Σε μία προσπάθεια να ευαισθητοποιηθούν ακόμη και τώρα οι συμπολίτες μας που δεν συμμορφώνονται με τις εντολές των Επιστημόνων και της Πολιτείας, ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, απέστειλε επιστολή προς την Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας, προκειμένου να εντείνει τις περιπολίες, τις αυστηρές συστάσεις και όπου χρειάζεται να επιβληθούν ακόμη και πρόστιμα.

 Πιο συγκεκριμένα η επιστολή του κ. Τσιρογιάννη αναφέρει:

«Επειδή παρά τα αυστηρά μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση μέσω πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, για την αποφυγή συνάθροισης κοινού για τον περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού, COVID -19, παρατηρείται το γεγονός να συναθροίζονται πολίτες σε διαφόρους κοινόχρηστους χώρους, αυλές σχολείων και ανοιχτούς αθλητικούς  χώρους.

Παρακαλούμε από σήμερα για τον τακτικό σας έλεγχο, στο παραποτάμιο πάρκο της Άρτας, στους αύλειους χώρους των σχολείων, στις πλατείες, καθώς επίσης και για τον έλεγχο σας για την εφαρμογή των μέτρων απαγόρευσης για τα καφέ και τους άλλους χώρους εστίασης στην πόλη και στα χώρια του Δήμου Αρταίων» .