10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 9η του μηνός Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
86.86 Άσκηση ή μη παρέμβασης του Δήμου Αρταίων στην Αίτηση Αναθεώρησης της ΚΞ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κατά της υπ’ αριθμ. 1262020 απόφασης
87.Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020-2021(ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ)
88.Συμπλήρωση της αρ. 83 2020 Α.Ο.Ε.
89.1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 και διαμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας.
90.Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας, χορήγηση εκτάκτου επιδόματος ένδειας από ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου και εξειδίκευση πίστωσης.

10