Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 13:00 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση για προμήθεια επιβατικού οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο
2.Έγκριση πρακτικού ΙΙ για προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δ.Ε. Αρταίων (ομάδα 6η «Σκυρόδεμα» και ομάδα 7η «Χαλίκια» ).
3.Συγκρότηση της επιτροπής για την διενέργεια Διαγωνισμού που αφορά «Διανοίξεις εσοχών σε πεζοδρόμια για τοποθέτηση κάδων» του έτους 2019, προϋπολογισμού έως 60.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
4.Καθορισμός όρων και διακήρυξή συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Διανοίξεις εσοχών σε πεζοδρόμια για τοποθέτηση κάδων» του έτους 2019, προϋπολογισμού έως 60.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ