Στις 30 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. θα διεξαχθεί  Η 2η/2018 δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΉΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων  για ένα έτος για το κατάστημα του Δελικούρα Διονύσιου, (ΚΑΦΕ-ΟΥΖΕΡΙ), που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Κάλαμιάς, της Δ.Ε. Φιλοθέης, του Δήμου Αρταίων.

9246 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2Η ΕΠΖ