42η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

42η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Άρτα, σήμερα την 2η Αυγούστου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 47302/26.07.2021 (ΦΕΚ 3349/26.07.2021 τεύχος Β’) εγκ. του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 16738/28-7-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

42) 2-8-2021

41η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

41Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Άρτα, σήμερα την 29η Ιουλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819/23.07.2021 (ΦΕΚ 3276/24.07.2021 τεύχος Β’) εγκ. του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 16643/28-7-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

41)29-7-2021

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αποφάσεις από 125 – 135

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αποφάσεις από 125 – 135

Στην Άρτα σήμερα την 2η του μηνός Αυγούστου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9),την 52η εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΙΔΑΔ/Φ.69/171/οικ.14578/19.07.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 16740/29-7-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.23) 3-8-2021

Οδηγίες για τα αδέσποτα εν μέσω καύσωνα από τον Δήμο Αρταίων

Με αφορμή τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν το τελευταίο διάστημα σε ολόκληρη την χώρα και ειδικότερα στην περιοχή της Άρτας, ο Δήμος Αρταίων εφοδίασε με επιπλέον ποσότητες τροφής και νερού τις ταΐστρες που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία του Δήμου για τα αδέσποτα ζώα.

O Δήμος Αρταίων ζητά την υποστήριξη όλων των πολιτών, ώστε κανένα αδέσποτο ζώο να μη μείνει χωρίς νερό εν μέσω καύσωνα. Ειδικότερα, οι δημότες, μπορούν να αφήνουν νερό σε διάφορα σημεία όπου γνωρίζουν ότι διέρχονται αδέσποτα ζώα.

Επίσης, όταν βλέπουν ότι ένα ζωάκι έχει πάει να προφυλαχθεί από την ζέστη σε κάποιο μέρος σκιερό ας μη το ενοχλούν.

Οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς να έχουν τα ζωάκια τους σε δροσερό μέρος και σκιερό περιβάλλον, οι βόλτες να γίνονται ή πολύ νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, προς βράδυ και φυσικά για κανέναν λόγο να μη τα αφήνουν στο αυτοκίνητο αλλά και στα μπαλκόνια χωρίς σκίαστρο.

Διαρκής μέριμνα για τα αδέσποτα από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αρταίων. Σχετικά με το Δημοτικό καταφύγιο ισχύουν τα εξής:

Το δημοτικό καταφύγιο, το οποίο λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της πρώην ΚΟΜΔΕ, στο Χανόπουλο Άρτας, διαθέτει άδεια από το έτος 2017, είναι κατασκευασμένο σε υφιστάμενο χώρο και διαθέτει τις απαραίτητες προδιαγραφές. Τα δύο άτομα που εργάζονται εκεί, ως προσωπικό καθαριότητας, καλύπτουν καθημερινά δύο βάρδιες, ώστε να εξασφαλίζεται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επάρκεια σε τροφή και νερό κατά το διάστημα της ημέρας.

Βάσει του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων και της σύμβασης που έχει υπογραφεί με τον κτηνίατρο, υπάρχει ρητή υποχρέωση από πλευράς του, της πραγματοποίησης επισκέψεων στο καταφύγιο για τον κτηνιατρικό έλεγχο των ζώων και της χορήγησης φαρμάκων, όπου απαιτείται. Η τελευταία τέτοια επίσκεψη πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες (20-7-2021). Τα αποτελέσματα της επίσκεψης, καταγράφτηκαν σε ειδικό έντυπο, με την ένδειξη «ΚΑΛΩΣ», δεδομένου ότι δεν καταγράφτηκε κάποιο περιστατικό άρρωστου και ασθενούς ζώου.

Όσον αφορά δε τις τροφές που υπάρχουν αποθηκευμένες στο καταφύγιο, είναι γνωστό στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλοζωικού Σωματείου Άρτας, ότι κατόπιν συνεννόησης με τα μέλη του, δίδονται τσουβάλια τροφής, προς εξυπηρέτηση της σίτισης, σε εθελοντές-μέλη του, εθελοντές εκτός φιλοζωικών.

Παραγγελίες τροφής γίνονται συνεχώς κατόπιν συνεννόησης με τους εργάτες του καταφυγίου, λαμβάνοντας υπόψη και τις ποσότητες που ζητούνται από τους εθελοντές για την σίτιση των αδέσποτων. Οι εθελοντές που λαμβάνουν τροφή για την σίτιση, ενημερώνουν, ταυτόχρονα και το Φιλοζωικό Σωματείο Άρτας.

Σχετικά με τις επανεντάξεις:

Για οποιαδήποτε επανένταξη και έξοδο αδέσποτου σκύλου από το καταφύγιο ερωτάται το Φιλοζωικό Σωματείο Άρτας και λαμβάνεται η σχετική απόφαση από την 5/μελή επιτροπή, η οποία έχει και τον πρώτο λόγο στο θέμα αυτό.

Σχετικά με τα χρήματα του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων:

Το πρόγραμμα, έτους 2021, καλύπτεται από μια δαπάνη, της τάξης των 68.000,00 ευρώ. Λόγω του ότι, ειδικά φέτος, προέκυψαν πολλά τροχαία ατυχήματα με αδέσποτα ζώα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα περίθαλψης, το ποσό που αντιστοιχεί στην περίθαλψη, αυξήθηκε σημαντικά και πολύ σύντομα, εξαντλείται. Για τον λόγο αυτό ο Δήμος Αρταίων, έχει κάνει ήδη ενέργειες για τη εξασφάλιση νέων οικονομικών πόρων για τη συνέχιση του προγράμματος. Ήδη εξασφαλίσθηκε νέα πίστωση, της τάξης των 6.500,00ευρώ  περίπου, ως επιχορήγηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ γίνονται ενέργειες και για την ενίσχυση του ποσού αυτού από ιδίους πόρους, σε επόμενη αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι,  ο Δήμος Αρταίων, είναι ο μοναδικός Δήμος στον νομό μας που εφαρμόζει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης και διαθέτει καταφύγιο. Όλα τα στοιχεία του προγράμματος σε αριθμούς (περισυλλογές, επανεντάξεις, υιοθεσίες, στειρώσεις, εμβολιασμοί, κλπ.), αναρτώνται σε εφαρμογή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και είναι διαθέσιμα στον οποιονδήποτε τα ζητήσει. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο, από τα νούμερα που κατατίθενται, ότι συγκαταλέγεται στους πρώτους Δήμους, με τα μεγαλύτερα ποσοστά αποτελεσματικότητας του προγράμματος διαχείρισης.

«Ο Δήμος Αρταίων είναι ο πρώτος Δήμος που εφαρμόζει πρόγραμμα διαχείρισης, ενώ από το 2014 μέχρι και σήμερα, το πρόγραμμα είναι ολοκληρωμένο, περιλαμβάνοντας και την προσωρινή φιλοξενία των ζώων στο καταφύγιο. Ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου αξίζει μια θέση πλάι μας, υιοθετήστε μην αγοράζετε», ανέφερε σε δήλωση του ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Καθημερινότητας και Πρασίνου, Παντελής Κωλέτσος.

Με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών από όλη τη χώρα ολοκληρώθηκε ο 17ος Κολυμβητικός Διάπλους Αμβρακικού και το 4ο Koronisia Sprint Triathlon

Με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών από όλη τη χώρα ολοκληρώθηκε ο 17ος Κολυμβητικός Διάπλους Αμβρακικού και το 4ο Koronisia Sprint Triathlon στην Κορωνησία. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα της ευρύτερης περιοχής, που διοργανώνονται κάθε χρόνο από τον Δήμο Αρταίων. Και φέτος, η άψογη διοργάνωση κέρδισε τις εντυπώσεις από τους παρευρισκόμενους αλλά και από τους ίδιους τους αθλητές.

«Ο 17ος Διάπλους του Αμβρακικού και το 4οKoronisia Sprint Triathlon αποτέλεσαν για μια ακόμη χρονιά ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός για την Άρτα. Μέσω αυτών των αθλητικών εκδηλώσεων προβάλλουμε την περιοχή μας και ιδιαίτερα την Κορωνησία και τον Αμβρακικό κόλπο, που αποτελούν προορισμό για ντόπιους και επισκέπτες, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Η διπλή αυτή αθλητική διοργάνωση αποτελεί πόλο έλξης για αθλητές από όλη την Ελλάδα, δίνοντας την ευκαιρία σε αυτούς και τους θεατές να γνωρίσουν από κοντά το μοναδικό αυτό Υδροβιότοπο. Η φετινή διοργάνωση ήταν ξεχωριστή για την Δημοτική αρχή, καθώς αφιερώσαμε τον φετινό αγώνα στη μνήμη του Φώτη Ζήση», ανέφερε σε δήλωσή του ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού& Νέας Γενιάς, Τουρισμού & Πολιτισμού Κώστας Χαρακλιάς.

Τα αποτελέσματα:

Στον 17ο  Κολυμβητικό Διάπλου Αμβρακικού, που ξεκίνησε από τη Βόνιτσα (απόσταση περίπου 11 χιλιόμετρα) νικητές αναδείχθηκαν στις γυναίκες η Αρτινή κολυμβήτρια Ελίνα Μάνθα, που πρώτευσε, δεύτερη η περσινή νικήτρια Κλεοπάτρα Στογιαννίδου από την Θεσσαλονίκη και τρίτη η Άννα Κουμπούλη από την Αθήνα. Στους άνδρες οι τρεις πρώτοι νικητές ήταν οι Χρήστος Ιγγλέζος από την Αττική, ο Eduard Agolli από τη Θεσσαλονίκη και ο Δημήτρης Μαυρομάτης από τον Πειραιά.

Στο Τρίαθλο, που περιελάμβανε 750 μέτρα κολύμπι, 20 χιλιόμετρα ποδήλατο και 5 χιλιόμετρα τρέξιμο, πρώτος τερμάτισε ο Μάνθος Βαλσαμίδης από τη Θεσσαλονίκη, δεύτερος ο Αλέξανδρος Νικολάου από την Ηγουμενίτσα και τρίτος ο Τηλέμαχος Σούλτης από τα Ιωάννινα. Στις γυναίκες πρώτη αναδείχθηκε η Πρεβεζιάνα Ηλιάνα Κωστάκη και δεύτερη η Πατρινή Δέσποινα Παναγοπούλου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 17ος ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 2021
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4ο SPRINT TRIATHLON KORONISIA 2021

Ευχαριστίες:

Ο Δήμος Αρταίων ευχαριστεί για την συμβολή του στην διοργάνωση: Την Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας, τον Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου – Λευκάδας, την Δημοτική Αστυνομία, την Δημοτική Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΔΟΑΚ) Άρτας, την ΛΕΦΕΔ Άρτας, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Άρτας, τους εθελοντές, τον χορηγό του αγώνα «Φυσικό μεταλλικό νερό “Πηγές Κωστηλάτας στην Ήπειρο”», τους χορηγούς επικοινωνίας ΕΡΤ3 & ΕΡΤ Ιωαννίνων, τα ΜΜΕ για την περιφερειακή και πανελλαδική κάλυψη των γεγονότων, τους αθλητές που έλαβαν μέρος και όλους όσοι βρέθηκαν στην  Κορωνησία και στήριξαν με την παρουσία τους την διοργάνωση.

Ο Δήμος Αρταίων για την ακραία επιθετικότητα των τελευταίων ημερών από τους διαχειριστές διαδικτυακής λέσχης

«Από τη διαρκή γκρίνια και μιζέρια στην κακεντρέχεια και την υπεροψία»

Με αφορμή αδόκιμα και κακεντρεχή σχόλια που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα από διαχειριστές διαδικτυακής λέσχης στα κοινωνικά δίκτυα, ο Δήμος Αρταίων αισθάνεται την ανάγκη να ξεκαθαρίσει τα εξής στους δημότες της Άρτας:

  1. Οι πολιτιστικές υποδομές είναι σε προτεραιότητα: Ο Δήμος, μέσω του «Ελλάδα 2021» υπέβαλε πρόταση για τον εξοπλισμό και τη δημιουργία τριών (3) υπαίθριων θεάτρων, ((2) δύο στο χώρο του Κάστρου (1) ένα στην Ακρόπολη και (1) ένα στα γήπεδα του τένις) και (1) ένα στο Παραποτάμιο Πάρκο, συνολικού προϋπολογισμού 956.373,25ευρώ.
  2. Τα «Ελευθέρια 2021» περιλάμβαναν στο πρόγραμμά τους πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Παρά τους περιορισμούς, σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα πλούσιων εκδηλώσεων, το οποίο ο κόσμος στήριξε με την παρουσία του και τον ευχαριστούμε. Η αρχή έγινε στις 21 Ιουνίου, με το Φωτογραφικό Φεστιβάλ «Ημέρες Φωτογραφίας Άρτας 2021», με προβολές και εκθέσεις σε διάφορα σημεία της Άρτας, μια συνδιοργάνωση της Φωτογραφικής Ομάδας Άρτας (Φ.Ο.Α) και του Δήμου Αρταίων, η οποία διήρκησε έως τις 30 Ιουνίου. Στον προαύλιο χώρο της Παρηγορήτριας πραγματοποιήθηκε προβολή του ιστορικού ντοκιμαντέρ του Νίκου Παπακώστα, με τίτλο «Γεώργιος Καραϊσκάκης – Στα σύνορα του μύθου», στον Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο «ΟΡΦΕΑΣ» η θεατρική παράσταση «Τα κίτρινα γάντια», μία  συνδιοργάνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας, του Δήμου Αρταίων και της ΑΔΑΕ ΟΤΑ, ρεσιτάλ για φλάουτο και πιάνο και συναυλία – γνωριμία με τα μουσικά όργανα από το Δημοτικό Ωδείο Άρτας στον προαύλιο χώρο του ιστορικού Μουσείου του «ΣΚΟΥΦΑ», συναυλία με τους Λάκη Παπαδόπουλο και Γιάννη Γιοκαρίνη στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, θεατρική παράσταση «Κάποτε στον Βόσπορο» του Άκη Δήμου, υπό την αιγίδα του Δήμου Αρταίων στο Εκθεσιακό Κέντρο του Δήμου Αρταίων, συναυλία με την Χρυσούλα Στεφανάκη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας, θεατρική παράσταση «Εχθροί εξ’ αίματος» του Αρκά στον προαύλιο χώρο της Παρηγορήτισσας, παρουσίαση βιβλίου «ραγιάς – Μέρες και νύχτες 1821», του Γιάννη Καλπούζου, στον προαύλιο χώρο της Παρηγορήτισσας, θεατρική παράσταση «Ανδρομάχη» του Ευριπίδη στον προαύλιο χώρο της Παρηγορήτισσας, θεατρική παράσταση «Της Άρτας το Γιοφύρι» από την Ελληνική Εταιρεία Θεάτρου – Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κούν σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αρταίων στο ιστορικό Γεφύρι της Άρτας, παρουσίαση ιστορικού λευκώματος «Εικοσιμία αναφορές στο Αρτινό ‘21» στον προαύλιο χώρο της Παρηγορήτισσας, Arta’s street music festival σε διάφορα σημεία της Άρτας, και συναυλία με τους ALCATRASH από τον Μ/Φ Σύλλογο Άρτας «Ο Σκουφάς», σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αρταίων, ενώ στο πρόγραμμα πάντα υπάρχει και ο Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος «ΟΡΦΕΑΣ» με προβολές ταινιών, παιδικές και θεατρικές παραστάσεις σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Άρτας και το Εργατικό Κέντρο Άρτας.
  3. Ο Δήμος Αρταίων είναι υπέρμαχος κάθε καλοπροαίρετης και παραγωγικής κριτικής. Είναι αντίθετος και θα παραμείνει αντίθετος στη διαρκή παραγωγή γκρίνιας, μιζέριας και κακεντρέχειας που υποβαθμίζουν το όνομα της Άρτας και τελικά τους ίδιους τους Αρτινούς.

Ακολουθεί η επιστολή που απέστειλαν από κοινού στα τοπικά ΜΜΕ, ο ηθοποιός Βλαδίμηρος Κυριακίδης και ο  θεατρικός παραγωγός Γιώργος Βερλέκης:

«Οι θεατρικές επιχειρήσεις “ΑΦΟΙ ΤΑΓΑΡΗ” αισθάνονται την ανάγκη να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη από το δήμαρχο κ. Τσιρογιάννη Χρήστο και τον αντιδήμαρχο πολιτισμού κ. Χαρακλιά Κώστα σχετικά με το απρόοπτο περιστατικό που συνέβη με τους πανηγυρισμούς κάποιου φιλάθλου σε διπλανή καφετέρια, κατά τη διάρκεια της θεατρικής παράστασης “Η Παγίδα”.

Ο υπογράφων Γιώργος Βερλέκης ως εκπρόσωπος της επιχείρησης οφείλω να ομολογήσω πως τόσο ο δήμαρχος, όσο και ο αντιδήμαρχος με ενημέρωσαν προσωπικά ότι ο χώρος δεν πληροί όλες τις προδιαγραφές για την πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου των όμορων χώρων και των πηγών θορύβου σε αυτούς.

Εγώ με τη σειρά μου, τους διαβεβαίωσα ότι θα αναλάβουμε την πλήρη ευθύνη, ώστε να εξασφαλιστούν οι συνθήκες για την ομαλή διεξαγωγή της παράστασης, όπως και πράγματι συνέβη και μερικές ημέρες νωρίτερα με την παράσταση “Καποτε στο Βόσπορο”, όταν και δεν υπήρξε το παραμικρό πρόβλημα.

Έτσι, μας παραχωρήθηκε ο χώρος “Διώνη” έναντι ενοικίου από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ κ. Κοτσαρίνη Μιχάλη.

Δυστυχώς, προέκυψε το συμβάν με τους πανηγυρισμούς, με αποτέλεσμα μετά τα σχόλια του κ. Κυριακίδη για την ακαταλληλότητα του χώρου, να ξεσπάσει θύελλα διαμαρτυριών έναντι της δημοτικής αρχής, παρ’ όλο που δε φέρει καμία ευθύνη για την επιλογή του.

Η παραπάνω παρεξήγηση οφείλεται εξ ολοκλήρου σε προσωπική μου αμέλεια, καθώς μετά την επιτυχημένη πραγματοποίηση της παράστασης “Κάποτε στο Βόσπορο”, δεν θεώρησα απαραίτητο να ενημερώσω τους ηθοποιούς της “Παγίδας”, συμπεριλαμβανομένου και του κυρίου Κυριακίδη για την ιδιαιτερότητα του χώρου, καθώς και το γεγονός ότι αποτέλεσε επιλογή της επιχείρησης, παρά τους – κατά την τότε προσωπική μου θεώρηση – αμελητέους κινδύνους για τους οποίους η δημοτική αρχή μας είχε προειδοποιήσει.

Με βάση τα παραπάνω, ζητούμε συγγνώμη για την παρεξήγηση και τόσο η παραγωγή όσο και ο θίασος, παρακαλούμε θερμά να κοπάσει ο άδικος και υπέρμετρος θόρυβος που δημιουργήθηκε. Ο πολιτισμός και η τέχνη καλλιεργούν κι εξημερώνουν τα πάθη. Όχι το αντίθετο. Ο κόσμος της Άρτας, έχει αποδείξει πολλές φορές ότι ενστερνίζεται αυτή τη μεγάλη αλήθεια και τον ευχαριστούμε θερμά για αυτό».

Με εκτίμηση
Βλαδίμηρος Κυριακίδης – Γιώργος Βερλέκης

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από τα “Ελευθέρια 2021”

Έκτακτη σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, για την πρόληψη των πυρκαγιών στο Δήμο Αρταίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών

Έκτακτη σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρταίων, για την πρόληψη των πυρκαγιών στο Δήμο Αρταίων, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο. Στόχος  της συνάντησης, ο καλύτερος συντονισμός και η προετοιμασία για την πρόληψη πυρκαγιών. Σύμφωνα με τον σχετικό χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η περιοχή της Άρτας σήμερα Δευτέρα, βρίσκεται στην κατηγορία 4 και σε πολύ υψηλό επίπεδο για πυρκαγιά λόγω ακραίων συνθηκών.

Ο Δήμος Αρταίων έχει προβεί τα προηγούμενα χρόνια στην τοποθέτηση ειδικής δεξαμενής στην περιοχή του λόφου της Περάνθης, χωρητικότητας 20 τόνων, για τον άμεσο ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών υπηρεσιών και έχει ολοκληρώσει τη διάνοιξη νέας αντιπυρικής ζώνης στο λόφο Περάνθης, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν πυρκαγιές, ενώ έχει εγκατασταθεί και ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος έξω από το νοσοκομείο, ώστε να μην ξεμένει από νερό το Νοσοκομείο σε περίπτωση πυρκαγιάς. Επιπλέον γίνονται συντηρήσεις αντιπυρικών ζωνών από το Δήμο Αρταίων, σε όλο το εύρος του Δήμου  όπως και οι εργολαβίες καθαρισμού βλάστησης στο περιαστικό δάσος.  Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αρταίων, με δικά της οχήματα,  η Δημοτική Αστυνομία,  όπως και η Δημοτική Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΔΟΑΚ) θα είναι συνέχεια επί ποδός με συνεχείς περιπολίες,  για να συνδράμουν στο έργο της Πυροσβεστικής. Επιπλέον ο Δήμος  είναι συμβεβλημένος με ιδιώτες που διαθέτουν μηχανήματα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων σε κάθε τοπική κοινότητα.

Παράλληλα, η ΔΕΥΑ Άρτας, έχει προχωρήσει στην τοποθέτηση νέων και την αντικατάσταση παλαιών  πυροσβεστικών κρουνών σε διάφορα σημεία, σε όλο το μήκος του Δήμου Αρταίων (σε συνεννόηση με την Πυροσβεστική υπηρεσία), ενώ γίνεται συνεχής έλεγχος και για την καλή λειτουργία όλων των υπαρχόντων κρουνών στο Δήμο.

Να σημειωθεί ότι η  Κοινωνική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Ανάπτυξης του Δήμου,  συνεχίζουν να βρίσκονται σε επιφυλακή για τους ευπαθείς κοινωνικά δημότες, καθώς και για τα αδέσποτα ζώα.

Επιπλέον, έχει αρχίσει και ο καθαρισμός οικοπέδων από τα συνεργεία του Δήμου Αρταίων σε όσα οικόπεδα δεν καθαρίστηκαν από τους ιδιόκτητες τους.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την νομοθεσία, όσοι οι ιδιοκτήτες δεν καθάρισαν τα οικόπεδα, τους ακάλυπτους χώρους κλπ, ο Δήμος Αρταίων καθαρίζει ο ίδιος επιβάλλοντας την χρέωση των εργασιών αλλά και διπλό πρόστιμο. Ενώ, σύμφωνα με την νομοθεσία πάντα, προβλέπεται ακόμη και η παραπομπή στον Εισαγγελέα και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται όλοι οι  δημότες να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί  να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να απειλήσει ζωές και περιουσίες.

Συγκεκριμένα, συνίσταται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ή  η εναπόθεση σε κοινόχρηστους χώρους, ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Τέλος, επισημαίνεται ότι  λόγω των υψηλών θερμοκρασιών παραμένει ανοικτό μέχρι και τις 8 το βράδυ το ισόγειο του Δημαρχείου Άρτας, καθώς και το ΚΑΠΗ Άνω Πόλης.

Στην προσπάθεια που καταβάλουν όλοι οι φορείς είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμβολή όλων των πολιτών. Για αυτό παρακαλούνται όλοι να επικοινωνούν άμεσα με την Πυροσβεστική στο τηλέφωνο 199 σε περίπτωση που δουν κάποια πυρκαγιά να εκδηλώνεται.

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (απόφαση αριθμ. 124)

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (απόφαση αριθμ. 124)
Στην Άρτα σήμερα την 23η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9),την 52η εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΙΔΑΔ/Φ.69/171/οικ.14578/19.07.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 15906/21-7-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
22)23-7-2021

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις αριθμ. 110 έως 123)

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις αριθμ. 110 έως 123)
Στην Άρτα σήμερα την 21η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9),την ΙΔΑΔ/Φ.69/171/οικ.14578/19.07.2021 την 52η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 15906/21-7-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
21)21-7-2021

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής)

Στην Άρτα σήμερα την 21η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9),την ΙΔΑΔ/Φ.69/171/οικ.14578/19.07.2021 την 52η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 15902/21-7-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής

Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής)