ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 38 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», προβλέπεται ότι οι πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις αγορές του ανωτέρω άρθρου (Εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές) πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας, η οποία εκδίδεται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Αρταίων, που στεγάζεται στον 1ο όροφο του Δημαρχείου Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου, για να παραλαμβάνουν την αίτηση την οποία θα καταθέτουν στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου, προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση, επισυνάπτοντας και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

  1. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS
  2. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή
  3. Πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται
  4. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση
  5. Άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση
  6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου και
  7. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

 

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων

Κ. α.α.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

 

 Χριστόφορος Σιαφάκας

 

 

Ακριβές Αντίγραφο

Με εντολή Δημάρχου

Η υπάλληλος του Δήμου

 

Καψάλη Κλεονίκη