ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (685-686)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 61η 29 – 12 -2017
685 Απαλλαγή Πετσιμέρη Άγγελου υπολόγου υπαλλήλου πάγιας προκαταβολής έτους 2017
686 Έγκριση ανατροπής των αποφάσεων, της Οικονομικής Επιτροπής, ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πίστωσης
2017-61

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (682-684)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 60η 27 – 12 -2017
682 1.   Έγκριση ή μη πρακτικού Ι διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης : Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Αρταίων

683 2.  Απαλλαγή υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Δ΄ διμήνου 2017 και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

684 3.  Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Τούση Αικατερίνης για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν σε δαπάνες επεκτάσεως ηλεκτροφωτισμού.
2017-60

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (672-681)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 59η 21 – 12 -2017 ΕΚΤΑΚΤΗ
672 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια οχημάτων(επιβατικά,ελαφρύ ημιφορτηγό, τρακτέρ με καταστροφέα και γερανοφόρο φορτηγό).
673 2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Αρταίων.
674 3. Απαλλαγή υπολόγων Προέδρων Τ.Κ. και Δ.Ε. από πάγια προκαταβολή έτους 2017
675 4. Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης διαγωνισμού για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου 2017-2018
676 5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Δαπάνη Χριστουγεννιάτικου γεύματος απόρων δημοτών Δήμου Αρταίων.
677 6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια και τοποθέτηση επιγραφής με τους διατελέσαντες Δημάρχους του Δήμου Αρταίων
678 7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες διερεύνησης απόψεων των πολιτών του Δήμου μας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου & αξιολόγηση αυτών.
679 8. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
680 9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια οχημάτων(τρακτέρ με καταστροφέα).
681 10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια οχημάτων Δήμου Αρταίων.
2017-59

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (657-671)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 58η 20 – 12 -2017
657 Ορισμός δικηγόρου για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος για την Γεφύρωση του ποταμού Αράχθου
658 Εξουσιοδότηση Δημάρχου για κατάθεση μήνυσης για κλοπή ανακυκλώσιμων υλικών
659 Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: Προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Αμβρακικού, Δ.Ε. Φιλοθέης και Δ.Ε. Ξηροβουνίου
660 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού Προμηθειών του Δήμου ( πλήν Τεχνικής Υπηρεσίας ) για το έτος 2018
661 Αναμόρφωση προϋπολογισμού
662 1.   Κατάρτιση κατάστασης γεύματος αγάπης απόρων Δημοτών εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων
663 2.  Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας εκτάκτου επιδόματος ένδειας από ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου .
664 3.  Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής και αναπλήρωση αυτής
665 4.  Απαλλαγή υπολόγων υπαλλήλων του Δήμου Κ. Πολύζου και Ε. Γιαμούρη για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν σε δαπάνες επεκτάσεως Ηλ/σμού.
666 5.  Απαλλαγή υπολόγων υπαλλήλων του Δήμου Μ. Νούτση και Θ. Μπαλατσούκα για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν σε δαπάνες επεκτάσεως Ηλ/σμού.
667 6.  Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Α. Αρκουμάνη για χρηματικό εντάλματα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου σε περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου σε έκθεση τουρισμού TOURNATUR 2017.
668 7.  Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης διαγωνισμού: Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων (νέο)
669 8.  Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού υποβολής δικαιολογητικών για την εργασία: Εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών (νέο)
670 9.  Παραλαβή της μελέτης: Γεωτεχνική μελέτη Κλειστού Εκθεσιακού Κέντρου
671 10. Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης με τίτλο: Τεχνική υποστήριξη του λογισμικού οδοποιίας anadelta Tessera ( ASA professional )

2017-58

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (626-655)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 56η 11 – 12 -2017
626 Απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων
627 Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης: Μελέτη κατασκευής κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρρίου- Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας
628 Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης: Οριστική μελέτη έργου δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων (Μικρό θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α.)
629 Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης διαπραγμάτευσης για την προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη κοινωνικών δομών (Ομάδες ΣΤ,Ζ,Η,Θ & Ι)
630 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
631 Ακύρωση της αρ. 498/2017 Α.Ο.Ε. και εκ νέου σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου κλειστού Τ9 στους Κωστακιούς
632 Επί ενστάσεως κ.κ. Χουλιάρα Σπυριδούλα κ.λ.π. κατά της έκθεσης της Επιτροπής αξιολόγησης μισθίου για την δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης
633 1.   Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων
634 2.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για γνωμοδότηση σχετικά με τη διαχείριση του θέματος ‘’ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ’’
635 3.  Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων στις 19-12-2017 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο επί αιτήσεως της σύμπραξης OBERMEYER ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – OBERMEYER PLANEN + BERATEN GmbH κατά της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: Μελέτη κατασκευής Μόμιμου Στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου.
636 4.  Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για οριστική κατακύρωση της προμήθειας: Προμήθεια Δοχείων Απορριμμάτων
637 5.  Έγκριση ή μη πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Αμβρακικού, Δ.Ε. Φιλοθέης και Δ.Ε. Ξηροβουνίου
638 6.  Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των κατ-των 2,3,5& 6 στην πλατεία Σκουφά.
639 7.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια εργαλείων
640 8.  Έγκριση πραγματοποίηση δαπανών με τίτλο: Αμοιβές νομικών και Συμβολαιογράφων και Συνδρομές σε εφημερίδες & Περιοδικά & Ηλεκτρονικά μέσα.
641 9.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια εορταστικού- διακοσμητικού υλικού.
642 10.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων λόγω έντονων βροχοπτώσεων
643 11.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης των εργασιών: Επανασπορές και βελτιώσεις αρδευτικών εγκαταστάσεων σε γήπεδα του Δήμου Αρταίων
644 12. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια και τοποθέτηση 4 κλιματιστικών τοίχου για τους νέους χώρους γραφείων του ισογείου του Δημαρχείου.
645 13. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια – τοποθέτηση – παραμετροποίηση προβολέα (projector) ηλεκτρικής οθόνης
646 14. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και Ηλεκτρονικών Συγκρ/των Δήμου Αρταίων.
647 15. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για το κτίριο των κοινωνικών δομών.
648 16.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης Για την προμήθεια: Προμήθεια Υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δήμου Αρταίων
649 17.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου και ΚΚΜΠΑΠ ετών 2018-2019
650 18.Καθορισμός ωριαίας δαπάνης για μίσθωση μηχανημάτων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών
651 19. Απαλλαγή υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Γ΄ διμήνου 2017 και έγκριση απόδοσης λογαριασμού
652 20. Έγκριση έκθεσης απολογισμού ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων έτους 2016
653 21.Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης διαπραγμάτευσης για την προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη κοινωνικών δομών (Ομάδες Ε και μέρος της Κ (Κ2,Κ3,Κ4,ΚΑΙ Κ5
654 22.Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
655 23. Έγκριση δαπανών από πάγια προκαταβολή Προέδρων Τ.Κ. & Δ.Κ.
2017-56

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (623-625)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 55η 5 – 12 -2017 ΕΚΤΑΚΤΗ
623 1.      Έγκριση και Διάθεση πιστώσεων
624 2.      Έγκριση ή μη γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 105/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Άρτας της ανώνυμης εταιρείας ‘‘ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
625 Έγκριση ή μη πρακτικού για την προμήθεια: Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Αρταίων
2017-55

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (619-622)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 54η 4 – 12 -2017 ΕΚΤΑΚΤΗ
619 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
620 2. Μερική τροποποίηση της αρ. 597/2017 Α.Ο.Ε. ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου ( Ασφαλιστικές εισφορές Δημάρχων- Αιρετών)
621 3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων λόγω έντονων βροχοπτώσεων.
622 4. Μερική τροποποίηση των αρ. 548/2017 και 573/2017 Α.Ο.Ε. λόγω λάθους τίτλου της ομάδας Ε στα εγκριμένα πρακτικά με τις ανωτέρω αποφάσεις.
2017-54

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (599-618)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 53η 27 – 11 -2017
599 Έγκριση αρ. 44683/21-11-2017 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου ‘Αρτας στις 22-11-2017 επί διεκδικητικής αγωγής Δήμου κατά Βύρωνα Λάμπρου κ.λ.π.
600 Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για δικαιούχους υπαλλήλους Δήμου Αρταίων
601 Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων
602 1.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 105/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Άρτας της ανώνυμης εταιρείας ‘‘ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’
603 2.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για γνωμοδότηση σχετικά με αποζημίωση ή μη οχήματος λόγω φθορών σε όχημα.
604 3.  Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης σχετικά με αποζημίωση ή μη οχήματος του κ. Καρτάλη Γεωργίου λόγω φθορών με εξώδικο συμβιβασμό.
605 4.  Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης σχετικά με αποζημίωση των κ.κ. Γκούβα Δημητρίου και Παναγιώτη με εξώδικο συμβιβασμό μετά την αρ. 83/2017 απόφαση Ειρηνοδικείου Άρτας.
606 5.  Αίτηση κ. Βασιλείου Γεωργίου για διόρθωση ορίων κτηματολογίου.
607 6.  Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για οριστική κατακύρωση της προμήθειας: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε.Αρταίων.
608 7.  Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για οριστική κατακύρωση της προμήθειας: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
609 8.  Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για οριστική κατακύρωση της προμήθειας: Προμήθεια ομπρελών για κοινόχρηστους χώρους.
610 9.  Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2017-2018
611 10.   Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για οριστική κατακύρωση του έργου: Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού σχολείου Πλησιών.
612 11.   Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δ.Ε. Αρταίων (για την 1η ομάδα-ξυλεία)
613 12.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δήμου Αρταίων και επιλογή τρόπου εκτέλεσης.
614 13.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εκπόνηση εργασίας συμβουλευτικής υποστήριξης για την προώθηση της απασχόλησης στο Δήμο Αρταίων
615 14.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στο 2ο Πανελλήνιο συνέδριο ψηφιοποίησης Πολιτιστικής κληρονομιάς.
616 15.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής.
617 16.   Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
618 17.   Αναμόρφωση προϋπολογισμού
2017-53

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (598)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 52η 21 – 11 -2017
598 Απόρριψη ή μη προσφυγής της σύμπραξης των εταιρειών OBERMEYER ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ και OBERMEYER PLANET + BERATEN GMbH κατά της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την εκπόνηση της μελέτης: Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου εκθεσιακού κέντρου
2017-52

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (586-597)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 51η 20 – 11 -2017
586 Έγκριση ή μη πρακτικού αποσφράγισης προσφορών (με διαπραγμάτευση) για την προμήθεια: Προμήθεια Οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, τρακτέρ με καταστροφέα και γερανοφόρο φορτηγό )
587 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια, εγκατάσταση & παραμετροποίηση εξοπλισμού τηλεφωνίας PBX (1 κάρτα 24 αναλογικών εσωτερικών κυκλωμάτων)
588 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια διπλωτικού μηχανήματος
589 Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση επί προσφυγής κατά της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την εκπόνηση της μελέτης: Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου εκθεσιακού κέντρου
590 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
591 1.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 83/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Άρτας επί αγωγής Δημητρίου και Παναγιώτη Γκούβα κατά Δήμου Αρταίων
592 2.  Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίου δωρεάς οικοπέδου, μεταξύ Δήμου Αρταίων και ΔΕΥΑΑ
593 3.  Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: Μελέτη κατασκευής στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου
594 4.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος.
595 5.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων και δενδροστοιχιών.(νέο)
596 6.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια Καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Αρταίων και νομικών προσώπων για τα έτη 2018-2019
597 7.  Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου του Δήμου σε επιμορφωτικό σεμινάριο.
2017-51