Για τη πλήρωση της μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου Αρταίων, μετά την εξέταση των σχετικών αιτήσεων και της εμπειρίας των υποψηφίων, επιλέχθηκε για πρόσληψη για την θέση Ειδικού Συμβούλου για θέματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων, ο υποψήφιος με την αρ. πρωτ. 23197/18.10.2019 αίτηση.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (2)