ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 49η 9 – 11 -2017
572 Ορισμός υπολόγων για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Ε΄ διμήνου 2017 και έγκριση διάθεσης πίστωσης
217-49