49η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 15η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη ώρα 14:00 μ.μ με το εξής θέμα:
475.Εγκριση της μετακίνησης ιδιωτών μελών επιτροπών που συστήνονται από την Ο.Ε. στα πλαίσια διεξαγωγής του ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού κατηγορίας μελέτης ‘Ειδικά Αρχιτεκτονικά’ για την ανάπλαση διαμόρφωση πεζοδρόμων και πλατειών του κέντρου της Άρτας OPEN MALL.

49η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (475)