ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ     9η      14-  2 -2017
1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την: Ανανέωση του ονόματος(domain name) arta.gr
2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για: Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης Δημ. Φωτισμού ΔΕ Αμβρκικού
4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης Δημ. Φωτισμού ΔΕ Βλαχέρνας
5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης Δημ. Φωτισμού ΔΕ Ξηροβουνίου
6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης Δημ. Φωτισμού ΔΕ Φιλοθέης
7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια συστημάτων εντοπισμού& παρακολούθησης οχημάτων ( GPS )
8. Ακύρωση αρ. 55/2017 Α.Ο.Ε. και Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την υπηρεσία: Διενέργειας υπηρεσίας πλυσίματος επιβατικών οχημάτων των υπηρεσιών του Δημου Αρταίων  για το έτος 2017
9. Ακύρωση αρ. 87/2017 Α.Ο.Ε. και Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια μικροϋλικών για οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Αρταίων
10. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων

2017-9