ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11η/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στις 22 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. συνεδρίασε εκτάκτως η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1.  Τροποποίηση – συμπλήρωση της αρ. 31/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά κενωθέν περίπτερο στη συμβολή των οδών Κοσμά Αιτωλού & Πριοβόλου.

2018 – 33 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡ 312018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΚΕΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ – Ω2ΦΤΩΨΑ-ΥΓΒ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

 

 1. Δημιουργία του λεωφορειόδρομου και απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Σκουφά από την οδό Ανεξαρτησίας έως την οδό Μ. Μπότσαρη
 2. Απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου Τρομπούκη Χρήστου. ( Αρ. 77/2018 απόφαση Δ.Κ. Αρταίων)
 3. Μετατόπιση περιπτέρου Καραδήμα Σωτηρίας έμπροσθεν κατ-τος ALLEMI ( Αρ. 76/2018 απόφαση Δ.Κ. Αρταίων)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ PDF – ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9η/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ & ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

 1. Απομάκρυνση ή διατήρηση κενωθέντος περιπτέρου στην ΤΚ Καλοβάτου
 2. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος για κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με ΚΑΔ Δραστηριότητας, ΚΑΔ: 56.10. «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης», και περιγραφή Δραστηριότητας «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος και επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς οινοπν. ποτών»,  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Βλαχέρνα,  του Δήμου Αρταίων
 3. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ΚΑΔ Δραστηριότητας, ΚΑΔ: 56.10. «Δραστηριότητες Yπηρεσιών Εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης», και περιγραφή Δραστηριότητας «Δραστηριότητες παροχής γευμάτων από οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (Καφεζυθεστιατόριο)»,  που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Κορωνησία,  του Δήμου Αρταίων.
 4. Χορήγηση γνωμοδότησης για αποκατάσταση δανειοθαλάμου στην Τοπική Κοινότητα Αμμοτόπου του Δήμου Αρταίων.
 5. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση παιγνίων ή παιχνιδομηχανών από κ.υ.ε. στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως στην Άρτα του Δήμου Αρταίων

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ PDF – ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στις 23 Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ συνεδρίασε εκτάκτως η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα των οποίων ο κατεπείγον χαρακτήρας έγινε αποδεκτός από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Καθορισμός ζώνης (περιοχής) ήπιας κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης της Άρτας (οδοί Φιλελλήνων, Σκουφά, Μακρυγιάννη και Αγίας Σοφίας).

 2. Επικαιροποίηση της αρ. 10/2006 Απόφασης Δ.Σ. «Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης Ι.Χ. και Δ.Χ. φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3.5 τόνων και εκσκαπτικών μηχανημάτων έργων, εντός του οικιστικού ιστού της Πόλης της Άρτας από Νέα Γέφυρα μέχρι στρατόπεδο Παπακώστα».

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ PDF – ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στις 21 Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση ή μη σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 154 – 155 κατόπιν αίτησης της κας Ειρήνης-Αικατερίνης Μασσαλή για άρση απαλλοτρίωσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ PDF – ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6η/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στις 10 Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ:

Έκτακτα Θέματα:

 1. Κοπή τριών (3) ατόμων ελάτης εντός του παλαιού νεκροταφείου
 2. Κοπή τριών (3) ατόμων πεύκης εντός της παιδικής χαράς στην πλατεία Σκουφά
 3. Κοπή δύο (2) δέντρων εντός του προαύλιου χώρου του Γυμνασίου Κωστακιών
 4. Κοπή δύο (2) δέντρων στον προαύλιο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας

Τακτικά Θέματα:

 1. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα (1) έτος για το κ.υ.ε. του ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ στην ΤΚ Αγίου Σπυρίδων στη ΔΕ Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων.
 2. Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ PDF – ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5η/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στις 2 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ συνεδρίασε  η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Έκτακτο Θέμα:

 1. Οριοθέτηση κ’ χωρητικότητα θέσεων στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ. ΤΑΞI

Τακτικά Θέματα:

 1. Διατήρηση ή απομάκρυνση δύο (2) κενωθέντων περιπτέρων α) στη συμβολή των οδών Π. Γαρουφαλιά & Αρτινών Πεσόντων και β) στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου & Αγ. Αρτεμίου στην Άρτα του Δήμου Αρταίων.
 2. Εισήγηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Αγοράς Άρτας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ PDF – ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4Η/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στις 29 Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ συνεδρίασε  η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,

 

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

 1. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος για το κατάστημα με ΚΑΔ δραστηριότητας: «ΚΑΔ1: 56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης και ΚΑΔ2: 56.30. Δραστηριότητες παροχής  ποτών» με διακριτικό τίτλο «ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΑ» του Υφαντή Θωμά, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καμπής, του Δήμου Αρταίων.

 

 1. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος για το κατάστημα με ΚΑΔ δραστηριότητας: «ΚΑΔ1: 56.30. Δραστηριότητες παροχής  ποτών και ΚΑΔ2: 56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης» του Καγιά Ιωάννη, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λιμίνης, του Δήμου Αρταίων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ PDF – ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3Η/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδρίασε κατεπειγόντως η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, στις 22 Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κατεπείγον χαρακτήρας του οποίου ανάγεται στον κίνδυνο αλλοίωσης προϊόντων από ενδιαφερόμενους για τις καθοριζόμενες θέσεις υποψήφιους εμπόρους.

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 Καθορισμός Θέσεων Άσκησης Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ PDF – ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ΗΣ/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, στις 30 Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-ουζερί) του Δελικούρα Διονυσίου που βρίσκεται στην ΤΚ Καλαμιάς της ΔΕ Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ PDF – ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Δευτέρα, 19-03-2018 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα έκτακτα και τακτικά θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 6189/12-03-2018 πρόσκληση:

ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

 1. Λήψη Απόφασης για τη Διατήρηση κενωθέντος Περιπτέρου εντός της Τοπικής Κοινότητας Κορωνησίας, της Δ.Ε. Αμβρακικού.
 2. Ενημέρωση Σχετικά με Ανακοίνωση Για Μελέτη Περιβαλλοντικων Επιπτωσεων «Κέντρο Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπης, με κωδικό «ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ Β 3006192» Στη Θέση «Τούρλα» Τ.Κ. Κορφοβουνίου Δήμου Αρταίων».
 3. Παραχώρηση Θέσης γενικής στάθμευσης ΑμΕΑ στην οδό Αρτινών Πεσόντων 3

ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

 1. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Σολωμού κατά τις ώρες λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Άρτας.
 2. Έγκριση σχεδίου «Κανονισμού λειτουργίας υπαίθριων αγορών θρησκευτικών εορτών Δήμου Αρταίων».
 3. Έγκριση σχεδίου «Κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων Δήμου Αρταίων».
 4. Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος για το κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με ΚΑΔ Δραστηριότητας, ΚΑΔ: 56.10. Δραστηριότητες Υπηρεσιών Εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, και περιγραφή Δραστηριότητας «Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης (Κοσμική Ταβέρνα)», του Κέφη Ιωάννη, που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Γραμενίτσας, της Δ.Ε. Βλαχέρνας, του Δήμου Αρταίων.
 5. Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος για το κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με ΚΑΔ Δραστηριότητας, ΚΑΔ: 56.30.10.08, και περιγραφή δραστηριότητας INTERNET CAFE του Λάμπρη Αθανάσιου, που βρίσκεται στην Δ. Ε.  Φιλοθέης, του Δήμου Αρταίων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ PDF – ΔΙΑΥΓΕΙΑ