Συνεδριάζει αύριο Πέμπτη 3 Οκτωβρίου έκτακτα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων

Συνεδριάζει έκτακτα αύριο Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

                                                       Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας, Πρασίνου, Ανακύκλωσης, Κομποστοποίησης & Προστασίας Περιβάλλοντος

 1. Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων

με ίδια μέσα.(Συνοπτικός Διαγωνισμός)

 1. Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων

με ίδια μέσα.(Απευθείας Ανάθεση)

 1. Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου Αρταίων της εργασίας «Βελτίωση – αντικατάσταση ηλεκτρολογικών και αρδευτικών υποδομών στο γήπεδο Γραμμενίτσας»

Συνάντηση με τα αθλητικά Σωματεία και την ΕΠΣ Άρτας, σχετικά με τις εργασίες συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων

«Συνάντηση με τα αθλητικά Σωματεία και την ΕΠΣ Άρτας, σχετικά με τις εργασίες συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων.»

Συνάντηση είχε σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Αρταίων και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, με την ΕΠΣ Άρτας και τις Διοικήσεις των αθλητικών ποδοσφαιρικών σωματείων, όπου έγινε ενημέρωση, σχετικά με το θέμα της αδυναμίας  της συντήρησης τω γηπέδων και συζητήθηκαν οι περαιτέρω ενέργειες για την ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η ενημέρωση σχετικά με το θέμα της αδυναμίας  της συντήρησης των γηπέδων έχει ως εξής:

 • Κάθε χρόνο η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου, ύστερα από τις απαραίτητες εγκρίσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, συντάσσει μελέτη αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα για την συντήρηση γηπέδων του Δήμου Αρταίων, έτσι ώστε να δημοπρατήσει το έργο και να το αναλάβει εξωτερικός εργολάβος.
 • Στης 24/07/2019 έληξε η προηγούμενη σύμβαση της εργασίας «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ.Αρταίων (νέες εργασίες)» έτους 2018.
 • Ήδη την 12-6-2019 συντάχθηκε η νέα μελέτη, με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ.Αρταίων (νέες εργασίες)» έτους 2019 με προϋπολογισμό 72.382,52€ με ΦΠΑ.
 • Στην συνέχεια πάρθηκε απόφαση στις 24/6/19 από το Δημοτικό Συμβούλιο για την αδυναμία εκτέλεσης  και συντάχθηκε  η εγκεκριμένη  διακήρυξη για ανάδειξη αναδόχου με ηλεκτρονικό διαγωνισμό.
 • Στις 9/8/2019 και ενώ ο διαγωνισμός ήταν στον «αέρα», διαπιστώθηκε ότι υπήρχε υπολογιστικό λάθος στον προϋπολογισμό της μελέτης από τον αρμόδιο υπάλληλο κατά 7.000 € περισσότερο.
 • Όταν διαπιστώθηκε το υπηρεσιακό λάθος, η Υπηρεσία αποφάσισε να ακυρωθεί ο διαγωνισμός και να ξεκινήσει εκ νέου η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου, ώστε να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον των 7.000€.

Στο σημείο αυτό η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Αρταίων είχε δύο επιλογές. Η μία επιλογή ήταν να δημοπρατήσει εκ νέου τον διαγωνισμό για την συντήρηση των γηπέδων με προϋπολογισμό 72.382,52€ με ΦΠΑ, αλλά αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχει κενό διάστημα συντήρησης των γηπέδων για τουλάχιστον 3 μήνες μέχρι να προκύψει ο ανάδοχος, με αποτέλεσμα να διακοπεί το πρωτάθλημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς επίσης θα υπήρχε και μεγάλο κόστος συντήρησης επαναφοράς των γηπέδων σε καλή κατάσταση.

Η άλλη επιλογή ήταν αυτή που ακολουθήθηκε από την υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Αρταίων για να μην υπάρχει κενό διάστημα συντήρησης των γηπέδων και γίνει διακοπή του πρωταθλήματος  και συγκεκριμένα:

 • Συντάχτηκε νέα μελέτη με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ.Αρταίων (νέες εργασίες) » έτους 2019 με προϋπολογισμό 57.223,21 € η οποία θα γινόταν  με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 (Α 147) άρθρο 117 & 327, γιατί το ποσό ήταν κάτω από της 60.000€.
 • Παράλληλα η υπηρεσία έκανε εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης με τίτλο «Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων με ιδία μέσα (Συνοπτικός διαγωνισμός)».
 • Επειδή θα δημιουργούνταν μεγάλο χρονικό διάστημα διακοπής εργασιών μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκτέλεσης του συνοπτικού διαγωνισμού (τρεις μήνες περίπου), και επειδή το κόστος επαναφοράς ενός κακού συντηρημένου γηπέδου θα ήταν αρκετά υψηλό, κρίθηκε αναγκαίο να γίνει απευθείας ανάθεση για την συντήρηση των γηπέδων με προϋπολογισμό ύψους μέχρι 22.709,98€ για την αποφυγή όλων των παραπάνω και μέχρι την ανάδειξη του αναδόχου του διαγωνισμού.
 • Η σύμβαση του αναδόχου που θα αναλάμβανε την πραγματοποίηση των εργασιών με απευθείας ανάθεση θα έληγε άμεσα όταν ολοκληρωνόταν η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου με συνοπτικό διαγωνισμό και υπογράφονταν η σύμβαση από τον συνοπτικό διαγωνισμό.

Οι αρχαιρεσίες του νέου Δημοτικού Συμβουλίου έγιναν στις 8/9/2019. Για να συγκληθεί συνεδρίαση του νέου  Δημοτικού Συμβουλίου, θα έπρεπε πρώτα να γινόταν ο έλεγχος νομιμότητας του νεοεκλεγέντος  προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ο οποίος και εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ.133611/17-9-2019 απόφαση.

Στο 1ο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 (γιατί πρέπει η πρόσκληση του δημοτικού συμβουλίου να αποστέλλεται 5 ημέρες πριν το Συμβούλιο), αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι :

ΔΕΝ εγκρίνει την «Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων» και ως εκ τούτου δεν μπορεί η αρμόδια υπηρεσία του δήμου Αρταίων να προχωρήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την συντήρηση των γηπέδων του Δήμου Αρταίων.

Αφού ολοκληρώθηκε η ενημέρωση και υπήρξε ανταλλαγή απόψεων, αποφασίστηκε από όλους τους παρευρισκομένους να συγκληθεί αύριο Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019, στις 15:00 το μεσημέρι έκτατο Δημοτικό Συμβούλιο και εφόσον εγκριθεί το θέμα να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες συντήρησης των γηπέδων.

Επίσης αποφασίστηκε από την ΕΠΣ Άρτας και τα αθλητικά σωματεία, να αναβληθεί η αγωνιστική του ερχόμενου σαββατοκύριακου για το Α’ και Β’ τοπικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, έτσι ώστε να δοθεί χρόνος για την κατάλληλη προετοιμασία συντήρησης των γηπέδων.

Δήλωση Χρ. Τσιρογιάννη για την υποψηφιότητα του Προέδρου της ΠΕΔ Ηπείρου

Αναφορικά με δημοσιεύματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, σχετικά με το ενδεχόμενο διεκδίκησης εκ μέρους μου της Προεδρίας της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Ηπείρου, θέλω να επιβεβαιώσω ότι πράγματι υπήρξε κρούση στο πρόσωπό μου από ανώτερα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ωστόσο, η δέσμευσή μου προς τους Αρτινούς συμπολίτες μου, δεν μου επιτρέπει την χρονική αυτή συγκυρία να ασχοληθώ με τρόπο συστηματικό και υπεύθυνο, όπως θεωρώ ότι θα όφειλα και οφείλει ο κάθε Πρόεδρος της ΠΕΔ , με τα ευρύτερα θέματα των Δήμων της Ηπείρου.

Το ενδιαφέρον και η αγωνία μου, αφορά τον Δήμο μου, και την υλοποίηση των δεσμεύσεων της Δημοτικής μας Αρχής για τα έργα που θα αλλάξουν την ταυτότητα του Δήμου μου, που έχω την τιμή και την ευθύνη να διοικώ και της καθημερινότητάς των συμπολιτών μου.

Ευχαριστώ, όλους εκείνους που είδαν στο πρόσωπό μου έναν εν δυνάμει άξιο εκφραστή της ΠΕΔ Ηπείρου.

Στον στόχο για οικονομική αυτοτέλεια και διοικητική αναδιοργάνωση των δήμων, βιώσιμης περιβαλλοντικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των τοπικών μας κοινωνιών, θα είμαι δυναμικά παρών από την θέση την οποία μου εμπιστεύθηκαν οι συμπολίτες μου, ως Δήμαρχος Αρταίων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΑΡΤΑΙΩΝ

ΑΔΑ: 7Ν7ΘΩΨΑ-ΥΞΞ

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Άρτα: 01-10-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                                 
Αρ. Πρωτ.: 21358
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     

                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΑΡΤΑΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 72.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και στρογγυλοποίησης 1,76 €.  Τα είδη του διαγωνισμού εντάσσονται στους κωδικούς cpv: 31531000-7, 31320000-5, 31681410-0, 34928510-6 και 34991000-0

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Παρασκευή 11-10-2019 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr στην επιλογή «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ