Την 18η Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντων περιπτέρων στην Τ.Κ. Χαλκιάδων (Νταλή Αποστολίας) και στην Τ.Κ. Κιρκιζατών (Γιαννούλη Αικατερίνη) της Δ.Ε. Φιλοθέης και την Τ.Κ. Ράχης (Γεώργα Σπυριδούλας) της Δ.Ε. Αμβρακικού.
  2. Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου στην Τ.Κ. Αμμοτόπου (Βλάρα Δήμητρας) της Δ.Ε. Ξηροβουνίου.
  3. Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου στην Τ.Κ. Ροδαυγής (Αναγνώστου Αγαθή) της Δ.Ε. Ξηροβουνίου.
  4. Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου στην Τ.Κ. Χαλκιάδων (Τσώλα Αλεξάνδρας) της Δ.Ε. Φιλοθέης.

49156-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10η-2017