Στη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αρταίων έχει κατατεθεί από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία σχέδιο Κανονιστικής Απόφασης για τη διάθεση θέσεων στάθμευσης γενικής χρήσης ΑμΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους του δήμου αλλά και ατομικής χρήσης πλησίον του τόπου διαμονής τους. Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης καλούνται να καταθέσουν στο Δήμο Αρταίων τις προτάσεις τους οι πολίτες, επιχειρηματίες και λοιποί φορείς του δήμου είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά στο e-mail dimos@arta.gr.