Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 19-5-2022 έως την 25-5-2022, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημαρχιακού Καταστήματος επί των οδών Περ. Οδός & Αυξεντίου, τις ώρες 09:00 – 13:00.

Αριθμός θέσεων

 Υδρονομείς τέσσερα (4) άτομα. Κάθε θέση προορίζεται για κάθε τομέα ως κάτωθι:

  • Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Παγοποιείο – αριστερό τμήμα επαρχιακής οδού Άρτας – Γραμμενίτσας, ένας (1) Υδρονομέας.
  • Γραμμενίτσα – Αμπέλια – Βάλτος Ταφίκη – Λυγαριά Γραμμενίτσας, ένας (1) Υδρονομέας.
  • Δεξιό τμήμα επαρχιακής οδού Άρτας-Γραμμενίτσας – Βάλτος Πασσιά και περιοχή Ρόκκα, ένας (1) Υδρονομέας .
  • Παντάνασσα – Καμπή – Αμμότοπος, ένας (1) Υδρονομέας.

Αρδευτική περίοδος

Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 69/2022 απόφαση του την αρδευτική περίοδο από 1-6-2022 έως την 31-8-2022. Η αρδευτική περίοδος μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα τις κατά περίπτωση υπάρχουσες ανάγκες και με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την παρακάτω πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ