Πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Μετά από ενάμιση χρόνο τηλεδιασκέψεων και αμέσως μόλις δόθηκε το «πράσινο φως», από σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος Αρταίων επανήλθε στις δια ζώσης συνεδριάσεις, ένας από τους ελάχιστους πανελλαδικά που το έχουν πράξει ήδη.

Έτσι, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Χρήστου Τσιρογιάννη, συνεδρίασε την Τρίτη 31 Αυγούστου, με 21 θέματα στην ημερήσια ατζέντα της.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι έχουν την δυνατότητα -και δεν υποχρεούνται- να επανέλθουν στις δια ζώσης συνεδριάσεις, όταν τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις: να είναι πλήρως εμβολιασμένοι οι παρόντες ή να φέρουν πιστοποιητικό νόσησης, να τηρούνται οι αποστάσεις και τα μέτρα ατομικής προστασίας.

Έτσι στην δια ζώσης συνεδρίαση παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αρταίων κ. Τσιρογιάννης και τα  μέλη της επιτροπής κκ Χριστόφορος Σιαφάκας, Κώστας Χαρακλιάς, Νίκος Λιόντος και Δημήτρης Σφήκας. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, της Αντιπολίτευσης δεν συμμετείχαν εάν και νόμιμα κλήθηκαν.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, συνεδρίασε και έλαβε απόφαση, μεταξύ άλλων, για:

  • την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου, καθώς και του 1ου Γυμνασίου / Λυκείου Άρτας στο πλαίσιο της Πράξης GOAL nZEBs
  • τις επισκευές και παρεμβάσεις στα σχολεία του Δήμου Αρταίων
  • αποδοχή δωρεάς βιβλίων για την Δημοτική Βιβλιοθήκη
  • έγκριση σύναψης σύμβασης για τον καθαρισμό αποστραγγιστικών αυλάκων ΔΕ Αμβρακικού
  • έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Γεωτρήσεις στα δημοτικά γήπεδα Κορφοβουνίου και Πλησιών»
  • έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέου ιστορικού Δημαρχείου Άρτας»
  • έγκριση δαπάνης ποσού 6.950,51 για συμμετοχή του Δήμου σε «Δαπάνες για Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού»