29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 30η Αυγούστου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ στo παρακάτω θέμα:
174.-Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή των προέδρων τοπικών κοινοτήτων έτους 2019
29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 30-8- 2019