Ένα νέο έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση όλου του Δήμου Αρταίων μπαίνει μπροστά, μετά την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης από τον Δήμαρχο, Χρήστο Τσιρογιάννη. Το έργο με τον διακριτό τίτλο «Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών, χανδάκων από οπλισμένο σκυρόδεμα, σωληνωτών και επισκευές αυλάκων» χρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πόρους και πόρους της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικού προϋπολογισμού 412.515,00 ευρώ.

Πρόκειται για 21 σημαντικές τεχνικές παρεμβάσεις που αφορούν και επιλύουν προβλήματα καθημερινότητας σε 13 περιοχές του Δήμου και συγκεκριμένα σε Ροδαυγή, Κορφοβούνι, Γραμμενίτσα, Βλαχέρνα, Άγιο Σπυρίδωνα, Χαλκιάδες, Πλησιούς, Καλόβατο, Ράχη, Πολύδροσο, Βίγλα, Ανέζα και Καλογερικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν αιτήματα των δημοτών, σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία έχουν υποδείξει στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων.

«Κάνουμε διαρκώς σημαντικά έργα που διευκολύνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών σε όλο το εύρος του Δήμου, δίνοντας έμφαση στον εκσυγχρονισμό των υποδομών του Δήμου μας. Έργα και παρεμβάσεις που έχουμε ανάγκη και επιλύουν ζητήματα τα οποία είχαμε θέσει στις προτεραιότητες μας. Όπως έχω ξαναπεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα αποτυπώνεται η πολιτική βούληση για την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων. Συνεχίζουμε και κοιτάζουμε όλες τις περιοχές του Δήμου μας το ίδιο, δίνοντας έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας, των υποδομών και της ασφάλειας για όλους τους συμπολίτες» ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.