ΑΔΑ: ΨΔΙΣΩΨΑ-0Β1

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 16-12-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 28644

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνηση ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για τις προμήθεια ελαιολιπαντικών του Δήμου Αρταίων και των Νομικών Προσώπων του.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 27106 / 29-11-2019 διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαιολιπαντικών του Δήμου Αρταίων και των Ν.Π. του (ΕΣΗΔΗΣ 82037)
  2. Το υπ’ αριθ. 28502 / 13-12-2019 ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
  3. Την απάντηση με ημερομηνία 16-12-2019 του Γραφείου Κίνησης του Δήμου

 

Διευκρινίζει τα εξής:

 

Ερώτηση:

Στην 18-10-2019 Μελέτη αναφέρεται για το παρακάτω λιπαντικό:

  • Α/Α 18: ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 5W30 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑPI SN/SM/CF, ACEA A1/B1, A5,B5.

Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές λαδιών ACEA 2016, η προδιαγραφή ΑCEA A1/B1 είναι καταργημένη και δεν υφίσταται πια. Η προδιαγραφή ACEA A5/B5 είναι η πλέον σύγχρονη και υπερκαλύπτει την Α1/Β1 (επισυνάπτεται το έγγραφο ACEA). Επομένως εκ παραδρομής πιθανώς αναφέρθηκε η προδιαγραφή ACEA A1/B1 συσωρευτικά με τις υπόλοιπες API SN/SM/CF, ACEA A5/B5. Το αντίστοιχο link είναι το παρακάτω: https://www.acea.be/uploads/news_documents/ACEA_European_oil_sequences_20 16.pdf

Παρακαλώ διευκρινήστε μας ποιες είναι οι προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούνται για το συγκεκριμένο λιπαντικό και θα γίνουν αποδεκτές κατά την υποβολή της προσφοράς.

 

Απάντηση:

Σε ερώτημα  για το προϊόν 18 (Λάδι κινητήρα  πετρελαίου 5w30 επιβατικά),  του πίνακα της μελέτης για το διαγωνισμό ¨Προμήθεια καυσίμων & ελαιολιπαντικών Δ. Αρταίων και Νομικών του Προσώπων 2019-2020-2021¨ ,  οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται κατά την υποβολή της προσφοράς για το συγκεκριμένο λιπαντικό είναι API SN/SM/CF, ACEA A5/B5 .

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ