ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 57η 13 – 12 -2017 ΕΚΤΑΚΤΗ
656 1.      Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης, έγκριση διάθεση πίστωσης και έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου
2017-57