Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, ενημέρωσε διεξοδικά το Δημοτικό Συμβούλιο αναφορικά με την επίσκεψη του Υφυπουργού Παιδείας κ. Άγγελου Συρίγου (μια συζήτηση στο επίκεντρο της οποίας ήταν το μέλλον των πανεπιστημιακών σχολών της Άρτας), την αύξηση του κόστους ενέργειας, τα έργα που τρέχουν αυτό το διάστημα στο Δήμο, και συγκεκριμένα για την πορεία των εργασιών των μεγάλων αναπτυξιακών έργων της Άρτας, όπως το ΟPEN  MALL και την Γεφύρωση του Ποταμού Αράχθου.

Ειδικά για την γεφύρωση του Αράχθου, ο Δήμαρχος Αρταίων δήλωσε: «Προχωράμε, πάμε να γεφυρώσουμε τον Άραχθο, ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο, αλλά θα τα καταφέρουμε».

Κατά την διάρκεια του Συμβουλίου, μεταξύ άλλων των θεμάτων που συζητηθήκαν ήταν το θέμα της μακροχρόνιας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης του Δήμου Αρταίων, ένα θέμα το οποίο εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Χριστόφορος Σιαφάκας και το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα.

Ειδικότερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων, ψήφισε ομόφωνα, την μακροχρόνια εκμίσθωση των εκτάσεων που βρίσκονται στα χωρικά όρια των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αρταίων, με τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας, για τύπο καλλιέργειας διάφορων καρποφόρων-οπωροφόρων δέντρων (δενδροκομία), προσδιορίζοντας το  κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς μισθώματος, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια εισοδηματικά, κοινωνικά, εντοπιότητας και αριθμό στεμμάτων ιδιόκτητης γης, προκειμένου αυτές οι εκτάσεις να υποστούν σχετικές βελτιώσεις για δενδροκαλλιέργεια, καθιστώντας τες έτσι αξιοποιήσιμες, αποφέροντας οικονομικά οφέλη για το Δήμο.