Δώδεκα (12) νέες θέσεις στάθμευσης, με συγκεκριμένες προδιαγραφές που ανταποκρίνονται πλήρως στην σωστή και ασφαλή στάθμευση των ποδηλάτων, τοποθετήθηκαν από το Δήμο Αρταίων, σε διάφορα σημεία της πόλης, εντατικοποιώντας την προσπάθεια του Δήμου για την προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου, για μια πόλη, φιλική, ασφαλή και προσβάσιμη σε όλους.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μέρος των πολλαπλών δράσεων που πραγματοποιεί ο Δήμος Αρταίων, για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, με παρεμβάσεις και έργα σε όλο το εύρος του Δήμου.

Συνολικά ο Δήμος Αρταίων διαθέτει δεκαπέντε (15) θέσεις, εκ των οποίων οι τρεις τοποθετήθηκαν το προηγούμενο διάστημα και στις οποίες υπάρχει ειδική σήμανση, ώστε να είναι σαφές πως πρόκειται για θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης  ποδηλάτων. Οι θέσεις είναι καινούργιες και τοποθετήθηκαν σε δημοτικά κτίρια, δημόσιες υπηρεσίες και αθλητικούς χώρους και συγκεκριμένα βρίσκονται:

  • Στο Δημοτικό Στάδιο Άρτας .
  • Στο αθλητικό Κέντρο του Δήμου Αρταίων.
  • Στο κτίριο που στεγάζεται η Π.Ε Άρτας.
  • Στο Πρωτοδικείο Άρτας.
  • Στο νέο κλειστό γυμναστήριοΤ9.
  • Στο Εργατικό Κέντρο Άρτας.
  • Στο Παραποτάμιο Πάρκο.
  • Στη Διεύθυνση Γεωργίας.