Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 09:30 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση προϋπολογισμου έτους 2020.
2.Απαλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής έτους 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ