ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18η 6- 4 -2017 ΕΚΤΑΚΤΗ
216 1. Έγκριση πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: προμήθεια καυσίμων έτους 2017
2017-18