ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΩΔΛ1ΩΨΑ-ΑΘΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Άρτα: 05-06-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                             
Αρ. Πρωτ.:13179
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     
                                                  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και κάδων κομποστοποίησης, με κριτήριο κατακύρωσης την της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά για τους κάδους απορριμμάτων (τμήμα Α) και με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής για τους κάδους κομποστοποίησης (τμήμα Β), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 38.892,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Δευτέρα 18-06-2018 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr στην επιλογή «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» – «Προκυρήξεις».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ

Οι αναβολές των δικαστηρίων καθυστερούν επικίνδυνα τα έργα της Οριοθέτησης και της Γεφύρωσης Αράχθου

Τον κώδωνα του κινδύνου για την πορεία των διαδικασιών ανάθεσης των μελετών  Αντιπλημμυρικής προστασίας Άρτας, αλλά και για την κατασκευή της νέας Γεφύρωσης στον ποταμό Άραχθο κρούει ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης. Μέχρι σήμερα υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις λόγω δικαστικών διαδικασιών, κάτι που ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την πορεία και των δύο μεγάλων έργων, τα οποία θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα της πόλης και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξή της.

 

Σε ο, τι αφορά το θέμα της Οριοθέτησης, πρόκειται για καθυστερήσεις που αφορούν την εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει ένας εκ των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ανάδειξης του αναδόχου για τις μελέτες, που έχουν προϋπολογισμό 4 εκ. ευρώ και τα οποία είναι δεσμευμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

«Η εκδίκαση της υπόθεσης πήρε μια ακόμη αναβολή για τις 12 Ιουνίου. Πλέον, εκφράζουμε την πολύ έντονη ανησυχία μας για την πορεία του βασικότερου θέματος που απασχολεί την Άρτα, της Οριοθέτησης του ποταμού Αράχθου. Η ανησυχία μας έγκειται στο γεγονός, ότι εάν καθυστερήσουν ακόμη περισσότερο οι διαδικασίες, κινδυνεύει η Άρτα να χάσει πολύ σημαντικά χρήματα για την αντιπλημμυρική της θωράκιση. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε τις εφιαλτικές εικόνες του Φεβρουαρίου του 2015, ενώ παράλληλα αυτές οι εργασίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη όλης της περιοχής εκατέρωθεν του Αράχθου, αλλά και για την τουριστική αξιοποίηση της εν λόγω περιοχής» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης. Και συνεχίζει: «Επικοινωνούμε διαρκώς με τους αρμόδιους φορείς και τα Υπουργεία ώστε να δούμε πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα και να προχωρήσουν οι διαδικασίες, αλλά χρειάζεται άπαντες να αντιληφθούν την σημασία της ολοκλήρωσης των δικαστικών διαδικασιών για να προχωρήσει η υπόθεση».

 

Αντικείμενο των μελετών είναι η ωρίμανση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής της Άρτας και του ποταμού Αράχθου από το Πουρνάρι μέχρι την εκβολή του στον Αμβρακικό Κόλπο, με τη σύνταξη των εξής κυρίως μελετών:

 

 • Διευθέτησης της κύριας κοίτης του ποταμού Αράχθου κατάντι του φράγματος Πουρνάρι ΙΙ και μέχρι τις εκβολές με τα απαιτούμενα τεχνικά έργα
 • Έργων εκτροπής –παράκαμψης της πόλης της Άρτας, μέρος της πλημμυρικής περιοχής με τα απαιτούμενα τεχνικά έργα και
 • Οριοθέτησης για το τμήμα του ποταμού Αράχθου κατάντι του φράγματος και μέχρι τις εκβολές.

 

Να σημειωθεί ότι η εν λόγω μελέτη εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στις 29 Δεκεμβρίου 2015 και δημοπρατήθηκε στις 7 Ιουλίου 2016 από την αρμόδια Διεύθυνση Δ7 του Υπουργείου Υποδομών. Στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετείχαν 11 σχήματα, εκ των οποίων 4 πέρασαν στην Β’ φάση και από αυτά ένα έκανε ένσταση κατά της απόφασης βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών και έκτοτε το σημαντικότερο ζήτημα για την ανάπτυξη της περιοχής μας παραμένει στάσιμο. Να σημειωθεί ότι και το Δημοτικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφαση (την υπ’ αρίθμ 437/2017) ζήτησε την άμεση επιτάχυνση και ολοκλήρωση των διαδικασιών στο θέμα της Οριοθέτησης.

 

Η αρχική ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης ήταν η 16η Ιανουαρίου 2018, αλλά υπήρξε αναβολή για τις 24 Απριλίου. Η υπόθεση πήρε νέα αναβολή για τις 15 Μαΐου, ημερομηνία κατά την οποία πήρε μια ακόμη αναβολή για τις 12 Ιουνίου!

 

Όλο το προηγούμενο διάστημα έγιναν παρεμβάσεις μέσω του Δημάρχου τηλεφωνικώς αλλά και εγγράφως στο Υπουργείο Υποδομών, ενώ ο κ. Τσιρογιάννης  παρέστη σε όλες τις εκδικάσεις της υπόθεσης (στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών) όπου και αιτήθηκε τη συζήτησή της και μετά τις παρεμβάσεις του έχει συντμηθεί ο χρόνος των διαστημάτων μεταξύ των αναβολών. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν άμεσα οι μελέτες, ώστε να καταστεί δυνατό η Άρτα να χρηματοδοτηθεί για σημαντικά αντιπλημμυρικά αναπτυξιακά έργα (μέσω ΕΣΠΑ) στην παραποτάμια περιοχή του Αράχθου.

 

Η Νέα Γεφύρωση του Ποταμού Αράχθου

 

Σε ο, τι αφορά το θέμα της νέας Γεφύρωσης του Αράχθου, το έργο έχει προϋπολογισμό 6,5 εκ. ευρώ και έχει ενταχθεί από τον Ιανουάριο του 2016 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα χρήματα αφορούν την κατασκευή της Γέφυρας με τις απαιτούμενες προσβάσεις (καθώς και τις απαλλοτριώσεις, την αρχαιολογία και τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ΟΚΩ).

 

Μέχρι σήμερα έχουν κηρυχθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και οριστικοποιηθεί (μετά την κατάθεση των ενστάσεων) οι απαλλοτριώσεις και τα οικόπεδα εκτός σχεδίου αποζημιώνονται βάσει Νόμου (το έργο έχει χαρακτηριστεί ως εθνικής σημασίας). Για τα οικόπεδα εντός σχεδίου το θέμα βρίσκεται στα δικαστήρια για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης των ιδιοκτητών. Σε όλες τις εκδικάσεις της υπόθεσης από τον περασμένο Ιανουάριο του 2018, όπου και πήρε αναβολή για τις 16 Μαΐου, ημερομηνία κατά την οποία το θέμα πήρε νέα αναβολή για τις 19 Σεπτεμβρίου, έχει παραστεί ο ίδιος ο Δήμαρχος (στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων), μετά τις παρεμβάσεις του οποίου έχει συντμηθεί ο χρόνος των διαστημάτων μεταξύ των αναβολών, ωστόσο οι διαρκείς αναβολές βάζουν σε κίνδυνο την πορεία του έργου, καθώς τα χρήματα από το εθνικό σκέλος του προγράμματος δεν είναι εγγυημένα.

 

Το έργο αναμένεται  να συντελέσει καθοριστικά στην διευκόλυνση της  σύνδεσης εκατέρωθεν του ποταμού,  καθώς θα βελτιώσει τις συνθήκες κυκλοφορίας τόσο από άποψη τεχνικών χαρακτηριστικών όσο και από άποψη απόστασης, δηλαδή θα μικρύνει τις αποστάσεις, ενώ θα βελτιώσει και την πρόσβαση από και προς το Νοσοκομείο Άρτας. Εκτός όλων αυτών σημαντικός θα είναι και ο παράγοντας της οδικής ασφάλειας με την νέα  χάραξη.

 

Τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου είναι αναπτυξιακά και κοινωνικά αφού σαν στόχο έχει την αποφόρτιση της κυκλοφορίας του υφιστάμενου οδικού δικτύου και πιο συγκεκριμένα της μοναδικής γέφυρας του Ποταμού Αράχθου επί της Εθνικής Οδού Άρτας-Ιωαννίνων. Επίσης περιβαλλοντικά το έργο αναμένεται να συνδέσει τον οικιστικό ιστό της πόλης με την παρόχθια ζώνη καθώς και να την αξιοποιήσει τουριστικά.

 

Εκδήλωση αφιερωμένη στην ανακύκλωση την Παρασκευή στο κέντρο της Άρτας από Δήμο Αρταίων, Ε.Ε.Α.Α. και Εκπαίδευση

Εκδήλωση αφιερωμένη στην ανακύκλωση θα διοργανώσουν την προσεχή Παρασκευή 8 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στην κεντρική πλατεία Άρτας ο Δήμος Αρταίων, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) και την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας.

Στόχος της προσπάθειας είναι η ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων πάνω στο πολύ σημαντικό θέμα της ανάπτυξης της ανακύκλωσης, η οποία αποτελεί βασικό βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή και την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει δημιουργικές εργασίες από μαθητές της Άρτας, με θέμα την ανακύκλωση, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της διαχείρισης των απορριμμάτων. Η εκδήλωση θα διαρκέσει έως τη 1 το μεσημέρι ενώ θα διανεμηθεί και έντυπο ενημερωτικό υλικό στους διερχόμενους συμπολίτες.

Συνεδρίασε για πρώτη φορά η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Δήμου Αρταίων

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των δύο φύλων του Δήμου Αρταίων. Αναπτύχθηκε ένας γόνιμος διάλογος και κατατέθηκαν και από όλες τις πλευρές  προτάσεις για την σωστή και εποικοδομητική λειτουργία της Επιτροπής.

Στόχος, όπως αναφέρθηκε  είναι η διασφάλιση και προώθηση της ισότητας των δύο φύλων, η εξάλειψη των στερεοτύπων και  η  εξασφάλιση της εφαρμογής της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών.

Η Επιτροπή θα συνεδριάσει το επόμενο διάστημα, ώστε να προγραμματιστούν οι πρώτες δράσεις και κινήσεις της. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Ισότητας των Φύλων Θεανώ Γραμματικού και μέλη οι:

 • Κουτρούμπα Άννα Μαρία, Δημοτική Σύμβουλος Συμπολίτευσης,
 • Κιτσαντά Ευαγγελίτσα, Δημοτική Σύμβουλος Αντιπολίτευσης,
 • Βασιλάκη Μαριάννα, Δ/ντρια Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αθλητισμού,
 • Μωραΐτη Σοφία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού,
 • Κίτσιου Βασιλική, Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • Βόιδαρου Χρυσούλα, Διευθύντρια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας,
 • Κοτιλίδα Μαρία, Ανθ/μο της Δ/νσης Αστυνομίας Άρτας,
 • Κατσούλα Κων/νιά , Ιατρό Μαιευτήρας – Γυναικολόγος μέλος του Ιατρικού Συλλόγου,
 • Ρίζου Αικατερίνη, Δικηγόρος- μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου,
 • Κωστούλα Γεωργία, Έμπορος – μέλος του Επιμελητηρίου,
 • Τσεκούρα Χρισιάννα Έμπορος – μέλος του Εμπορικού Συλλόγου,
 • Φασούλη Σωτηρία, Μέλος του Συλλόγου ΑΜΕΑ,
 • Γκολομάζου Βασιλική, Πρόεδρος του Συλλόγου Συλλόγου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αρτινών Γυναικών
 • Αυδίκου Ελένη, Μέλος του Συλλόγου Μονογονεϊκών Οικογενειών,
 • Φλώρου Ελένη, μέλος του Συλλόγου Πολυτέκνων και
 • Βασσιούλα Γεωργία, μέλος του Συλλόγου Τριτέκνων.

Περιοδεία και «διάλογος με την τοπική κοινωνία» σε Άγιο Σπυρίδωνα, Αμπέλια και Σκούπα

Συνεχής είναι ο διάλογος της Δημοτικής Αρχής Αρταίων με φορείς και πολίτες στις Τοπικές Κοινότητες της περιοχής. Τις προηγούμενες ημέρες ο Δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης, συνοδευόμενος από Αντιδημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους, επισκέφθηκε τις περιοχές του Αγίου Σπυρίδωνα, των Αμπελίων Αμμοτόπου και της Σκούπας.

Έγινε γόνιμος διάλογος με τους συμπολίτες, στους οποίους αναλύθηκαν τα βασικά σημεία του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου, ενώ ευχαρίστησαν τη Δημοτική Αρχή για τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και για τη συνεργασία που υπάρχει, ενώ συζητήθηκαν τα έργα που προγραμματίζονται για κάθε τοπική κοινότητα.

Μέχρι σήμερα και στις τρεις περιοχές έχουν πραγματοποιηθεί έργα διευκόλυνσης της καθημερινότητας των συμπολιτών και έχουν εκτελεστεί και προγραμματίζονται μικρά τεχνικά έργα, τοποθέτηση κολώνων ηλεκτροφωτισμού, εργασίες καθαρισμού, χαλικοστρώσεις, κοπές υψίκορμων δέντρων, κοπές βλάστησης, καθαρισμοί αυλάκων, κλαδεύσεις, ασφαλτοστρώσεις εσωτερικής οδοποιίας και αγροτικών δρόμων, παρεμβάσεις σε νεκροταφεία, έργα ύδρευσης και άρδευσης, συντηρήσεις και βελτιώσεις πλατειών, κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, εκσυγχρονισμός και βελτίωση αγροτικών ιατρείων κ.α.

Πιο αναλυτικά, στην περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα προγραμματίζεται, μεταξύ άλλων, η εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου, η συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας, η ασφαλτόστρωση δρόμων που οδηγούν σε πτηνό-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, η συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου και η κατασκευή του αύλειου χώρου, καθώς και παρεμβάσεις στο νεκροταφείο.

Στα Αμπέλια, συζητήθηκε το θέμα της επίλυσης του προβλήματος κυρίως των ανεπιτήρητων  αιγοπροβάτων (για τα ανεπιτήρητα βοοειδή ο Δήμος έχει δώσει λύση στο θέμα), η βελτίωση της εσωτερικής οδοποιίας του οικισμού, η βελτίωση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και η μελέτη και κατασκευή του δικτύου ομβρίων του οικισμού.

Τέλος, στη Σκούπα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, ο καθαρισμός και η προσβασιμότητα των υφιστάμενων δρόμων, η βελτίωση και ο καθαρισμός του μονοπατιού της Βίδρας, η βελτίωση της πλατείας και των εγκαταστάσεων του δικτύου ύδρευσης, η κατασκευή γεώτρησης και τσιμεντοστρώσεις σε διάφορα σημεία.

Στις συναντήσεις παρέστησαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρέας Λώλος, οι Αντιδήμαρχοι Χριστόφορος Σιαφάκας, Μιχάλης Κοτσαρίνης, Κώστας Τράμπας, Γιώργος Λιλής, Κώστας Ζέρβας και Δημήτρης Σφήκας, οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κώστας Χαρακλιάς και Γιώργος Πανέτας, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ηλίας Σερβετάς, οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και τα μέλη των Τοπικών Συμβουλίων, εκπρόσωποι φορέων της κάθε περιοχής και συμπολίτες.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4Η/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στις 29 Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ συνεδρίασε  η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,

 

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

 1. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος για το κατάστημα με ΚΑΔ δραστηριότητας: «ΚΑΔ1: 56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης και ΚΑΔ2: 56.30. Δραστηριότητες παροχής  ποτών» με διακριτικό τίτλο «ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΑ» του Υφαντή Θωμά, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καμπής, του Δήμου Αρταίων.

 

 1. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος για το κατάστημα με ΚΑΔ δραστηριότητας: «ΚΑΔ1: 56.30. Δραστηριότητες παροχής  ποτών και ΚΑΔ2: 56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης» του Καγιά Ιωάννη, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λιμίνης, του Δήμου Αρταίων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ PDF – ΔΙΑΥΓΕΙΑ

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 200 έως 227 )

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 200 έως 227 )
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 16-4-2018 και ώρα 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 8495/12-4-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
200 Πρόσληψη πέντε (5) υπαλλήλων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) δίμηνης διάρκειας, στην ανταποδοτικού χαρακτήρα Υπηρεσία Καθαριότητας της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου»
201   Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων αντιλογισμοί
202 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 191/2018 Α.Ο.Ε.)
203 Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση FRESKON και μετακίνηση εκπροσώπων.
204    Καθορισμός ημερομηνίας εορταστικών εκδηλώσεων των Ιστορικών μαχών Γριμπόβου 1897 και 1912-1913 για το έτος 2018. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
205   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες στεγανοποίησης Δημοτικών κτιρίων»
206 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας Καταγραφής της κατάστασης διατήρησης &προτάσεις συντήρησης των οροφογραφιών & λοιπών διακοσμητικών στοιχείων του διατηρητέου κτηρίου του Παλαιού Δημαρχείου
207    Ορισμός ελεγκτών νέας διαχειριστικής περιόδου 2018 για τη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. και  καθορισμός αμοιβής αυτών
208 Αποδοχή Ένταξης της Πράξης με Τίτλο: «IDEA – Investment Development and Empowerment Action” στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG IPA CBC CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE –ALBANIA 2014-2020 και σχετικής πίστωσης προϋπολογισμού 99.443,00 €
209 Υποβολή Πρότασης “Έργα αστικής ανάπλασης σε κοινόχρηστους χώρους στην πόλη της Άρτας” στα πλαίσια της πρόκλησης α/α ΟΠΣ:2421/21-12-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020’
210 Λήψη απόφασης – δέσμευσης του Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη πράξεων στο Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου Αρταίων 2014-2019
211 Έγκριση Σχεδίου Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων Δήμου Αρταίων
212   Λύση και εκκαθάριση αμιγούς Δημοτικής επιχείρησης του πρώην Δήμου Αμβρακικού
213 Διενέργεια διαγωνισμών για προμήθειες Δήμου Αρταίων και Νομικών του Προσώπων σύμφωνα με τον Ν.4111/2013
214 Έγκριση διάθεσης πίστωσης για υλικά καθαριότητας και ευπρεπισμού καθώς και ευπρεπισμού καθώς και για τους σάκους απορριμμάτων, για τις ανάγκες του Δήμου (και προαίρεση 30%) και των νομικών του προσώπων (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π και ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.).
215 Συμπλήρωση της αριθμ. 34/2018 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2018»
216 Συμπλήρωση της αριθμ.141/2018 απόφασης Δ.Σ.
217 Λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης ακινήτου
218 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2018 πράξης του Δ.Σ. του Ιδρύματος «Γηροκομείο  Γεωργίου & Σοφίας Μάτσου» Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού οικ. Έτους 2017 
219 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
220 Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου στην Έκθεση Τουρισμού ΤΑΞΙΔΙ 2018 στην Κύπρο
221 Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο 5ο Αντάμωμα Ηπειρωτών Ευρώπης
222 Ακύρωση της αριθμ. 157/2018 προηγούμενης απόφασης και λήψη νέας για «Διοργάνωση εκδήλωσης προς τιμή του Κώστα Κρυστάλλη. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης»
223 Παράταση της σύμβασης για εργασίες ανάπλασης σε νησίδες πρασίνου
224 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Ανάδειξη ιδιαιτεροτήτων (Αρχιτεκτονικών – Αρχαιολογικών – Περιβαλλοντικών – Προσβασιμότητας) για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής της Ροδιάς»
225 Έγκριση της αριθμ. 29/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018
226 Έγκριση της αριθμ. 5/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρταίων (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.) η οποία αφορά «Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Αρταίων για την διαχειριστική χρήση 2017 (01/01/2017 έως 31/12/2017)
227 Έγκριση της αριθμ. 6/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρταίων (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.) η οποία αφορά «Αναλυτική έκθεση πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης που συνοδεύει τον ισολογισμό της 31-12-2017»

16-4-2018

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 197 έως 199)

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 197 έως 199)
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 28-3-2018 και ώρα 15,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 7623/28-3-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
197 Κατάρτιση κατάστασης γεύματος αγάπης εν όψει των εορτών του Πάσχα (αριθμ. 157/2018 Α.Ο.Ε.)
198 ” Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών , τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017″
199 Διενέργεια δημοπρασίας για εκμίσθωση των δημοτικών – σχολικών εκτάσεων της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης
28-3-2018

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 156 έως 196)

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 156 έως 196)
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 26-3-2018 και ώρα 19,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 7124/22-3-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
156    Τροποποίηση της με αριθμ. 527/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση πίνακα κατηγοριοποίησης υπαίθριων και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αρταίων
157   Διοργάνωση εκδήλωσης προς τιμή του Κώστα Κρυστάλλη. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης
158   Επικαιροποίηση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων (άρθρο 70, παρ. 1 του Ν. 3852/2010)
159   Επί αιτήσεως της Κ/Ξ ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ – ΛΙΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ για παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση και αναδιαρρύθμιση χώρου στο ισόγειο του Δημαρχείου»
160   Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017»
161 Αδυναμία εκτέλεσης με ιδία μέσα των εργασιών «Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (αντλιών γεωτρήσεων άρδευσης)» έτους 2018.
162 Ανάγκη δημιουργίας αποχετευτικού δικτύου στις περιοχές Γλυκοριζου Λιμίνης Αγ. Τριάδας Κεραματών Γραμμενίτσας Βλαχέρνας Ελεούσας
163 Επιτακτική ανάγκη για αναβάθμιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στην Άρτα και αξιοποίηση ΑΠΕ για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στο Δήμο Αρταίων
164 Στήριξη του Δήμου Αρταίων στις σχολικές καθαρίστριες λόγω μη καταβολής δεδουλευμένων από το Υπουργείο Παιδείας
165 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.120/2018 Α.Ο.Ε.)
166   Καθορισμός τιμής ζώνης για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων, το συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ) και το συντελεστή οικοπέδου (ΣΟ), για τον υπολογισμό ΤΑΠ (αριθμ.133/2018 Α.Ο.Ε.)
167 Παράταση μίσθωσης ακινήτου και έγκριση νέου αξιόχρεου εγγυητή.
168 Διενέργεια μίσθωσης από το Δήμο ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του εξεταστηρίου ασθενών του Αγροτικού Ιατρείου στην Τ.Κ. Αμπέλια Αμμότοπου Δ.Ε. Ξηροβουνίου Δήμου Αρταίων
169 Έγκριση ή μη πρακτικού κατακύρωσης της προμήθειας: Προμήθεια οχημάτων ( τρακτέρ με καταστροφέα-τμήμα 2) Δήμου Αρταίων ’ (αριθμ. 79/2018 Α.Ο.Ε.)
170   Επιστροφή ποσού από λάθος χρέωση τ.μ.
171 Τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων έτους 2018 προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. »
172 Κατάθεση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων Τ.Σ. σε λογαριασμού του Δήμου και ορισμός υπεύθυνων κίνησης λογαριασμού
173 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
174 Λήψη απόφασης για αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας ‘Εργασίες ταφής εκταφής στο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας και στο νεκροταφείο Αγίων Αναργύρων’
175 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
176 2η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2018 (αριθμ. 4/2018 Α.Ε.Ε.)
177 Δωρεάν φιλοξενία της διαδικτυακής εφαρμογής πρωτοκόλλησης και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στο G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε
178 Έγκριση της αριθμ. 2/2018 πράξης του Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού ιδρύματος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΑΣ» η οποία αφορά Έγκριση απολογισμού έτους 2017 του Ιδρύματος
179 Διόρθωση της αριθμ. 145/2018 απόφασης Δημ. Συμβουλίου που αφορά στην ετήσια τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων
180 Διόρθωση της αριθμ. 146/2018 απόφασης Δημ. Συμβουλίου που αφορά στις ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων
181 Διόρθωση της αριθμ. 142/2018 απόφασης Δημ. Συμβουλίου για «Συνδιοργάνωση του 4ου δρόμου του Γιοφυριού με την ΑΔΑΕ ΟΤΑ. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης
182 Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου εντός της τοπικής Κοινότητας Κορωνησίας της ΔΕ Αμβρακικού (Αριθμ. 1/2018 Α.Π.Ζ.)
183 Έγκριση ή μη σχεδίου «Κανονισμού λειτουργίας υπαίθριων αγορών θρησκευτικών εορτών Δήμου Αρταίων (Αριθμ. 5/2018 Α.Π.Ζ.)
184 Έγκριση ή μη σχεδίου «Κανονισμού Περιπτέρων Δήμου Αρταίων (Αριθμ. 6/2018 Α.Π.Ζ.)
185 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης (Αριθμ. 3/2018 Α.Π.Ζ.)
186 Παραχώρηση ή Μη Θέσης Στάθμευσης επί της Οδού Σολωμού κατά τις ώρες λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Άρτας (Αριθμ. 4/2018 Α.Π.Ζ.)
187 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου με τίτλο «Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού σχολείου και του 1ου Ειδικού νηπιαγωγείου»
188 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου με τίτλο «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις) &τεχνικών έργων (αυλάκια, τοιχία κ.α.)»
189 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση παιδικών χαρών ΔΕ Αρταίων»
190 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Βλαχερνών»
191 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Φιλοθέης»
192 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Επέκταση δημοτικού φωτισμού σε διάφορα σημεία του Δήμου»
193 Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού «Συμμετοχή επαύξησης σε Νο4 παροχής ρεύματος στο κτίριο του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» του Δήμου Αρταίων
194 Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού «Συμμετοχή επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην οδό Κρυστάλλη (όπισθεν Βρεφονηπιακού σταθμού)
195 Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων
196 Έγκριση της αριθμ.10/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου η οποία αφορά «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας οικ. Έτους 2018»

26-3-2018

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (Αποφάσεις από 103 έως 155)

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 12-3-2018 και ώρα 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 5845/8-3-2018 πρόσκληση:

103 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το μέλλον του Στρατοπέδου Άρτας
104 Υποβολή Πρότασης “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας” στα πλαίσια της
πρόκλησης a/a ΟΠΣ:2451/23-11-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Υποδομές μεταφορών,
Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020’
105 Υποβολή πρότασης «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της
πόλης της Άρτας» στα πλαίσια της πρόσκλησης α/α ΟΠΣ:2421/21-12-2017 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»
106 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου ‘Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού (ΚΚΜΠΑΠ)’ για την
υποβολή πρότασης για τη «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας» στα πλαίσια
της πρόσκλησης a/a ΟΠΣ:2451/23-11-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Υποδομές μεταφορών,
Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020’
107 Έγκριση μελέτης «Προμήθεια φωτιστικών led αστικού φωτισμού για το κέντρο της πόλης της
Άρτας»
108 Έγκριση μελέτης «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της
πόλης της Άρτας
109 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας 8 μηνών έτους 2018
110 Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασία διερεύνησης απόψεων των πολιτών του
Δήμου μας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου & αξιολόγηση αυτών»
111 Ανάκληση της αριθμ. 66/2018 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
112 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αρταίων (αριθμ. 3/2018 Α.Ε.Ε.)
113 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.101/2018 Α.Ο.Ε.)
114 Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
115 Λύση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (υδρόμυλου – νεροτριβής) που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καμπής
της ΔΕ Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων
116 Διενέργεια διαγωνισμού για προμήθεια οχημάτων
117 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης προμήθειας οχημάτων
118 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
119 Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικ. Έτους 2017
120 Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικ. Έτους 2017
121 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος
Προμηθειών & Αποθ
122 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων (νέες
εργασίες)»
123 Παράταση σύμβασης για την «Συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων
Αναργύρων Δήμου Αρταίων»
124 Παράταση της σύμβασης για την εκτέλεση της εργασίας «Επανασπορές και βελτιώσεις αρδευτικών
εγκαταστάσεων σε γήπεδα του Δήμου Αρταίων»
125 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης των εργασιών «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και
μηχανημάτων έργου του Δήμου Αρταίων» για το έτος 2018
126 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης εργασιών «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων
(νέες εργασίες)» για το έτος 2018
127 Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών εκκένωσης βόθρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς με
ιδία μέσα (προσωπικό και εξοπλισμό)
128 Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2018
129 Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών καταπολέμησης κουνουπιών, τρωκτικών σε κτίρια και
κοινόχρηστους χώρους, με ιδία μέσα (προσωπικό και εξοπλισμό)
130 Αδυναμία εκτέλεσης με ιδία μέσα (προσωπικό και εξοπλισμό)της εργασίας με τίτλο «Περισυλλογή
και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τα έτη 2018 και 2019» και έγκριση διενέργειας
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
131 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων
συντροφιάς για τα έτη 2018 και 2019
132 Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπροβάτων και
βοοειδών) με ιδία μέσα (προσωπικό εγκαταστάσεις και εξοπλισμός) του Δήμου Αρταίων
133 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών «Συντήρησης αγροτικών δρόμων από υπάλληλο Δήμου με μηχάνημα
έργου ισοπεδωτή – διαμορφωτή γης (γκρέιντερ) ιδιοκτησίας του Δήμου»
134 Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες στεγανοποίησης Δημοτικών κτιρίων»
135 Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός ακτών Κορωνησίας»
136 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας «Σύνταξη ολοκληρωμένου σχεδίου
αξιοποίησης ΞΕΝΙΑ»
137 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τμήματος δημοτικής οδού
έμπροσθεν του παιδικού σταθμού στην Τ.Κ. Χαλκιάδων»
138 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επέκταση γέφυρας στη συμβολή της
Επαρχιακής οδού Πασά με αγροτική οδό της Τ.Κ. Καλοβάτου»
139 Έγκριση της αριθμ.2/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου η οποία αφορά «Αναμόρφωση
προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας οικ.
Έτους 2018» 140 38 Έγκριση της αριθμ. 12/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
«Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»
Αναμόρφωση προϋπολογισμού & στοχοθεσίας έτους 2018
141 Κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης
λογαριασμού
142 Διόρθωση της υπ.αρ. 82/2018 απόφασης ΔΣ. για «συνδιοργάνωση του 4ου Δρόμου του Γιοφυριού με
την ΑΔΑΕ ΟΤΑ. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση της
εκδήλωσης»
143 Έγκριση συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης «Βυζαντινή Εβδομάδα» με την ΑΔΑΕ ΟΤΑ. Έγκριση
πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών για τη «Βυζαντινή
Εβδομάδα».
144 Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Σύλλογο «Αστρονομίας και Διαστήματος Αστρολάβος
Αστρονομίας Άρτας» στις 31/3/2018. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για
την εν λόγω εκδήλωση.
145 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια τουριστική προβολή του
Δήμου Αρταίων
146 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις
του Δήμου Αρταίων
147 Έγκριση 6ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εκτέλεσης του έργου «Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 1200
θέσεων»
148 Έγκριση μελέτης του έργου «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών
έργων (αυλάκια, τοιχία κ.α.)»
149 Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
150 Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα της εργασίας: «Πλύσιμο κοινοχρήστων χώρων»
151 Έγκριση επιπλέον Υπηρεσιών για τους Δημότες μας από το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία του
Δήμου (ΚΕΠ Υγείας)
152 Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης κατά κυριότητα απορριμματοφόρου οχήματος ανακύκλωσης με αριθμ.
Κυκλοφορίας ΚΗΗ2144 από το Δήμο Θερμης
153 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από
θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (β’ Φάση)»
154 Τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α/:1) «Δομή κοινωνικού
Παντοπωλείου και παροχής συσσιτίου» της πράξης «Δομή παροχής βασικών Αγαθών: Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείομε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002201
155 Τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α/:2) «Δομή κοινωνικού
Φαρμακείου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή
Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002201
12-3-2018