Μέχρι 18 Μαρτίου, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Σε εξέλιξη βρίσκεται από την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» για 25.000 άτομα με τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ και την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού (www.oaed.gr). Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 18 Μαρτίου.

Το νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας περιλαμβάνει συνολικά 76 θέσεις για τον Δήμο Αρταίων μετά από αίτηση του και διαμορφώνεται ως εξής:

 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠ. ΕΠΙΠ. ΘΕΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ 1
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΤΕ 1
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΕ 4
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΕ 1
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΕ 2
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 12
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΕ 7
ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΔΕ 5
ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡ. ΥΕ 3
ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΔΕ 1
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΤΕ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΕ 4
ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΕ 2
ΚΗΠΟΥΡΩΝ ΔΕ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 1
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ 1
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΕ 1
ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ 3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕ 1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕ 1
ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ ΔΕ 2
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΔΕ 2
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΔΕ 2
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΕ 2
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΕ 1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ 1
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ 2