ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 3-2-2017
1 “Έγκριση της αριθμ.2/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων η οποία αφορά 2η Τροποποίηση
Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2017”
2 Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Απόκρεω και της Καθαράς Δευτέρας
3 Διάθεση δαπάνης για την κάλυψη ηχητικών αναγκών για την παρέλαση της 25ης Ματίου 2017
4 Διάθεση δαπάνης για τον εορτασμό της Αγίας Θεοδώρας
5 Διάθεση δαπάνης για τις εκδηλώσεις του Καρναβαλιού και της Καθαράς Δευτέρας έτους 2017
6 Διάθεση δαπάνης για τέλεση του ετήσιου Δημοτικού Μνημόσυνου
7 Διάθεση δαπάνης για εκδήλωση του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας στις 17/2/2017
8 Λύση σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αρταίων και του Ευαγγέλου Φούζα Τοπ. Μηχανικού η οποία αφορά “Αυτοψίες επαλήθευσης των
τετ. μέτρων για τροποποίηση αυτών που δηλώνονται στη ΔΕΔΔΗΕ
9 Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο Ανάδειξη ιδιαιτεροτήτων (Αρχιτεκτονικών – αρχαιολογικών- περιβαλλοντικών
προσβασιμότητας για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής Ροδιάς
10 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου “Εισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κοιμητηρίων3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2017 3-2-2017 (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 57-66)