Διευθύντρια: Γρύλλια Σοφία
26813 62205
Γραμματεία: Μολώνη Θεοδώρα
26813 62230
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ - ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Προϊστάμενος: Σακκάς Άγγελος
26813 62227
Κακκάβα Αντωνία
26813 62228
Κοντοστέργιου Αγορίτσα
26813 62214
Κεφάλας Κύρκος
26813 62209
Πάνου Ιωάννης
26813 62175
Σιώζου Αικατερίνη
26813 62235
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προϊσταμένη: Νούτση Μιράντα
26813 62226
Γιαµούρης Ευάγγελος
26813 62225
Ρίζου Ευαγγελία
26813 62224
Μπαλατσούκας Θεόδωρος
26813 62223
Βλάβες ηλεκτροφωτισμού
26813 62230
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Προϊστάμενος: Σακκάς Βασίλειος
26813 62236
Γκανιάτσα Ευαγγελία
26813 62237
26813 62235
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προϊστάμενος: Τζελέπης Γεώργιος
26813 62229
Σαραντάρη Γεωργία
26813 62208