ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/νση : Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου
Τηλ. : 2681362289
Πληρ. : Μαρία Ανδρέου
e-mail:maria@arta.gr

 

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση προς τους ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων»

Ανακοινώνεται προς όλους τους ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς (σκύλος ή γάτα), ότι με βάση τις διατάξεις του Ν. 4830/2021, στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων για τη μείωση των πληθυσμών αδέσποτων ζώων, θα πρέπει:

  1. Να στειρώσουν το ζώο τους, εφόσον είναι άνω του ενός (1) έτους ή να στείλουν δείγμα DNA στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς. Η συλλογή δείγματος γενετικού υλικού και η αποστολή στο Εργαστήριο γίνονται από κτηνίατρο. Για τη διαδικασία αυτή απαιτείται η υποβολή, άπαξ, ηλεκτρονικού παραβόλου, ύψους 150€ , καθώς και η καταβολή των εξόδων αποστολής του δείγματος από τον κτηνίατρο, ύψους μέχρι 10€ (συνολικά έξοδα ύψους 160€). Η υποχρέωση για στείρωση ή αποστολή δείγματος DNA ξεκίνησε στις 1/3/2022.
  2. Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες ζώων δεν προβούν στην στείρωση του ζώου ή στην αποστολή δείγματος DNA, επιβάλλεται, μέσω των οργάνων ελέγχου, όπως είναι η Ελληνική Αστυνομία, Δημοτική Αστυνομία, αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, κλπ., το αντίστοιχο πρόστιμο για κάθε ζώο, από 1/9/2022.

Η Προϊστάμενη της
Δ/νσης Ανάπτυξης

Μαρία Ανδρέου

 

* Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 26813 62136, 26813 62289.