54η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 5η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη ώρα 13:30 μ.μ με τα εξής θέματα :
528.Καθορισμός πρόσθετων προσόντων για τις εγκριθείσες θέσεις προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2020 του Δήμου Αρταίων.
529.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

54η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (528-529)