ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 7 Ιανουαρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων, εκφράζουν την βαθύτατη θλίψη τους για το θάνατο του Κωνσταντίνου Οικονομίδη, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επί Δημαρχίας Νικολάου Σιμιτζή

Ο ΠΡΟEΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ