων για τις κοινωνικές δομές ετών 2018-2019 και προαίρεση για το έτος 2020.
121 6.   Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια Ελαστικών για οχήματα – μηχανήματα έργου του Δήμου Αρταίων
122 7.   Απαλλαγή υπολόγων Χρ. Λάμπρη και Αρ. Ζέρβα για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής.
123 8.   Απαλλαγή υπολόγου του Δήμου Κων-νας Πατσιούρα για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν σε δαπάνες επεκτάσεως Ηλεκτροφωτισμού.
124 9.   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.
125 10. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου στην Τ.Κ. Βλαχέρνας του Δήμου Αρταίων.
126 11.  Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων (Σχολικών –Δημοτικών ) Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα, Κιρκιζατών, Χαλκιάδων της Δ.Ε. Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων.
127 12. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης (Σχολική ) Τ.Κ. Καλοβάτου της Δ.Ε. Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων.
128 13. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων (Σχολικών –Δημοτικών ) Τ.Κ. Ανέζας, Καλογερικού, Γαβριάς, Ψαθοτοπίου, Ράχης, Πολύδροσου, Βίγλας της Δ.Ε. Αμβρακικού, Τ.Κ. Παντάνασσας, Καμπής της Δ.Ε. Ξηροβουνίου και Τ.Κ. Γριμπόβου Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων.
129 14. Έγκριση ή μη IV πρακτικού για την προμήθεια: Προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ
130 15. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την δαπάνη: Δαπάνες ετήσιας Τουριστικής Προβολής Δήμου Αρταίων.
131 16. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια Κάδων απορριμμάτων, δοχείων απορριμμάτων και κάδων κομποστοποίησης.

18 10-6-2019