ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, τις διατάξεις της αριθμ. 375 /Α.Π.: 39167/ 2-6-2022 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ και των παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, την 20η Ιουνίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 20-6-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13915/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την κατατεθείσα αίτηση του κ. Άρη Τάτση του Ιωάννη δικηγόρου κατοίκου Άρτας.

ΤΑΚΤΙΚΑ

Εισηγητής: Δήμαρχος Αρταίων κ. Χρήστος Τσιρογιάννης
1. Ενημέρωση Δημάρχου για διάφορα θέματα
2. 2η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2022 (αριθμ. 2/2022 Αποφ. Εκτελεστικής Επιτροπής)

Εισηγητής κ. Σιαφάκας Χριστόφορος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
3. Έγκριση πινάκων εκτιμήσεων Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 του Δήμου Αρταίων
4. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2021
5. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2022
6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκχώρηση, του αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης της αφής κανδηλιών ελαίου και της περιποίησης των ταφικών μνημείων στο «παλιό» (επί της οδού Αναπαύσεως) και στο «νέο» (στην περιοχή του οικισμού των Αγίων Αναργύρων) Κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Άρτας του Δήμου Αρταίων
7. Άνοιγμα νέου Τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς και τα άτομα που θα τον κινούν με τις υπογραφές τους
8. Έγκριση εκποίησης κινητών πραγμάτων, κυριότητας Δήμου Αρταίων

Εισηγητής κ. Κοτσαρίνης Μιχαήλ Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας
9. Εκλογή υδρονομέων

Εισηγητής κ. Λιόντος Νικόλαος Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς και Διοικητικών Υπηρεσιών
10. Παραχώρηση της Αθλητικής Εγκατάστασης «Γήπεδο Αντισφαίρισης Άρτας» ως έδρα αγώνων και προπονήσεων στον ΟΜΙΛΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΡΤΑΣ για το έτος 2022

Εισηγητής κ. Χρηστούλης Σωτήριος Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας
11. Γνωμοδότηση για έγκριση εσόδων εξόδων σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της AVIFARM IKE στην θέση «Μάρλες» ΤΚ Ράχης Δήμου Αρταίων
12. Τοποθέτηση επίγειου υποσταθμού σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου στην οδό Αμβρακίας αριθμ. 16/2022 απόφαση ΕΠΖ
13. Μονοδρόμηση και δημιουργία Ζώνης Ήπιας Κυκλοφορίας Δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Καμπής αριθμ. 15/2022 απόφαση ΕΠΖ
14. Σχετικά με διέλευση Λεωφορείων στο κέντρο της πόλης της Άρτας αριθμ. 17/2022 απόφαση ΕΠΖ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ)

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το ν. 4830/2021 τις διατάξεις της παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, την 15η Ιουνίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 15-6-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13500/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την κατατεθείσα αίτηση του κ. Άρη Τάτση του Ιωάννη δικηγόρου κατοίκου Άρτας.

Εισηγητής: Δήμαρχος Αρταίων κ. Χρήστος Τσιρογιάννης
1. Ενημέρωση Δημάρχου για διάφορα θέματα
2. 2η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2022 (αριθμ. 2/2022 Αποφ. Εκτελεστικής Επιτροπής)

Εισηγητής κ. Σιαφάκας Χριστόφορος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
3. Έγκριση πινάκων εκτιμήσεων Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 του Δήμου Αρταίων
4. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2021
5. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2022
6. Άνοιγμα νέου Τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς και τα άτομα που θα τον κινούν με τις υπογραφές τους

Εισηγητής κ. Λιόντος Νικόλαος Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς και Διοικητικών Υπηρεσιών
7. Παραχώρηση της Αθλητικής Εγκατάστασης «Γήπεδο Αντισφαίρισης Άρτας» ως έδρα αγώνων και προπονήσεων στον ΟΜΙΛΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΡΤΑΣ για το έτος 2022

Εισηγητής κ. Χρηστούλης Σωτήριος Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας
8. Γνωμοδότηση για έγκριση εσόδων εξόδων σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της AVIFARM IKE στην θέση «Μάρλες» ΤΚ Ράχης Δήμου Αρταίων

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ)

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) σας καλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση, την 15η Ιουνίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09.30 πμ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 15-6-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13474/9-06-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2021
2. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2022
3. Εξειδίκευση πίστωσης για την β’ δόση της τακτικής επιχορήγησης του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
4. Έγκριση ή μη πρακτικού ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ισόγειου δημοτικού καταστήματος με αρ. (5) συνολικού εμβαδού 28,80 τ.μ. που βρίσκεται στην πλατεία Σκουφά (Κιλκίς) του Δήμου Αρταίων για τη λειτουργία επιχειρήσεων με δραστηριότητες υγειονομικού ενδιαφέροντος
5. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου (ΜΕ) του Δήμου Αρταίων ετών 2021-2022-2023 με συμφωνία πλαίσιο για τις ομάδες Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ & Η’
6. Επικαιροποίηση μελέτης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης αντικατάστασης οχημάτων Δήμου Αρταίων και ΔΗΚΕΔΑ (ΕΣΠΑ)
7. Έγκριση αντικατάστασης μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας για την “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου και του 1ου Γυμνασίου/Λυκείου Άρτας στο πλαίσιο της πράξης GOAL NZEBS”
8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου Βελτίωση υποδομών οδοποιίας εντός οικισμών Δήμου Αρταίων (CLLD/LEADER)
9. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»
10. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»
11. Αποδοχή δωρεάς βιβλίων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ)

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21, τις υπ αριθ. εγκυκλίους ( ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021), ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14.01.2022 (ΦΕΚ 67/14.01.2022 τεύχος Β’) του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση, την 1η Ιουνίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09.30 πμ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 1-6-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12215/27-05-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο: Εισήγηση για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 93/2020 Διαταγής Πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, εκδοθείσα κατά του Δήμου Αρταίων, μετά από αίτηση της Λαμπρινής Κασσή του Αναστασίου.
ΘΕΜΑ 2ο: Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 291/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων, σχετικά με την αίτηση για εξώδικη αποζημίωση του με αρ. κυκλοφορίας ΡΖΚ 3173 οχήματος λόγω σύγκρουσης με ανεπιτήρητο βοοειδές.
ΘΕΜΑ 3ο: Εισήγηση σχετικά με την αίτηση για εξώδικη αποζημίωση του με αρ. κυκλοφορίας ΙΕΡ 4837 οχήματος ιδιοκτησίας Γεώργιου Φίλου λόγω σύγκρουσης με ανεπιτήρητο βοοειδές.
ΘΕΜΑ 4ο: Άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 61/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας (διαδικασία περιουσιακών διαφορών, δικάζον ως β’ βάθμιο)»
ΘΕΜΑ 5ο: 1) Συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Ημέρες Φωτογραφίας» με τη ΦΟΑ (Φωτογραφική Ομάδα art. A’s), 2)Εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών», 3) Έγκριση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη των δαπανών της εκδήλωσης
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια δημοτικών ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση στο δίκτυο οδοφωτισμού της περιφερειακής οδού στον αστικό ιστό της πόλης της Άρτας»
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση όρων διακήρυξης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτόστρωση κεντρικών οδών ΤΚ Ανέζας»
ΘΕΜΑ 10ο: Επί αιτήσεως της εργοληπτικής επιχείρησης «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.», αναδόχου του έργου: «Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης ΑΠΕ στο ανοιχτό Κολυμβητήριο Δήμου Αρταίων», για παράταση της προθεσμίας περατώσεως των εργασιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω τεχνικού προβλήματος στο τηλεφωνικό κέντρο (ΣΥΖΕΥΞΙΣ) που εξυπηρετεί το Δημοτικό κατάστημα και τα ΚΕΠ της Δ.Ε. Φιλοθέης, η επικοινωνία μπορεί να γίνεται στο τηλέφωνο 26810 51138 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.filotheis-artis@kep.gov.gr.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, τις διατάξεις της παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169) , σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ μεικτή συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail) την 23η Μαίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 23-5-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11471/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εισηγητής: Δήμαρχος Αρταίων κ. Χρήστος Τσιρογιάννης
1. Ενημέρωση Δημάρχου για διάφορα θέματα
2. Καταρχήν παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου για τη δημιουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΤΥΔ) για ΑΜΕΑ
3. Συγκρότηση Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αρταίων

Εισηγητής κ. Σιαφάκας Χριστόφορος
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 218/2022 απόφαση ΟΕ)
5. Παραχώρηση χρήσης χώρου αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Παντάνασσας στον Πολιτιστικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο «Ο Άγιος Νικήτας»
6. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του πρώην δημοτικού σχολείου Ρόκκα στην Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΕΦΕΔ)

Εισηγητής κ. Λιόντος Νικόλαος
Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς και Διοικητικών Υπηρεσιών

7. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων – Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ για απασχόληση στο Δήμο Αρταίων κατά την περίοδο 2022-2023
8. Συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια των Ελευθερίων και του Πολιτιστικού Καλοκαιριού με την ΑΔΑΕ ΟΤΑ

Εισηγητής κ. Ευαγγέλου Δημήτριος
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας & Εθελοντισμού, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης
9. Κατανομή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Β’ Κατανομή 2022 σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων
10. Έγκριση πραγματοποίησης δράσης για την προώθηση, προβολή και ενημέρωση για τον εθελοντισμό του τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού
11. Έγκριση πραγματοποίησης ενεργειών δημοσιότητας της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων»
12. Έγκριση πραγματοποίησης ενεργειών δημοσιότητας της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρταίων»
13. Έγκριση κάλυψης εξόδων κηδείας απόρου
14. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Συμπλήρωση της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
15. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων

Εισηγητής κ. Κωλέτσος Παντελής
Αντιδήμαρχος Πρασίνου, Δημοτικής Αστυνομίας και Πολιτικής Προστασίας

16. Συνδρομή οχήματος του Δήμου Αρταίων κατά την Αντιπυρική περίοδο.

Εισηγητής κ. Χρηστούλης Σωτήριος
Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας

17. Ίδρυση προσωπικής στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Γ. Γεννηματά 78 αριθμ.11/2022 απόφαση ΕΠΖ
18. Ίδρυση προσωπικής στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Αράχθου 85 αριθμ.12/2022 απόφαση ΕΠΖ
19. Ίδρυση προσωπικής στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Μελισσουργών 48 αριθμ.13/2022 απόφαση ΕΠΖ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Ο Δήμαρχος Αρταίων γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού ΣυνεργάτηΔΕ Δημοσιογράφου με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα δημοσιογραφικής προβολής θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης του Δήμου Αρταίων με την κάλυψη και ανάδειξη των πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, του έργου, των ανακοινώσεων, των δημοσίων σχέσεων και της εν γένει λειτουργίας του Δήμου Αρταίων και της δημοτικής αρχής μέσω τοπικής ραδιοφωνίας, τοπικών τηλεοπτικών σταθμών, έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επίσημης ιστοσελίδας του δήμου, σύνταξης δελτίων τύπου και μέσω της αποδελτίωσης σχετικών δημοσιευμάτων.

Ακολουθούν συνημμένα:

1. Η αρ. πρωτ. 11304/18.05.2022 Γνωστοποίηση

11304 – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ – 9Ο06ΩΨΑ-Δ69

2. Υπόδειγμα αίτησης υποψηφίου

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

3. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για τα γενικά προσόντα διορισμού

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

4. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για την προϋπηρεσία – εμπειρία

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημοτικού Καταστήματος (ισόγειο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (Δήμος Αρταίων, Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου Τ.Κ. 47100), μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας, είτε αυτή είναι η δημοσίευση σε μια εφημερίδα, ή στον δικτυακό τόπο του Δήμου, ή στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 19-5-2022 έως την 25-5-2022, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημαρχιακού Καταστήματος επί των οδών Περ. Οδός & Αυξεντίου, τις ώρες 09:00 – 13:00.

Αριθμός θέσεων

 Υδρονομείς τέσσερα (4) άτομα. Κάθε θέση προορίζεται για κάθε τομέα ως κάτωθι:

 • Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Παγοποιείο – αριστερό τμήμα επαρχιακής οδού Άρτας – Γραμμενίτσας, ένας (1) Υδρονομέας.
 • Γραμμενίτσα – Αμπέλια – Βάλτος Ταφίκη – Λυγαριά Γραμμενίτσας, ένας (1) Υδρονομέας.
 • Δεξιό τμήμα επαρχιακής οδού Άρτας-Γραμμενίτσας – Βάλτος Πασσιά και περιοχή Ρόκκα, ένας (1) Υδρονομέας .
 • Παντάνασσα – Καμπή – Αμμότοπος, ένας (1) Υδρονομέας.

Αρδευτική περίοδος

Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 69/2022 απόφαση του την αρδευτική περίοδο από 1-6-2022 έως την 31-8-2022. Η αρδευτική περίοδος μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα τις κατά περίπτωση υπάρχουσες ανάγκες και με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την παρακάτω πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΡΙΤΗ 17/05/2022)

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21, την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22206/15-4-2022 (ΦΕΚ Β΄ 1882) ΚΥΑ (76η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση, μέσω φυσικής παρουσίας όσων συμμετεχόντων είναι πλήρως εμβολιασμένοι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9. τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς δια περιφοράς, την 17η Μαΐου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 17-5-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8597/13-05-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Υποβολή πρότασης «Αξιοποίηση του κτηρίου Ξενία στο Κάστρο της Άρτας» στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ
2. Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικά επτά (7) ατόμων της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρταίων» χρηματοδοτούμενη από Ε.Π «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001981
3. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αρταίων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
4. Παράταση της σύμβασης προμήθειας παροχής υπηρεσιών με θέμα : «Προμήθεια διαδικτυακής πλατφόρμας και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα στα πλαίσια ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για τη προώθηση της ανακύκλωσης στο Δήμο Αρταίων».
5. Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση
6. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση σχετικά με την έφεση της εταιρείας με την επωνυμία REDECON A.E.
7. α) Συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Arta 3rd Scale Model Show» με τη Λέσχη Μοντελιστών Άρτας. β) Εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών». γ)έγκριση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη των δαπανών της εκδήλωσης.
8. Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για το ΚΚΜΠΑΠ και φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους Δήμου Αρταίων και ΚΚΜΠΑΠ για δύο (2) έτη και προαίρεση για το Δήμο Αρταίων
9. Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Σίτιση επανενταγμένων ζώων συντροφιάς προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων»
10. Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών σε συνεργαζόμενο ΚΔΑΥ του συστήματος ΕΕΑΑ»
11. Επί αιτήσεως της εταιρείας ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ για παράταση προθεσμίας του έργου «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων στις θέσεις, πλατεία Αγ. Θεοδώρας στην πόλη της Άρτας και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων»
12. Επί αιτήσεως της ένωσης «ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ. – ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε. – ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ» για παράταση συμβατικής προθεσμίας μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού κέντρου»
13. Επί αιτήσεως της ένωσης «ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. – Δ.Τ.: “ΑΔΚ Α.Ε.”» -«Ι.ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ-Π.ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – Δ.Τ. “ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ”» για παράταση συμβατικής προθεσμίας μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης του έργου αξιοποίηση το παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ Άρτας»
14. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων»
15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων (αριθμ. 16/2022 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου)
16. Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Παντοπωλείου
17. Αποδοχή δωρεάς από την Εταιρεία « ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Aποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού

Αναρτήθηκαν σήμερα 3  Μαΐου 2022 τα αποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2022 αναριθμηθείσα από ΣΟΧ3/2021.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αρταίων (www.arta.gr). Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (thessaloniki@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 100 – ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Μ.Ε ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 100 – ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Μ.Ε ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ 100 – ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Μ.Ε ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσης του Οικονομικού Διευθυντή της ΔΕΥΑ Άρτας

Η ΔΕΥΑ του Δήμου Αρταίων ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός Οικονομικού Διευθυντή (ΠΕ) Οικονομολόγων με τα παρακάτω προσόντα θέσης.

Προσόντα θέσης:

 • Άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος Α’ Τάξης
 • Εμπειρία σε βιβλία Γ’ Κατηγορίας (5 έτη τουλάχιστον)
 • Επικουρικές γνώσεις Δημόσιου Λογιστικού
 • Γνώσεις:
  Εργατικού Δικαίου
  Αστικού Δικαίου
  Ασφαλιστικού Δικαίου

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό και αίτηση ενδιαφέροντος στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ, Βασ. Πύρρου 17 Άρτα και ηλεκτρονικά στο mail: deyaa2@otenet.gr, υπ’ όψιν του Διευθυντή της ΔΕΥΑ Άρτας Κου. Κρανιώτη, τηλ.: 26810 70140, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης.