ΑΔΑ: 9ΠΦΒΩΨΑ-ΤΞ4

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 13-07-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 15128

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνησης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων Δήμου Αρταίων, ΔΕ Βλαχερνών, ΔΕ Ξηροβουνίου, ΔΕ Φιλοθέης, ΔΕ Αμβρακικού.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 14888 / 09-07-2020 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων Δήμου Αρταίων, ΔΕ Βλαχερνών, ΔΕ Ξηροβουνίου, ΔΕ Φιλοθέης, ΔΕ Αμβρακικού.
  2. Το υπ’ αριθ. 15100 / 13-07-2020 ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 200 παρ. 5α και 219 παρ.4, καθώς και του Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι).
  2. Τις διευκρινήσεις του Τμήματος Πρασίνου.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Για τα είδη με Α/Α 36 έως Α/Α 44 πρόκειται για είδη ορειχάλκινα ή πλαστικά? Αν είναι πλαστικά πόσων ατμοσφαιρών?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε ό,τι αφορά  τον Α/Α 36   δηλαδή  ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 3/4″ ΘΗΛ.  η τιμή αναφέρεται σε πλαστικό είδος   με  τουλάχιστον   6 atm. Ο Α/Α 44  δηλαδή  ΚΑΝΟΥΛΑ 1/2′ ΓΑΛ. ΜΠΙΛΙΑ αναφέρεται  σε ορειχάλκινο είδος

 

 

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ