2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 19η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
8.Παράταση μίσθωσης ακινήτων.
9.- Διαγραφή χρεώσεων απο βεβαιωτικούς καταλόγους.
10- Εγκριση πρακτικού της εργασίας με τίτλο: « Περισυλλογή και Περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς »
11.- Εγκριση πρακτικού για «Προμήθεια οχημάτων (επιβατικού οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας και οχήματος για τις ανάγκες ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ)».
12.-Εγκριση για νομική συνδρομή του τέως Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Αρταίων, Μιχαήλ Βλάχου, σε ποινική υπόθεση που ανέκυψε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.
2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (8-12)