Στις 22 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. συνεδρίασε εκτάκτως η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1.  Τροποποίηση – συμπλήρωση της αρ. 31/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά κενωθέν περίπτερο στη συμβολή των οδών Κοσμά Αιτωλού & Πριοβόλου.

2018 – 33 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡ 312018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΚΕΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ – Ω2ΦΤΩΨΑ-ΥΓΒ