ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15η 23- 3 -2017 ΕΚΤΑΚΤΗ
171 1. Έγκριση πραγματοποίησης για προμήθεια καυσίμων έτους 2017
172 2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, σύνταξη όρων συνοπτικού διαγωνισμού και ψήφιση πιστώσεων για την προμήθεια: προμήθεια καυσίμων έτους 2017
2017-15