62η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 30η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα :
592.Εγκριση πρακτικού για τον συνοπτικό διαγωνισμό για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020».
593.Άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 11635/2020 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών».
594.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφων και όρων διακήρυξης για «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας καθαριστριών Δήμου Αρταίων»
595.Έγκριση πρακτικού ΙΙ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ε.Τ.Τ.) «Προμήθεια οχημάτων (επιβατικού οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας και οχήματος για τις ανάγκες ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ)».
596.Παράταση ισχύος προσφορών αναδόχων διαγωνισμού για τις ετήσιες δαπάνες πολιτιστικών εκδηλώσεων.
597.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από ΤΚ Γαβριάς σε ΔΚ Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων».
598.Έγκριση παράτασης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τ.Κ. Γαβριάς σε Δ.κ. Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων»
599.Έγκριση πρακτικού ΙΙ για το έργο «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Γραμμενίτσας».
600.Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ για το έργο « Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κεραματών ».
601. Εγκριση για Διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για το έτος 2020 και εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»

62η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (592-601)