Στην βεβαίωση και επίδοση των ανταποδοτικών τελών προχώρα ο Δήμος Αρταίων για όλα τα Κοιμητήρια που ανήκουν στα διοικητικά του όρια.

Πρόκειται για ένα ανταποδοτικό, στο μεγαλύτερο μέρος του τέλος, το οποίο είναι υποχρεωτικό στην επιβολή του και προορίζεται για τον καθαρισμό, την συντήρηση, τη περίφραξη και γενικά όλες τις απαιτούμενες εργασίες ευπρεπισμού των Κοιμητηρίων.

Ο Δήμος Αρταίων κάθε χρόνο δαπανά ένα σημαντικό πόσο, περίπου στις 100.000 ευρώ, για όλες αυτές τις εργασίες των Κοιμητηρίων.

Το συγκεκριμένο τέλος επιβαλλόταν μέχρι σήμερα μόνο στα δύο Κοιμητήρια της πόλης της Άρτας. Με αυτή την βεβαίωση το τέλος πλέον επιβάλλεται κάθε χρόνο και στα υπόλοιπα 47 Κοιμητήρια του Δήμου Αρταίων.

Η επιβολή του τέλους για όλα τα περιφερειακά Κοιμητήρια ισχύει από το 2016, όμως δεν πραγματοποιήθηκε η επίδοση για το λόγο ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης και αντιστοίχισης των ταφείων με τους δικαιούχους. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας ξεκίνησε και η επιβολή του τέλους όπως ορίζει ο Νόμος. Η βεβαίωση που στάλθηκε στους δικαιούχους των ταφείων είναι για πέντε χρόνια, δηλαδή 25 ευρώ συνολικά.

Ειδικότερα, το τέλος για τα περιφερειακά Κοιμητήρια ανέρχεται στο ποσό των 5 ευρώ ανά ταφείο, το χρόνο, ενώ στα Κοιμητήρια της Άρτας και των Αγίων Αναργύρων τα ποσά είναι 30 και 25 ευρώ αντίστοιχα.

«Ήταν μια κίνηση που έπρεπε να έχει γίνει. Το συγκεκριμένο τέλος το βεβαιώνουμε για πρώτη φορά και μιλάμε για ένα τέλος 100% που ανταποδοτικά επιστρέφει με εργασίες συντήρησης και ευπρεπισμού των Κοιμητηρίων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Χριστόφορος Σιαφάκας.