Λόγω τεχνικού προβλήματος στο τηλεφωνικό κέντρο (ΣΥΖΕΥΞΙΣ) που εξυπηρετεί το Δημοτικό κατάστημα και τα ΚΕΠ της Δ.Ε. Φιλοθέης, η επικοινωνία μπορεί να γίνεται στο τηλέφωνο 26810 51138 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.filotheis-artis@kep.gov.gr.