10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3-5-2017 (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 203-272)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 3-5-2017
ΕΚΤΑΚΤΑ
203 1 Στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων στην εταιρεία παραγωγής ζοωτροφών LAKY
204 2 Στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων στον Πτηνοτροφικό Συν/σμό Άρτας
205 3 Επικαιροποίηση του όρκου αδελφοποίησης με το Δήμο Λευκάρων
206 4 Επιχορήγηση Αθλητικών και πολιτιστικών Συλλόγων
207 5 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (233/2017 ΑΟΕ)
208 6 Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων
209 7 Eγκριση αποτελεσμάτων χρήσης Α’ Τριμήνου (αριθ.247/2014 ΑΟΕ)
210 8 Έγκριση μελέτης του έργου «Διαμόρφωση παιδικών χαρών»
211 9 Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου κλειστού Τ9 στους Κωστακιούς
212 10 «Έγκριση μελέτης του έργου «Οδοποιία νέου οικισμού Κορωνησίας»
ΤΑΚΤΙΚΑ
213 1 Παραχώρηση δημοτικής έκτασης στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Πεδινής και Ημιορεινής Περιοχής Νομού Άρτας
για την κατασκευή και λειτουργία του Σταθμού Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Άρτας
214 2 Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στη διαδικασία ωρίμανσης έργων αστικού ηλεκτροφωτισμού, μέσω του μηχανισμού ELENA
(Ευρωπαϊκή Βοήθεια για Τοπικά Ενεργειακά Προγράμματα) που προωθείται από την Περιφέρεια Ηπείρου
215 3 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο Δίκτυο Πόλεων «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», Έγκριση Καταστατικού, διακήρυξης, ορισμός εκπροσώπων
216 4 Έγκριση ποσού για την διοργάνωση στην Άρτα της 28ης Πανελλήνιας Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελλάδας (ΕΔΕΥΑ)
217 5 Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων.
218 6 Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
219 7 Λήψη απόφασης για παραχώρηση σχολικής πλατείας του δημοτικού σχολείου Γαβριάς
220 8 Λύση μίσθωσης για το αριθ. 541 κληροτεμάχιο στη θέση «Μακρόνησος» της Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα.
221 9 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης προμήθειας οχημάτων του Δήμου.
222 10 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και ποσοτικής παραλαβής «Προμήθεια Υπαίθριων οργάνων γυμναστικής στο
παραποτάμιο πάρκο»
223 11 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής ,ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για «Προμήθεια άλατος» έτους 2017
224 12 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών οργάνωσης 3ου Ημιμαραθωνίου «Ο Δρόμος του Γιοφυριού»
225 13 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής, ποσοτικής &ποιοτικής παραλαβής υλικών συντήρησης Δημοτικού φωτισμού ΔΕ Αμβρακικού
226 14 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής, ποσοτικής &ποιοτικής παραλαβής υλικών συντήρησης Δημοτικού φωτισμού ΔΕ
Ξηροβουνίου
227 15 Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων
Δήμου Αρταίων, Λαικών αγορών Δήμου Αρταίων Ομάδα 3.1η Κατασκευαστικά Υλικά για το έτος 2017
228 16 Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου
Αρταίων, Λαικών αγορών Δήμου Αρταίων Ομάδα 2η Δομικά Υλικά για το έτος 2017
229 17 Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής κτιρίων &
λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων, Λαϊκών αγορών & Προμήθειας Ψυχράς ασφάλτου Δήμου Αρταίων για το έτος 2016
230 18 Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων
Δήμου Αρταίων, Λαικών αγορών Δήμου Αρταίων (ΟΜΑΔΑ 4η Σιδηρουργικά) & (Ομάδα 3.1η Κατασκευαστικά Υλικά) για το
έτος 2017
231 19 Έγκριση πρωτοκόλλων Οριστικής παραλαβής για ασφάλιστρα οχημάτων – μηχανημάτων-χορτοκοπτικών μηχανημάτων του
Δήμου Αρταίων 2017
232 20   Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Αρταίων
233 21 Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Αρταίων
234 22 Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτική Επιτροπή Παιδείας»
235 23 Έκτακτη Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων για κάλυψη άμεσων αναγκών επισκευής
σχολικών μονάδων
236 24   Έκτακτη Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων για κάλυψη άμεσων αναγκών
επισκευής σχολικών μονάδων
237 25   Έγκριση της αριθμ.5/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία αφορά «4η τροποποίηση Προγράμματος
εκτελεστέων έργων έτους 2017»
238 26   Τροποποίηση της αριθμ. 160/2017 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου η οποία αφορά Τροποποίηση σύνθεσης διοικούσας
πενταμελούς διαπαραταξιακής Επιτροπής Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Αρταίων
239 27 Ορισμός μελών για την τροποποίηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 3 παραγ. 2 του Ν. 2734/99 «Εκδιδόμενα
με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις»
240 28 Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών καταπολέμησης κουνουπιών τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους και
επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια, με ίδια μέσα (προσωπικό και εξοπλισμός) του Δήμου Αρταίων
241 29   Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών Λαϊκής Αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4264/2014
242 30    Καθορισμός του τρόπου διενέργειας της κλήρωσης για την χορήγηση αδειών μεταξύ των ενδιαφερομένων για πώληση
καλαμποκιού του Δήμου Αρταίων
243 31 Ορισμός μελών ΔΗΚΕΔΑ
244 32 Καθορισμός ημερομηνίας εορταστικών εκδηλώσεων των Ιστορικών Μαχών Γριμπόβου 1897 και 1912 – 1913 για το έτος
2017 και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης
245 33 Διάθεση δαπάνης για τον εορτασμό των ιστορικών μαχών Γριμπόβου
246 34 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για αγορά βιβλίων
247 35 Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας και πραγματοποίησης δαπάνης
248 36    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στη Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» πραγματοποίησης και διάθεσης δαπάνης για τη
μετακίνηση εκπροσώπων
249 37 Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα των εργασιών «Συντήρηση και επισκευή λοιπού
εξοπλισμού (αντλιών γεωτρήσεων άρδευσης) έτους 2017
250 38 Έγκριση της αριθμ. 14/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά Έγκριση κανονιστικής απόφασης για
τη διάθεση θέσεων στάθμευσης γενικής χρήσης από ΑμεΑ, σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας, αλλά και ατομικής
χρήσης πλησίον του τόπου διαμονής τους
251 39 Έγκριση της αριθμ. 15/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά Επικαιροποίηση θέσεων στάθμευσης
ΑμεΑ, σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας, αλλά και ατομικής χρήσης πλησίον του τόπου διαμονής τους
252 40 Έγκριση της αριθμ. 12/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά Χορήγηση προσωπικής θέσης
στάθμευσης αναπηρικού οχήματος του κ. Μάνου Αλέξανδρου
253 41   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στο Δήμο Αρταίων»
254 42    Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015
και έργα πρόληψης νέων»
255 43 Έγκριση μελέτης του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στο Δήμο Αρταίων»
256 44 Έγκριση μελέτης του έργου «Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δήμου Αρταίων»
257 45 Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης
νέων»
258 46 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Διαμόρφωση παιδικών χαρών»
259 47   Επιλογή του τρόπου εκτέλεσης για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από
θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων»
260 48 Επί αιτήσεως «Κ/Ξ ΖΙΩΡΗΣ  Α.Ε.- ΣΤΙΒΟΣ Μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Τ.Τ.Λ.Β. & Ε.Ε.» η οποία αφορά, Παράταση προθεσμίας
περαίωσης του έργου «Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 1200 θέσεων»
261 49 Επί αιτήσεως Θωμά Χριστιά η οποία αφορά «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση
Δημοτικών οδών (Επισκευή τσιμεντοστρώσεων πεζοδρομίων τοίχοι αντιστήριξης βραχοπαγίδες ασφάλιση κλπ)»
262 50 Επί αιτήσεως Γεωργίου Μπαλαούρα η οποία αφορά Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή ασφαλτικών
οδοστρωμάτων»
263 51 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή Δημοτικού Σταδίου Δήμου
Αρταίων»
264 52 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή διαδρόμων αλμάτων και
ακοντίου Δημοτικού Σταδίου»
265 53 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Υποδομών στην Περιοχή Ανάπλασης Τριγώνου»
266 54 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις Δημοτικών οδών Ορεινού Όγκου από
Κατολισθήσεις»
267 55 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου Διαμόρφωση παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων (Συμμόρφωση
στις νέες προδιαγραφές ασφαλείας»
268 56    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων δημοτικών οδών Δ.Ε.
Αρταίων»
269 57 Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
270 58    Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων
271 59 Έγκριση της αριθμ. 28/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. η οποία αφορά «Αναμόρφωση προϋπολογισμού»
272 60 Έγκριση της αριθμ. 7/2017 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας η οποία αφορά Αναμόρφωση του
προϋπολογισμού έτους 2017
10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3-5-2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ (203 – 272)

9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 29-3-2017 (αποφασεις από 155-202)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 29-3-2017

ΕΚΤΑΚΤΑ
155 1ο “Στήριξη του Δημ. Συμβουλίου Αρταίων στο αίτημα αναβάθμισης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ
στην Άρτα ώστε να δικαιούνται επιδότησης οι αγρότες της περιοχής μας”
156 2ο Στήριξη του Δημ. Συμβουλίου Αρταίων στο αίτημα των Σχολικών Καθαριστριών Α΄/θμιας και
Β΄/θμιας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για καταβολή δεδουλευμένων
157 3ο Χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες του Δήμου μας εν όψει των εορτών
Πάσχα 2017 (ΣΧΕΤ η αριθμ 173/2017 Α.Ο.Ε.)
158 4ο Παροχή εκτάκτου βοηθήματος σε άπορο δημότη από το Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
159 5ο Αναμόρφωση του προϋπολογισμού χρήσης 2017 (αριθμ.191 /2017 Α.Ο.Ε)
160 6ο Τροποποίηση σύνθεσης διοικούσας πενταμελούς διαπαραταξιακής Επιτροπής Ταμείου
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Αρταίων
161 7ο Επιχορήγηση Κοινωνικής δομής «Τράπεζα Τροφίμων Καταφυγή» Ιεράς Μητρόπολης Άρτας
162 8ο Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση της σχολικής έκτασης 25
στρεμμάτων στη θέση “ΓΥΡΕΣ” της
Τ.Κ. Ανέζας ΔΕ Αμβρακικού
163 9ο Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Αναδιαρρύθμιση και επισκευή κτιριακού
συγκροτήματος “ΨΑΡΟΠΛΙΑ”
164 10ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικού συντήρησης
αγροτικών δρόμων ΔΕ Αρταίων και ΔΕ Βλαχερνών» (νέο)
165 11ο Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου

ΤΑΚΤΙΚΑ
166 1ο Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με τη διερεύνηση τυχον ευθυνών της ΔΕΗ για τον τροπο
που διαχειρίσθηκε το άνοιγμα των θυροφραγμάτων των υπερχειλιστών και γενικότερα
τυχόν ενεργειών που έπρεπε να προβεί και δεν έπραξε για την αποφυγή της πλημμύρας
στις 31-1-2015 και 1-2-2015
167 2ο Αδυναμία εκπόνησης εργασίας συμβουλευτικής υποστήριξης για την προώθηση της
απασχόλησης στο Δήμο Αρταίων από τη Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης & ΤΠΕ
του Δήμου
168 3ο Τροποποίηση της αρ. 99/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συμμετοχής του
Δήμου Αρταίων στο Σύμφωνο των Δημάρχων
169 4ο Έγκριση μελέτης του έργου «Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δήμου Αρταίων»
170 5ο Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση.
171 6ο Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
172 7ο Λήψη απόφασης για αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας ‘Εργασίες ταφής εκταφής στο
Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας και στο νεκροταφείο Αγίων Αναργύρων’
173 8ο Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
174 9ο Έγκριση πρωτοκόλλου ταμιακής διαχείρισης του Δήμου Αρταίων μηνός Ιανουαρίου 2017
(αριθμ. 169/2017 Α.Ο.Ε.)
175 10ο Έγκριση πρωτοκόλλου ταμιακής διαχείρισης του Δήμου Αρταίων μηνός Φεβρουαρίου 2017
(αριθμ. 170/2017 Α.Ο.Ε.)
176 11ο Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών
συντήρησης και επισκευής κτιρίων & λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων, Λαϊκών
αγορών και προμήθεια ψυχράς ασφάλτου του Δήμου Αρταίων για το έτος 2017
177 12ο Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών
συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων , Λαϊκών αγορών (ΟΜΑΔΑ 4η
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΗΚΑ) & (ΟΜΑΔΑ3.1η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) για το έτος 2017
178 13ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για ασφάλιστρα οχημάτων – μηχανημάτων –
χορτοκοπτικών μηχανημάτων του Δήμου Αρταίων 2017
179 14ο Έγκριση της αριθμ. 6/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά
Κανονισμό Άρδευσης Δήμου Αρταίων
180 15ο Έγκριση της αριθμ.11/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά
Επικαιροποίηση Κανονισμών αποφάσεων (Κανονισμός Καθαριότητας – Πρασίνου)
181 16ο Έγκριση της αριθμ. 1/2017 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Αγίου Σπυρίδωνα η οποία
αφορά την παραχώρηση αίθουσας του Πνευματικού Κέντρου Αγίου Σπυρίδωνα.
182 17ο Έγκριση της αριθμ. 1/2017 πράξης του Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού ιδρύματος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΑΣ»
οποία αφορά Α’ Τροποποίηση του προϋπολογισμού 2017
183 18ο Έγκριση της αριθμ. 1/2017 πράξης του Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού ιδρύματος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΑΣ»
η οποία αφορά Έγκριση απολογισμού έτους 2016 του Ιδρύματος.
184 19ο Εκδήλωση παρουσίας του τουριστικού προϊόντος της Άρτας στην περιοχή της Πάτρας
185 20ο Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εκδήλωση «Βυζαντινή εβδομάδα» από το
Δήμο Αρταίων
186 21ο Διάθεση δαπάνης για την εκδήλωση «Βυζαντινή εβδομάδα»
187 22ο «Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και
αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων
188 23ο Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου Αρταίων, της εργασίας «Τοποθέτηση
βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων»
189 24ο Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών «Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης οικοπέδων
ιδιωτών»
190 25ο Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του
έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων»
191 26ο Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για τον καθαρισμό αυτοφυούς βλάστησης για άρση
επικινδυνότητας διέλευσης, οχημάτων σε δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους ΔΕ
Αμβρακικού, Φιλοθέης, Ξηροβουνίου και Βλαχερνών
192 27ο Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας «Εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής των
ρουφραχτών
193 28ο Μίσθωση μηχανήματος (γκρέιντερ) για διαμόρφωση αγροτικών δρόμων στη ΔΕ
Αμβρακικού και ΔΕ Κωστακιών
194 29ο Παραχώρηση προς χρήση τμήματος του Κοιμητηρίου Ψαθοτοπίου για ανέγερση Ιερού
Ναού
195 30ο Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων ΔΕ
Ξηροβουνίου – Φιλοθέης- Βλαχέρνας και Αμβρακικού»
196 31ο Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών (επισκευή
τσιμεντοστρώσεων, πεζοδρομίων, τοίχοι αντιστήριξης, βραχοπαγίδες, ασφάλιση κλπ»
197 32ο Τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας –
Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων
198 33ο Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών έτους 2017
199 34ο Έγκριση της αριθμ. 5/2017 απόφασης του ΔΣ της ΔΗΚΕΔΑ η οποία αφορά κατάρτιση και
ψήφιση οικ. Καταστάσεων έτους 2016
200 35ο Έγκριση της αριθμ. 6/2017 απόφασης του ΔΣ της ΔΗΚΕΔΑ η οποία αφορά ψήφιση και
έγκριση πεπραγμένων έτους 2016
201 36ο Ορισμός ελεγκτών νέας διαχειριστικής περιόδου 2017 για τη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. και καθορισμός
αμοιβής αυτών
202 37ο Έγκριση της αριθμ. 9/2017 απόφασης του ΔΣ της ΔΗΚΕΔΑ η οποία αφορά Τροποποίηση
εσωτερικού κανονισμού Υπηρεσιών ΔΗΚΕΔΑ

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29-3-2017 (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 155 -202)

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 122-154)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 17-3-2017
ΕΚΤΑΚΤΑ
122 1 “Αναμόρφωση του προϋπολογισμού χρήσης 2017 (αριθμ.155 /2017 Α.Ο.Ε)
123 2 Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
124 3 Συμπλήρωση της αριθμ. 79/2017 απόφασης Δ.Σ. η οποία αφορά την Συγκρότηση της επιτροπής
επίλυσης φορολογικών διαφορών
125 4 Διαγραφή ποσών από λαθος χρέωση
126 5 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν
127 6 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για διοργάνωση εκδήλωσης για την επέτειο σύλληψης των
Αρτινών Εβραίων
128 7 Διάθεση δαπάνης για διοργάνωση εκδήλωσης για την επέτειο σύλληψης των Αρτινών Εβραίων.
129 8 Παράταση μίσθωσης ακινήτων
130 9 Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσίας για την “Ανάδειξη ιδιαιτεροτήτων (Αρχιτεκτονικών –
Αρχαιολογικών – Περιβαλλοντικών – Προσβασιμότητας) για την τουριστική ανάπτυξη της
περιοχής Ροδιάς
131 10 Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
132 11 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής “ανοιχτού δορυφορικού οχήματος”
133 12 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου ¨Οδοποιία Δ.Ε. Ξηροβουνίου”
134 13 έγκριση μελέτης του έργου “Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου στην περιοχή Τζούκα
της Τ.Κ. Αμμοτόπου
135 14 Έγκριση της αριθμ. 3/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία αφορά 3η
Τροποποίηση του Προγράμματος εκτελεστέςων έργων έτους 2017
ΤΑΚΤΙΚΑ
136 1 Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού οικ. Ετους 2016  του  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΑΡΤΑΣ
137 2 Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων με αριθμούς
4 & 5 πλατείας Σκουφά
138 3 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών
συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων, Λαϊκών αγορών Δήμου Αρταίων
(ΟΜΑΔΑ 4η Σιδηρουργικά)
139 4 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών
συντήρησης δικτύου ηλεκτρ/σμού ΔΕ Αρταίων (Ομάδα 1η Λαμπτήρες)
140 5 Τροποποίηση της αριθμ. 6/2015 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου ως προς τον συντονιστή των
δράσεων του ΕΔΔΥΠΠΥ για το Δήμο Αρταίων
141 6 Ορισμός Δημοτικών αστυνομικών φερόντων στολή δικυκλιστή
142 7 Παραχώρηση κτηρίου για λειτουργία περιφερειακού ιατρείου στην Τοπική Κοινότητα Ροδαυγής
(αριθμ. 1/2017 Απόφαση Συμβουλίου Τοπ. Κοινότητας Ροδαυγής)
143 8 Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2017
144 9 Έγκριση των αριθμ. 4/2017,5/2017 και 10/2017 Αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οι
οποίες αφορούν τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως και χορήγηση ή μη προσωπικής θέσης
στάθμευσης αναπηρικού οχήματος κ. Παπαδιώτη Γεωργίου
145 10 Επιλογή τρόπου εκτέλεσης της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “Μελέτη σχεδίου Δράσης για
τη Βιώσιμη Ενέργεια στο Δήμο Αρταίων”
146 11 Επιλογή τρόπου εκτέλεσης της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “Μελέτη Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας για το Δήμο Αρταίων”
147 12 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου “Εξωραϊσμός πλατείας Καραϊσκάκη”
148 13 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου Μελέτη σχεδίου δράσης για την βιώσιμη
ενέργεια στο Δήμο Αρταίων
149 14 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου “Μελέτη βιώσιμης αστικής κινητικότητας για το
Δήμο Αρταίων”
150 15 Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για το έργο “Αγροτικής οδοποιία Τ.Κ.
Αμμοτόπου (Αγ.Ανάργυροι- Κιάφα – Κρανούλες και συν/σμός Αμπέλια – Παλιούρια)
151 16 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου “Επισκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων”
152 17 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου “Επισκευές αυλάκων και επεκτάσεις
τεχνικών Δημοτικών οδών”
153 18 Συγκρότηση της επιτροπών Οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων
154 19 Έγκριση της αριθμ. 16/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας
Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων που αφορά Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
& στοχοθεσίας έτους 2017
8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 17-3- 2017 (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 122-154)

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (αποφάσεις απο 119-121)

Την Κυριακή στις 12-3-2017 και ώρα 11,00π.μ.στο Δημοτικό κατάστημα Δήμου Αρταίων Περ/κή οδός και Αυξεντίου ώστε θα διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων (αριθμ. απόφασης 119)
Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων (αριθμ. απόφασης 120)
Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αρταίων (αριθμ. απόφασης 121)
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ αποφάσεις από 119 -121

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (αποφάσεις απο 119-121)

Την Κυριακή στις 12-3-2017 και ώρα 11,00π.μ.στο Δημοτικό κατάστημα Δήμου Αρταίων Περ/κή οδός και Αυξεντίου ώστε θα διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων (αριθμ. απόφασης 119)
Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων (αριθμ. απόφασης 120)
Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αρταίων (αριθμ. απόφασης 121)
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ αποφάσεις από 119 -121

Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων (απόφαση αριθμ. 118)

Την Κυριακή 5-3-2017 και ώρα 11,00π.μ. θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Δήμου Αρταίων Περ/κή οδός και Αυξεντίου η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
118

Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης στο Δήμο Αρταίων

Από σήμερα Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου  ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (KEA). Το πρόγραμμα εφαρμόζεται για δεύτερη φορά στο Δήμο (μετά την πρώτη και πανελλαδική πιλοτική εφαρμογή του το περασμένο καλοκαίρι), έχει διάρκεια ενός έτους και απευθύνεται σε νοικοκυριά (μονοπρόσωπα ή πολυπρόσωπα) που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και αστέγους, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.

«Από την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος στο Δήμο μας φάνηκε το πολύ σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή μας, καθώς η ακραία φτώχεια αυξάνει διαρκώς. Ως Δήμος προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία, ώστε να ανακουφίσουμε τους συμπολίτες μας που μαστίζονται από την ακραία φτώχεια» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Να σημειωθεί, ότι τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αποτυπώνονται στην αριθμ. ΚΥΑ Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.01.2017. Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά στον τόπο διαμονής του/της υπόχρεου ή τον/την σύζυγο του υπόχρεού φορολογικής δήλωσης της φιλοξενούσας μονάδας για το σύνολο των μελών του νοικοκυριού, ο/η οποίος/α θα είναι και ο δικαιούχος της  εισοδηματικής ενίσχυσης. Οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούν να υποβάλλουν μόνοι τους αίτηση για το Κ.Ε.Α.

Ο αιτών καθώς και όλα τα μέλη της μονάδας που υποβάλλει την αίτηση πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια. Ειδικά για τους αλλοδαπούς, προκειμένου να τεκμηριωθεί η νομιμότητα και η μονιμότητα, της διαμονής απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή η βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της.

Οι δυνητικά δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση  από οποιονδήποτε υπολογιστή, με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιούνται στη φορολογική δήλωση του νοικοκυριού, χρησιμοποιώντας την αίτηση που διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΚΕΑ (www.keaprogram.gr). Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων όλων των μελών του νοικοκυριού. Μετά την ολοκλήρωση συμπλήρωσης της αίτησης και σε περίπτωση που προκύψει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχειών και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει αποκλειστικά στον Δήμο διαμονής του  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία αναγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της αίτησης. Για τον Δήμο Αρταίων αποκλειστικά στην υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας, καθημερινά από 08:00-13:00, με σειρά προτεραιότητας.

Τα Κ.Ε.Π δεν έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση, όπως οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Δήμου κι επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα προσκόμισης δικαιολογητικών για τροποποιήσεις των αναντιστοιχιών μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων.

Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη (η φιλοξενία θα πρέπει να έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση), για την υποβολή  της αίτηση  μέσω των Δήμων ή των Κ.Ε.Π.  πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν υπογεγραμμένο (με θεώρηση γνησίου υπογραφής) το νέο έντυπο συναίνεσης, με το οποίο τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, πέραν των άλλων δεσμεύσεων,  συναινούν στις διασταυρώσεις των στοιχείων τους.

Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στην υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας.

Η προθεσμία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή και η αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ΄όλη τη διάρκεια του εφαρμογής του προγράμματος. Η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης ξεκινάει τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο η αίτηση υποβλήθηκε και εγκρίθηκε.

Περισσότερες πληροφορίες στην  ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων www.arta.gr, όπου υπάρχει αναρτημένο ειδικό μπάνερ με τις απαραίτητες πληροφορίες.