Συνεδριάζει την Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18:00 μ.μ, εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την « Λειτουργία δομής φιλοξενίας προσφύγων στο Επιχειρηματικό πάρκο του Δήμου Αρταίων ».

Στην συνεδρίαση έχουν κληθεί να παραστούν οι Βουλευτές του Νομού Άρτας, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, ο  Αντιπεριφερειάρχης Άρτας, τα Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, οι Περιφερειακοί  Σύμβουλοι, ο Πρόεδρος και μέλη της Τοπ. Κοινότητας Αμμοτόπου, η Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας, το Επιμελητήριο Άρτας, ο Διοικητής Στρατοπέδου «Τχη (ΠΒ) Κωνσταντίνου Βερσή, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας, ο Εμπορικός Σύλλογος Άρτας, ο Ιατρικός Σύλλογος Άρτας, το ΤΕΕ – Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Άρτας, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Άρτας, η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αρταίων και η Πρωτοβουλία Αρτινών Δημοτών.