Με ψηφιακή παρουσία ο Δήμος Αρταίων από 27 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Athens International Tourism Expo

Εξολοκλήρου ψηφιακά θα πραγματοποιηθεί φέτος λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Athens International Tourism Expo,  στην οποία θα συμμετέχει ο Δήμος Αρτaίων με εικοσιπέντε (25) “B2B” διαδικτυακές συναντήσεις.

Η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Athens International Tourism Expo, είναι από τις μεγαλύτερες εκθέσεις που γίνονται σε Ελληνικό έδαφος με διάρκεια από 27 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου και ο Δήμος Αρταίων σταθερά είναι παρών σε κάθε δράση εξωστρέφειας που παρουσιάζεται.

Οι εκθέσεις αποτελούν ένα σημείο συνάντησης των ανθρώπων του τουρισμού, με τις οποίες  επιτυγχάνεται η  προβολή και κατά συνέπεια η ανάπτυξη του τουρισμού της περιοχής μας, η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, των εξαιρετικών προϊόντων  της,  αλλά και η διεύρυνση συνεργασιών μέσα από μια ποιοτική εκθεσιακή διοργάνωση, πρόγραμμα “B2B “συναντήσεων κλπ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΑ 30/11/2020)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΉ συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail), την 30η Νοεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα έναρξης 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 30-11-2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 27332/26-11-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
1. Πρόταση για ίδρυση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (Ν.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ)

Εισηγητής: κ. Πανέτας Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης και Πολιτικής Προστασίας
2. 7η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2020 (αριθμ. 15/2020 αποφ. Εκτελεστικής Επιτροπής)
3. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος και σχεδίου δράσης έτους 2021 (αριθμ. 16/2020 αποφ. Εκτελεστικής Επιτροπής)

Εισηγητής: κ. Λιόντος Νικόλαος Αντιδήμαρχος
Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
4. Ακύρωση της αριθμ. 267/2020 προηγούμενης απόφασης η οποία αφορά τον Καθορισμό τελών έτους 2021 και λήψη νέας απόφασης
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
6. Τροποποίηση της αριθμ. 626/2017 Α.Δ.Σ. «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης των δημοτικών κοιμητηρίων » Ως προς την παράγραφο 2 του άρθρου 5

Εισηγητής: κ. Σφήκας Δημήτριος Αντιδήμαρχος
Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας και Δημοτικής Αστυνομίας
7. Γνωμοδότηση για δημιουργία εισόδου εξόδου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ στη θέση Αμπέλια της κτηματικής περιφέρειας Αμμοτόπου ΔΕ Ξηροβουνίου

Εισηγητής: κ. Μάρος Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος
Επιχειρηματικότητας, Προστασίας και Ανάπτυξης του Αμβρακικού Κόλπου
8. Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου (αριθμ. 18/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΑ 30/11/2020)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ειδική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail), την 30η Νοεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα έναρξης 17,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2019 (αριθμ. 550/2020 αποφ. Οικ. Επιτροπής)

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 30η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την 30η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 μ.μ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
2.Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή των Προέδρων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων έτους 2020.
3.Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Αριθμός απόφασης: 26/2020
4.Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Αριθμός απόφασης: 63/2020
5.Εξειδίκευση του Κ.Α.: 20-7325.001 με τίτλο «Δαπάνες για Επεκτάσεις δικτύου Ηλεκτροφωτισμού» συνολικού ποσού 2.317,83 €».
6.Υποβολή αιτήματος για την παροχή «Δαπάνες για Επεκτάσεις δικτύου Ηλεκτροφωτισμού».
7.Έγκριση για την προμήθεια τεστ γρήγορου λόγω COVID 19 (RAPID TESTS)με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης Γ της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.
8.Έγκριση παράτασης του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα».
9.Έγκριση παράτασης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΒΑΛΑΩΡΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΡΤΑΣ».
10.Έγκριση υποβολής πρότασης για την πράξη «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων και σχολικών μονάδων του Δήμου Αρταίων» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ10 του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης.
11.Έγκριση υποβολής πρότασης για την πράξη «Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων Δήμου Αρταίων» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ11 του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”.
12.Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αρταίων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)».
13.Έγκριση για την προμήθεια έξι (6) καινούργιων οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δ. Αρταίων.
14.Έγκριση μελέτης για προμήθεια λιπαντικών για το έτος 2021 για τα οχήματα-μηχανήματα του Δήμου Αρταίων με συνοπτικό διαγωνισμό.
15.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια τροφίμων για το ΚΚΜΠΑΠ και φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του ΚΚΜΠΑΠ και του Δήμου για δυο (2) έτη και προαίρεση για τον Δήμο Αρταίων.
16.Έγκριση για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου».
17.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου».
18.Έγκριση για τη μη παράσταση του Δήμου Αρταίων σε διαδικασία διόρθωσης απόφασης ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών μετά από αίτηση της «ΚΕΝΤΩΡ ΑΕ».
19.Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 520/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων.
20.Λήψη απόφασης για την μίσθωση χώρου για το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 26η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων σε δια περιφοράς συνεδρίαση την 26η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ με τα εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ακύρωση της αριθμ. 546/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης για τον καθορισμό τελών έτους 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ολοκληρώθηκε από το Δήμο Αρταίων το έργο αποκατάστασης δημοτικής οδού στην Ροδαυγή

Ολοκληρώθηκε το έργο αποκατάστασης δημοτικής οδού που πραγματοποιούνταν το τελευταίο διάστημα, εντός του οικισμού της Ροδαυγής από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμο Αρταίων.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης και βελτίωσης δημοτικής οδού, από την βόρεια είσοδο προς το κέντρο του χωριού της Ροδαυγής προϋπολογισμού 170.000,00 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση του έργου αυτού, εξασφαλίζεται η ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών στην περιοχή της Ροδαυγής.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Σφήκας, μετά την ολοκλήρωση του έργου δήλωσε σχετικά: «Με το συγκεκριμένο έργο εξασφαλίσαμε την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων της περιοχής και των οχημάτων. Η συγκεκριμένη περιοχή αντιμετώπιζε πρόβλημα λόγω κατάπτωσης δρόμου ύστερα από έντονα καιρικά φαινόμενα και η δημοτική αρχή σχεδίασε και υλοποίησε το έργο ώστε οι συνδημότες μας να κινούνται στο εξής χωρίς πρόβλημα  και με ασφάλεια ».

Δράσεις του Δήμου Αρταίων για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας κατά της βίας των γυναικών

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο Δήμος Αρταίων σε συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου, πραγματοποιούν τις εξής δράσεις:

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020:

 • Φωταγώγηση Δημαρχείου
 • Τοποθέτηση γιγαντοοθόνης με φωτογραφίες από την περσινή Έκθεση φωτογραφίας των φωτογραφικών ομάδων Άρτας (ΦώτοΑρτ και ΦΟΑ) με θέμα «Τα πρόσωπα της βίας» αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών.

Το μήνυμα του Δημάρχου :

« Η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών που εορτάζεται στις 25 Νοεμβρίου, υπενθυμίζει μια δυσάρεστη αλλά υπαρκτή πραγματικότητα. Η βία κατά των γυναικών, σε όλες της τις μορφές είναι ακόμη παρούσα. Διαπερνά κοινωνικές τάξεις, οικονομικές τάξεις.  

Ωστόσο, σε όλες τις μορφές βίας, υπάρχει μία κοινή «γραμμή» που την εκτρέφει και την καλλιεργεί: η σιωπή των θυμάτων. Αυτή τον κύκλο της σιωπής πρέπει όλοι μαζί

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Αρταίων μπορεί  να προσφέρει βοήθεια. Μπορεί να γίνει η φωνή των γυναικών που δεν μπορούν, φοβούνται, διστάζουν. Στο τηλέφωνο 2681077400 υπάρχουν λύσεις.

Δωρεάν απόρρητες συμβουλευτικές υπηρεσίες, ανώνυμη στήριξη από εξειδικευμένο ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό, δωρεάν νομικές υπηρεσίες είναι στην φαρέτρα των εργαλείων του Συμβουλευτικού Κέντρου.

Εμπιστευθείτε το.

Διαδώστε τις δυνατότητές του.

Σπάστε τον κύκλο της σιωπής». 

Με ευρεία συμμετοχή φορέων, και δημοτών αλλά και την απουσία των προσκεκλημένων παρατάξεων της Αντιπολίτευσης, πραγματοποιήθηκε η τηλεδιάσκεψη για τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου Αρταίων για την περίοδο 2020-2023

Είχε προηγηθεί πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση από την Δημοτική Αρχή

Με ευρεία συμμετοχή φορέων και δημοτών, αλλά και την απουσία των προσκεκλημένων παρατάξεων της Αντιπολίτευσης, πραγματοποιήθηκε χθες η διαβούλευση για τον Στρατηγικό και Επιχειρησιακό  Σχεδιασμό του Δήμου Αρταίων για την περίοδο 2020-2023.

Ο Δήμος Αρταίων, είχε προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα σε δημόσια διαβούλευση για τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό της επόμενης τριετίας, ανοίγοντας πεδίο διαλόγου και συνδιαμόρφωσης προτεραιοτήτων με φορείς και συλλόγους της Άρτας. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν, πέραν της αυτονόητης παρουσίας του Δημάρχου, Αντιδημάρχων, υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου, και δημοτών, οι εξής εκπρόσωποι Τοπικών Φορέων (η παράθεση των εκπροσώπων γίνεται με τυχαία σειρά):

 • Διεθνής Ένωση Αστυνομικών – Τοπική Διοίκηση Άρτας
 • Δημοτική Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΔΟΑΚ)
 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ηπείρου
 • Ποδηλατικός όμιλος Άρτας
 • Σωματείο αυτ/στών ΤΑΧΙ
 • Δικηγορικός Σύλλογος Άρτας
 • Πολιτιστικός Σύλλογος «Σκουφάς»
 • Εμπορικός Σύλλογος Άρτας
 • Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας
 • Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Αρταίων
 • Σύλλογος Γονέων με Τρίτεκνα
 • Επιμελητήριο Άρτας
 • Ένωση Πολυτέκνων Άρτας
 • Σύλλογος «Φίλοι του Βιβλίου»
 • Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας
 • Κέντρο Πρόληψης Άρτας ΟΚΑΝΑ
 • Φιλοζωικό Σωματείο Άρτας
 • ΕΠΣ Άρτας
 • Σύλλογος Εστίασης Διασκέδασης Άρτας
 • ΓΕΩΤΕΕ Άρτας
 • Αστικό ΚΤΕΛ Άρτας
 • ΕΕΤΕΜ

Κατά την τηλεδιάσκεψη, η οποία κράτησε παραπάνω από δύο ώρες, υπήρξαν εκτενείς εισηγήσεις από τα στελέχη του Δήμου, τόσο για τον Επιχειρησιακό Στρατηγικό Σχεδιασμό της περιόδου 2020-2023, όσο και για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2021.

Οι προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής

Ο Δήμος Αρταίων για την περίοδο 2020-2023 καλείται να σχεδιάσει τον στρατηγικό και επιχειρησιακό του προγραμματισμό σε ένα περιβάλλον δυσχερές, οριζόμενο από την πρωτόγνωρη πανδημία του COVID-19, από την οικονομική κρίση και ύφεση, με ασφυκτικά χρηματοδοτικά πλαίσια. Ταυτόχρονα, οφείλει να ανταπεξέλθει στις αυξημένες αρμοδιότητες που έχουν συγκεντρωθεί μέσω των διοικητικών μεταρρυθμίσεων. Καλείται από τη μια μεριά να συμβάλει στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων αντιμετώπισης της κοινωνικής και ανθρωπιστικής κρίσης και την ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης και από την άλλη να αναβαθμίσει το ρόλο του και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα αιτήματα των πολιτών και συνεπώς να εκπληρώσει την αποστολή του.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική του Δήμου περιλαμβάνει δράσεις που υπάγονται στους άξονες της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2021-2027 και επικεντρώνεται στις παρακάτω αναπτυξιακές προτεραιότητες:

 1. Την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής
 2. την ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών του Δήμου
 • Την αναβάθμιση της διοικητικής του ικανότητας
 1. Τη βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης

Όπως, δήλωσε σχετικά και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Τράμπας, που συντόνιζε την τηλεδιάσκεψη : « Ο Δήμος μας στηρίζει το όραμα και την αποστολή του για την νέα εποχή της Άρτας με σημεία αιχμής την διαρκή βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών, την τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας, την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, καθώς και την ανάδειξη της αγροτικής και πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής μας».

Η συμμετοχή των Φορέων

Με ιδιαίτερα σημαντικές προτάσεις, προσήλθαν οι Φορείς στην διαδικασία διαβούλευσης, που στην συντριπτική τους πλειοψηφία συμφώνησαν με την γενική χάραξη πορείας του Δήμου, επισημαίνοντας ωστόσο ζητήματα στα οποία θα πρέπει να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη έμφαση.

Αυτά, αφορούν την αγροτική ανάπτυξη, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τον  αθλητισμό, τα έργα υποδομής στις σχολικές εγκαταστάσεις, τις κοινωνικές δομές. Όσον αφορά στην κοινωνική πολιτική, οι προτάσεις αφορούσαν στις υποδομές υποστήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και στην αναβάθμισή τους. Σημαντικές προτάσεις, έγιναν επίσης για τις υποδομές της πόλης (πχ για τα πάρκινγκ), για δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας αλλά και για επιμέρους ζητήματα που αφορούν ειδικές ομάδες πληθυσμού (πχ. Ειδικό σχολείο στο Γλυκόριζο).

Ενωτικός και διαλλακτικός ο λόγος του Χρ. Τσιρογιάννη

Ο Δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης, στην τοποθέτησή του ευχαρίστησε θερμά όσους αποδέχθηκαν να συμμετάσχουν στην διαδικασία διαβούλευσης, καθώς όπως τόνισε «δεν πρόκειται για μια τυπική διαδικασία, αλλά μια κορυφαία διαδικασία που καταγράφουμε, προσθέτουμε, ιεραρχούμε και υλοποιούμε τις ανάγκες των δημοτών μας και των φορέων.  Θέλουμε προτάσεις, ωραίες προτάσεις,  στην Αυτοδιοίκηση το έχω πει πολλές φόρες αλλά θα το ξαναπώ, στη δική μας Άρτα δεν χωράνε χρώματα, δεν χωράνε μικροπολιτικές αντιθέσεις».

Και συνέχισε, λέγοντας πως «η Άρτα δεν έχει χάσει καμία πρόταση για κανένα χρηματοδοτικό εργαλείο. Αυτό δεν γίνεται τυχαία. Χρειάζεται και η πολιτική βούληση η δική μας και η διαχειριστική επάρκεια των υπηρεσιών μας».

Κατέληξε, τονίζοντας, πως «αυτή την κορυφαία διαδικασία κάποιοι την βλέπουν με απαξίωση. Και αναφέρομαι, δυστυχώς, στην αντιπολίτευση που αντί να είναι παρούσα στην επίλυση των προβλημάτων, αντί να είναι εδώ με προτάσεις και επιχειρήματα κρύβεται πίσω από δελτία τύπου. Όμως, εμείς θα προχωρήσουμε. Θα τους ξαναπροσκαλέσουμε και στις επόμενες συνεδριάσεις μας και ας μην έρθουν. Αλλά θα προχωρήσουμε με εκείνους που θέλουν και μπορούν. Η νέα εποχή της Άρτας θέλει το καλύτερο από όλους μας. Η παρουσία των Φορέων και των Δημοτών  εδώ, των οποίων την γνώμη λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψιν για όσα σχεδιάζουμε, είναι η καλύτερη απόδειξη ότι όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα».

 

Σύσκεψη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Αρταίων με θέμα: «Λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετό και πλημμυρικά φαινόμενα, περιόδου 2020-2021»

Ο  καλύτερος τρόπος πρόληψης είναι ο συντονισμός όλων των φορέων σε δράσεις πολιτικής προστασίας με στόχο την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Μέσω τηλεδιάσκεψης εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη σύσκεψη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Αρταίων με θέμα: «Λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετό και πλημμυρικά φαινόμενα, περιόδου 2020 – 2021».

Στόχος της σύσκεψης ήταν ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η προετοιμασία όλων για μια ομαλή χειμερινή περίοδο.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης και Πολιτικής Προστασίας Γεώργιου Πανέτα,  ο οποίος ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους για την συμμετοχή τους και τόνισε, ότι κύριο μέλημα όλων πρέπει να είναι ο συντονισμός, η πρόληψη και η έγκαιρη αντιμετώπιση των φαινομένων που προκύπτουν.

Επίσης ο κ. Πανέτας αναφέρθηκε στα μέτρα πρόληψης που εφαρμόζει ο Δήμος Αρταίων, συγκεκριμένα ανέφερε ότι Δήμος έχει ήδη υλοποιήσει τους καθαρισμούς αποστραγγιστικών αυλακών στην Δημοτική Ενότητα Αμβρακικού, Φιλοθέης και Ξηροβουνίου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι  καθαρισμοί στις Δημοτικές Ενότητες Βλαχερνών, και Αρταίων καθώς και η προληπτική συντήρηση των αντλιών από τα αποστραγγιστικά αντλιοστάσια. Επίσης η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης του Δήμου Αρταίων έχει ήδη ξεκινήσει προληπτικό καθαρισμό όμβριων υδάτων.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί σχετικά με την προμήθεια άλατος, ότι  υπάρχει διαθέσιμη ποσότητα 50 τόνων από πέρυσι ενώ ο Δήμος Αρταίων, μέριμνα και για  την προμήθεια νέας ποσότητας.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν, ο Διοικητής της Π.Υ κ. Σπύρος Παπαστάθης, ο Υποδιοικητής της Π.Υ Άρτας, κ. Θεοχάρης Αντώνης, από την Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας, ο Διοικητής Α.Τ Άρτας,  κ. Αχιλλέας Δερβένης, ο κ. Τζουμάκας Κων/ντίνος από την Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας  Άρτας, ο κ. Χελάς Δημήτριος, από την  Διεύθυνση Δασών Άρτας, ο Πρόεδρος της Ροδαυγής κ. Κίτσιος Θεοφάνης, από το ΕΚΑΒ ο κ. Δημήτριος Παππάς και ο υπάλληλος της πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρταίων κ. Ιωάννης Πάνου.

Δήλωση Δημάρχου Αρταίων για το δεύτερο κύμα της πανδημίας

Χρ. Τσιρογιάννης: «Ετούτες τις κρίσιμες στιγμές ας μην αφήσουμε την Αδράνεια και την Κούραση να κυριαρχήσουν».

Ο Δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης, αναφορικά με το δεύτερο κύμα της πανδημίας προέβη στην εξής δήλωση προς τους συμπολίτες του.

«Αρκετές περιοχές στην Ελλάδα βιώνουν έντονα το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Το ΕΣΥ πιέζεται, οι γιατροί και οι νοσηλευτές μας πιέζονται και την ίδια ώρα η αγωνία όλων μας για την πορεία της οικονομίας χτυπάει κόκκινο.

Στην Άρτα μέχρι τώρα τα έχουμε πάει συγκριτικά καλά. Ο Δήμος μας είναι συνεχώς παρών με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με προληπτικά μέτρα, με συνεχείς απολυμάνσεις, με αυξημένο επίπεδο παροχής υπηρεσιών από απόσταση, με μέτρα προστασίας στο προσωπικό καθαριότητας.

Αλλά και με συνεχή επικοινωνία με τους υπεύθυνους φορείς για την διαχείριση της πανδημίας. Έχουμε δηλώσει από την πρώτη ημέρα παρόντες σ‘ αυτή την μάχη και έτοιμοι να πράξουμε πολλά περισσότερα, όταν και εφόσον μας ζητηθεί από τους αρμόδιους που έχουν την ευθύνη των αποφάσεων.

Πολλά δεν περνούν από τα χέρια μας.

Αλλά, πολλά μπορούμε να τα κάνουμε όλοι μαζί και ο καθένας μας ξεχωριστά.

Αυτές τις κρίσιμες στιγμές ας μην αφήσουμε την Αδράνεια και την Κούραση να κυριαρχήσουν.

Στους χώρους εργασίας, στις αγορές μας και στις λιγοστές συναναστροφές μας, να τηρούμε όσο καλύτερα μπορούμε τους κανόνες ατομικής προστασίας.

Τηρούμε τα μέτρα, δεν αδρανούμε».

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 24η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την 24η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 μ.μ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5 ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΔΑΥΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»
2.Έγκριση πρακτικού Ι του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΙΡΙΑ, ΑΥΛΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ)»
3.Έγκριση πρακτικού για την ¨ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021¨
4.Ακύρωση της αριθμ. 545/2020 Απόφασης Ο.Ε. για Σύναψη δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, της εργασίας: «Πλύσιμο κοινοχρήστων χώρων, ΚΑ: 70-6262.007, ποσού 11.997,00€ »
5.Έγκριση για Σύναψη δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, της εργασίας: «Πλύσιμο κοινοχρήστων χώρων λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών του COVID-19»
6.Ακύρωση της αριθμ. 494/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων
7.Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 70-6162.010 «Δαπάνη συμμετοχής Φιλαρμονικής σε διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων» του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Αρταίων
8.Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση
9.Μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
10.Έγκριση πρακτικού για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020»
11.Έγκριση πρακτικού για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020»
12.Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους(Μόνιμοι ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ έτους 2020)
13.Έγκριση Α τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020 του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Ελέη Άρτης»
14.Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Ελέη Αρτης»
15.Αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υλικού( αντισηπτικών gel) από την εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στα πλαίσια αντιμετώπισης διασπορά του νέου κορωνοϊού Covid- 19
16.Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Φαρμακείου
17.ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 498/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ