Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός Απριλίου έτους 2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:00 μεσ.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η  του μηνός Απριλίου  έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Πρόσκληση 3η / 2017

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την 11 Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Μ.Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ

Συνεδρίασης Οικονομική Επιτροπής 6-4-2017

Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 6η  του μηνός Απριλίου  έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:30 μ.μ.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 3-4-2017

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την Δευτέρα 03-04-2017 και ώρα 14:00 μ.μ.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 27-3-2017

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την    Δευτέρα 27-03 -2017 και ώρα 13:30 μ.μ.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 23-3-2017

Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 23η  του μηνός Μαρτίου  έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 20-3-2017

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την    Δευτέρα 20-03 -2017 και ώρα 11:00 π.μ.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 17-3-2017

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    17-03 -2017 και ώρα 12:30μ.μ.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 24-2-2017

Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η  του μηνός Φεβρουαρίου  έτους 2017, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:15 μ.μ.