6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 20η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ με το εξής θέμα:
60.Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων και
Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Αρταίων, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων την περίοδο των Απόκρεω και της Καθαράς Δευτέρας
6 η