Στο πλαίσιο του έργου GOAL nZEBs, του διασυνοριακού προγράμματος Interreg Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020, προβλέπεται μεταξύ άλλων η «Εγκατάσταση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας για  θέρμανση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας» με προϋπολογισμό του έργου 173.425,41 ευρώ, εκ των οποίων το πόσο των 35.029,41 θα καλυφθεί από δημοτικού πόρους.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέχρι την Παρασκευή 7 Μάιου 2021 και ώρα 19:00.

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις, παρέχονται στην ηλεκτρονική σελίδα www.arta.gr, στην κατηγορία Εφημερίδα της Υπηρεσίας – Προκηρύξεις.