Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (472-482)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 40η 13 – 9 -2017
472 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
473 Έγκριση και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης
474 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια: Προμήθεια βιβλίων κλπ
475 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου: Αντικατάσταση στέγης του 1ου παιδικού σταθμού Άρτας
476 Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου κλειστού Τ9 στους Κωστακιούς
477 Έγκριση πρακτικού Ι διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη Κοινωνικών Δομών του Δήμου Αρταίων
478 Βεβαίωση κάλυψης της δαπάνης του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των νέων οργανικών θέσεων του ΟΕΥ που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας από τις εγκεκριμένες σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού
479 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για κατάθεση έφεσης κατά της αρ. 139/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας επί της Αγωγής της Α.Ε. με την Επωνυμία ‘’ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ Α.Ε. και παράσταση στο Εφετείο Ιωαννίνων κατά τη δικάσιμο που θα ορισθεί
480 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την προμήθεια: Προμήθεια Υλικών Καθ/τας και Ευπρεπισμού, Λοιπών Υλικών Υγιεινής και Σάκων Απορριμμάτων έτους 2017 Δήμου Αρταίων και ΔΗΚΕΔΑ
481 1.    Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής.
482 2.   Έγκριση ή μη πρακτικού υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό για την προμήθεια: Προμήθεια Οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, τρακτέρ με καταστροφέα Δήμου Αρταίων)
40 13-9-2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (456-471)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 39η 4 – 9 -2017
Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό για την Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το Σχολικό έτος 2017-2018
Εκπόνηση Οριστική μελέτη του έργου: Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων ( Μικρό θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α. ) στην πόλη της Άρτας και σύνταξη όρων του συνοπτικού διαγωνισμού
1.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου προκειμένου να παραστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Άρτας στις 20-10-2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο κατά την συζήτηση αίτησης αναγνώρισης ως δικαιούχου του αποζημίωσης του κ. Κώστα Κων/νου
2.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου προκειμένου να παραστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Άρτας στις 14-09-2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο προκειμένου να παραστεί ως συνήγορος υπεράσπισης του Δημάρχου Αρταίων κ. Χρήστου Τσιρογιάννη
3.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου προκειμένου να παραστεί στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων στις 25-10-2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο κατά τη συζήτηση αγωγής της Α.Ε. με την επωνυμία ‘’ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ’’ κατά του Δήμου Αρταίων.
4.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου προκειμένου να παραστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Άρτας σε ημερομηνία που θα ορισθεί επί αγωγής χας Σταμ. Μπαζιούλα προκειμένου να αναγνωριστεί κυρία ακινήτου που βρίσκεται στο Γλυκόριζο Άρτας.
5.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για κατάθεση αίτησης προσωρινής τιμής μονάδος για την διάνοιξη της οδού Γ. Μπακόλα σε εφαρμογή της Π6/06 πράξης αναλογισμού- αποζημίωσης.
6.   Έγκριση πρακτικού Ι διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια κάδων και δοχείων απορριμμάτων
7.   Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια Γραφικής Ύλης και λοιπών Υλικών Γραφείου.
8.   Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: Οδοποιία νέου Οικισμού Κορωνησίας
9.   Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου: Εξωραϊσμός πλατείας Καραϊσκάκη
10. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση Νεγρέσι της Τ.Κ. Αμμοτόπου
11.  Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση ‘’Μακρόνησος’’ της Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα
12. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου στην κεντρική πλατείας Βλαχέρνας.
13. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
14. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια έτοιμοι σκυροδέματος Δ.Ε. Αρταίων
39 4-9-2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (450-455)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38η 31 – 8 -2017 EKTAKTH
450 1.   Ορισμός υπολόγων υπαλλήλων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Δ΄ διμήνου 2017
451 2.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Καθαρισμός ακτών Κορωνησίας και επιλογή τρόπου εκτέλεσης
452 3.   ‘Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Αρταίων
453 4.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
454 5.   Διευκρινήσεις επί τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη των κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων
455 6.   Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
38 31-8-2017 ΕΚΤΑΚΤΗ

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (442-449)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 37η 28 – 8 -2017
Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου εντός του Δημαρχιακού μεγάρου για τη λειτουργία κυλικείου
Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτου ορίου μισθώματος για εκμίσθωση χώρου εντός του Δημαρχιακού μεγάρου για την λειτουργία κυλικείου
Έγκριση αρ. 31693/2017 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό δικηγόρου
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
2.Έγκριση Πρακτικού Ι ( που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών ) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης: Μελέτη κατασκευής κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρρίου- Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας
3.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου ως χώρου στέγασης της Δομής Βασικών Αγαθών του Δήμου Αρταίων
4.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας σε ιδιώτες με μηχανήματα έργου λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Κυριακή 13/8/2017 και την Δευτέρα 14/8/2017 στην Τ.Κ. Ψαθοτοπίου ( έγκριση αρ. 31130 και 31131/18-8-2017 αποφάσεων Δημάρχου )
5.Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης του έργου: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων
37 28-8-2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παραχώρησης θέσεων περιπτέρων σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου                                            στον Δήμο Αρταίων    

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Άρτα    25-10-2017                                                            

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                             Αρίθμ. πρωτ.   41011

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Πληρ.  ΖΙΩΓΑ ΜΑΛΙΤΣΑ

ΤΗΛ.   26813-62244                      

 

                                               ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παραχώρησης θέσεων περιπτέρων σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου                                            στον Δήμο Αρταίων    

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α΄/ 14.04.2014
 2. Την υπ΄αριθ 547/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

 

 1. Γνωστοποιείτε ότι ο Δήμος Αρταίων, σύμφωνα με την 547/25.09.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ0ΘΩΩΨΑ-ΥΩΘ), αποφάσισε να παραχωρήσει μια (1) θέση περιπτέρου, σε όσους έχουν την ιδιότητα:

α) των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ),

β) Πολυτέκνων και

γ) Πολεμιστών Κύπρου

και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ανωτέρω ιδιότητα να υποβάλλουν στο Δήμο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναλύονται παρακάτω, για την παραχώρηση της εξής θέσης περιπτέρου:

 

α.  μία (1) θέση που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Π. Γαρουφαλιά & Αρτινών Πεσόντων,

     στο Δήμο Αρταίων

 

 1. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι εξής κατηγορίες:

α)  άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.),

β)  πολύτεκνοι, και

γ) μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας

 

 1. Η ανωτέρω θέση περιπτέρου θα διατεθεί σε ενδιαφερομένους  Α.με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου, με την καταβολή ετήσιου τέλους 1.000,00 €, το οποίο προσδιορίστηκε με την αριθ. 547/25.09.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων (ΑΔΑ: Ψ0ΘΩΩΨΑ-ΥΩΘ) και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.1958 β.δ., όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

 1. Η ανωτέρω θέση περιπτέρου θα διατεθεί σε ενδιαφερομένους  Α.με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου, βάση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου έτους και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο κατά το άρθρο 258 του Ν. 3463/06, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών. Ειδικές διατάξεις περί απαλλαγής των ανωτέρω προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 76 του ν. 4257/14, από την καταβολή τέλους ή ανταλλάγματος δεν ισχύουν.

 

 1. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης της θέσεως του περιπτέρου ορίζεται σε δέκα (10) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου (μισθωτηρίου), μη επιτρεπόμενης οποιασδήποτε παράτασης. Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι του ανωτέρω προσώπου κατά το διάστημα αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα.

 

 

 

 

 

 1. ? Μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, καταρτίζεται πίνακας με τους υποψηφίους δικαιούχους και σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων αιτήσεων με το ίδιο οικογενειακό εισόδημα, η ανωτέρω θέση θα παραχωρηθεί στο δικαιούχο με δημόσια κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 15.11.2017 και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα με την  αριθ. 547/25.09.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων (ΑΔΑ: Ψ0ΘΩΩΨΑ-ΥΩΘ). Καθώς το κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη είναι μόνο εισοδηματικό, στην κλήρωση λαμβάνουν μέρος μόνο οι υποψήφιοι δικαιούχοι με το χαμηλότερο εισόδημα. Στην κλήρωση μπορούν να παρίσταται και εκπρόσωποι των ενώσεων των κατηγοριών της παραγράφου 4 του άρθρου 76 του ν. 4257/14.

 

 1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο, ανυπερθέτως, μέχρι την Παρασκευή 10/11/2017 τα εξής δικαιολογητικά:

 

 • Άτομα με αναπηρία,

α. Αίτηση

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

δ. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας ή γνωμάτευση από τα ΚΕ.Π.Α.

ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο από την οποία να προκύπτει ότι δεν υπάρχουν βεβαιωθείσες ληξιπρόθεσμες οφειλές σε βάρος του (άρθρο 285 ν. 3463/2006)

 

 • Πολύτεκνοι,

α. Αίτηση

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. οικονομικού έτους 2016. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

δ. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα.

ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο από την οποία να προκύπτει ότι δεν υπάρχουν βεβαιωθείσες ληξιπρόθεσμες οφειλές σε βάρος του (άρθρο 285 ν. 3463/2006)

 

 • Μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου,

α. Αίτηση

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. οικονομικού έτους 2016. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

δ. Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο Αρταίων από την οποία να προκύπτει ότι δεν υπάρχουν βεβαιωθείσες ληξιπρόθεσμες οφειλές σε βάρος του (άρθρο 285 ν. 3463/2006)

 

 1. Η παραχώρηση της ως άνω θέσης περιπτέρου γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι η εκμετάλλευση του θα γίνεται αυτοπροσώπως από τον δικαιούχο στον οποίο θα παραχωρηθεί (ή από τους κληρονόμους του), απαγορεύεται δε η εκμίσθωση του σε τρίτο. Εφόσον, παρά ταύτα, διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι η εκμετάλλευση της θέσης του περιπτέρου γίνεται από τρίτο και όχι από τον δικαιούχο στον οποίο έχει

παραχωρηθεί, η παραχώρηση θα ανακαλείται. Εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους επιτρέπεται μόνο για λόγους γήρατος ή σε περίπτωση αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω.

 

 

 

 

 

 1. Ο δικαιούχος στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης της θέσης περιπτέρου καθώς και του σώματος περιπτέρου, υποχρεούνται να διακόψει οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με αυτό, από τη λήξη της περιόδου παραχώρησης και να παραδώσει το περίπτερο στο δήμο.

 

 1. Απαγορεύεται η χρήση του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου χωρίς την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας από το Δήμο

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του δήμου και να δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στην «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Αξιοποίησης του Αμβρακικού Κόλπου»

Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το αίτημα για συμμετοχή στην «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Αξιοποίησης του Αμβρακικού Κόλπου». Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Δήμος Αρταίων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Περιφέρειες και τους Δήμους που «βρέχει» ο Αμβρακικός Κόλπος, καθώς και τους φορείς που δραστηριοποιούνται γύρω από αυτόν, με στόχο την προστασία και ανάδειξη του Κόλπου, μέσω της δημιουργίας ενός νέου χρηματοδοτικού προγράμματος ανάπτυξης για την εν λόγω περιοχή.

«Με συντονισμένες ενέργειες προσπαθούμε από κοινού, είτε για τη δημιουργία ενός σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ, από πόρους του ΕΣΠΑ), είτε ενός αναπτυξιακού προγράμματος με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ, αντίστοιχο του παλιότερου προγράμματος ΑΝΑΣΑ), έχοντας ως βασικούς στόχους τους ακόλουθους: Την προστασία και την ανάδειξη του μοναδικού θαλάσσιου οικοσυστήματος του Αμβρακικού Κόλπου, την τουριστική προβολή του Κόλπου και την αξιοποίηση των περιοχών πέριξ αυτού, την προώθηση και την τυποποίηση των αλιευμάτων του Αμβρακικού Κόλπου και τη δημιουργία υποδομών (δημόσιων και ιδιωτικών)» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Υπενθυμίζεται ότι με πρωτοβουλία του Δήμου Αρταίων είχε πραγματοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα συνάντηση  με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως τους Δήμους όπου χωροθετείται ο Αμβρακικός Κόλπος, τις αντίστοιχες Περιφέρειες, την ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ, το φορέα διαχείρισης των υγροτόπων Αμβρακικού, τα Επιμελητήρια κ.λ.π..

 

Προγραμματική Σύμβαση με την Γ.Γ.Α. για δύο δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την υλοποίηση δύο έργων συνολικού προϋπολογισμού 360.500 ευρώ. Και τα δύο έργα χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Πρόκειται για την:

 • «Αντικατάσταση στέγης, εγκατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης Αθλητικού Κέντρου Άρτας» με προϋπολογισμό 290.500 ευρώ και την
 • «Αντικατάσταση συνθετικών δαπέδων και επισκευή περίφραξης στα γήπεδα τένις στο Δήμο Αρταίων» με προϋπολογισμός 70.000 ευρώ

 

 

 

Έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Αρταίων

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή  27-10-2017 και ώρα 12: 30μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Απευθείας ανάθεση σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου (ΑΡΙΘΜ.551/2017 Α.Ο.Ε.)
 2. Τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ –  ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Γ΄ Κατανομή.
 3. Έγκριση της αριθμ. 93/2017 Απόφασης ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ η οποία αφορά «Αναμόρφωση προϋπολογισμού»

 

Τιμήθηκε η μνήμη των επτά πεσόντων από τα Γερμανικά στρατεύματα στην Καλαμιά Φιλοθέης

Με κάθε επισημότητα τελέστηκε σήμερα το πρωί στην Καλαμιά η ετήσια επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση στεφάνων για τους 7 πεσόντες από τα Γερμανικά Κατοχικά στρατεύματα το 1943. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Δήμο Αρταίων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φιλοθέης στο σημείο που εκτελέστηκαν οι πεσόντες και έχει δημιουργηθεί μνημείο.

«Αποτίουμε σήμερα φόρο τιμής στην θυσία αυτών των επτά ηρώων. Με αυτόν τον τρόπο κρατούμε αναλλοίωτη την ιστορική  μνήμη και δίνουμε την ευκαιρία στα νέα παιδιά να μάθουν την τοπική ιστορία» ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης. Να σημειωθεί ότι οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης ξεκίνησαν πέρυσι με πρωτοβουλία του Δήμου Αρταίων και του Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου Φιλοθέης, ενώ φέτος έγινε ανάπλαση στο χώρο του μνημείου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ακόμη ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας Βασίλης Ψαθάς, οι Αντιδήμαρχοι Χριστόφορος Σιαφάκας, Γιώργος Πανέτας και Κώστας Χαρακλιάς, ο Δημοτικός Σύμβουλος Μιχάλης Κοτσαρίνης, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Αναστασία Σίμου, Δημήτρης Βαρέλης και Γιάννης Κατέρης, οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Καλαμιάς Αποστόλης Ζιώβας και Χαλκιάδων Μαρίνα Κομπογιάννη, εκπρόσωποι του Στρατού Ξηράς, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού  Συλλόγου Φιλοθέης Αθανάσιος Ρίζος, αντιπροσωπείες δασκάλων και μαθητών από τα Δημοτικά Σχολεία Καλαμιάς και Χαλκιάδων, το Μουσικό Γυμνάσιο και το Γυμνάσιο Φιλοθέης, καθώς και πλήθος κατοίκων της περιοχής.

Το ιστορικό

Ήταν 25η Οκτωβρίου του 1943 όταν οι αντάρτες, κάνοντας σαμποτάζ, έκοψαν οχτώ τηλεγραφόξυλα μεταξύ Καλαμιάς και γέφυρας Καλογήρου. Οι Γερμανοί δεν προσπάθησαν καν να βρουν  τους υπαίτιους αλλά, έβαλαν μπροστά το σχέδιό τους για αντίποινα. Την επόμενη ημέρα, ένα απόσπασμα μπήκε στο χωριό και με την απειλή όπλων συνέλαβαν όλους τους άντρες που βρήκαν. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για πάνω από 300 άντρες. Τους πήγαν στο καφενείο από όπου αρκετοί κατάφεραν να ξεφύγουν από τα παράθυρα.

Μετά από έντονες πιέσεις του Προέδρου οι Γερμανοί αποφάσισαν να πάρουν μόνο οχτώ άντρες όσα δηλαδή ήταν και τα τηλεγραφόξυλα που έκοψαν οι αντάρτες. Ο Γερμανός αξιωματικός που ηγείτο του αποσπάσματος,  πήρε την διαταγή εκτέλεσης από τους ανωτέρους του και αμέσως τα Γερμανικά φορτηγά γεμάτα στρατιώτες αναχώρησαν για την Καλαμιά. Στην καρότσα του ενός φορτηγού ήταν οι οχτώ νέοι και ένας Γερμανός που τους φρουρούσε. Από τους οκτώ, ένας, ο Θωμάς Ζιώβας, κατάφερε και ξέφυγε βαριά τραυματισμένος. Τους υπόλοιπους οι Γερμανοί τους άφησαν μέσα στο χωράφι, μπροστά από τις κάννες των πολυβόλων και τους ώθησαν να τρέξουν προς την Καλαμιά. Οι εφτά, πλέον, μη μπορώντας να κάνουν κι αλλιώς, άρχισαν να τρέχουν φωνάζοντας «Ζήτω η Ελλάδα», τα πολυβόλα «κροτάλισαν» και μετά από λίγο έπεσαν όλοι νεκροί.

Οι εκτελεσθέντες ήταν οι: Χρήστος Ν. Βασιλάκος ετών 35, Απόστολος Κ. Ζιώβας ετών 20, Αριστείδης Χρ. Κατσιγιάννης ετών 22, Ελευθέριος Φωτ. Μπαϊλης ετών 29, Νικόλαος Γ. Μπούρας ετών 31, Μάνθος Θωμ. Νίκαρης ετών 24, Δημήτριος Παπαρούνης ετών 24.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017

                                                                                                ΑΔΑ: ΩΝΣΩΩΨΑ-ΛΔΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                          Άρτα: 26-10-2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                    
Αρ. Πρωτ.: 41042

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προϋπολογισμού,

Λογιστηρίου & Προμηθειών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό νέο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας έτους 2017, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 28.784,78€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Τρίτη 07-11-2017 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr, στην επιλογή «Εφημερίδα της υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τη φλόγα των 23ων χειμερινών Oλυμπιακών Αγώνων υποδέθηκε η Άρτα

Με λαμπρότητα υποδέχθηκε η Άρτα το μεσημέρι της Τετάρτης της Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που θα πραγματοποιηθούν στη Δημοκρατία της Κορέας.

Κατά τη διάρκεια της τελετής υποδοχής, τη Φλόγα μετέφεραν 4 λαμπαδηδρόμοι, ενώ στην κεντρική πλατεία της πόλης, στον Άγιο Δημήτριο, είχε στηθεί ο βωμός που άναψε στις 16:20. Οι λαμπαδηδρόμοι που μετέφεραν τη φλόγα ήταν οι Θεόδωρος Σαλαμούρας, Λάμπρος Πανάγος, Αγγελάκης Πανούτσος και Ελπίδα Γιώτη.

«Είναι πολύ μεγάλη τιμή για την Άρτα η παρουσία της Ολυμπιακής Φλόγας σήμερα. Οι Ολυμπιακοί αγώνες μεταφέρουν διαχρονικά μηνύματα. Πρεσβεύουν την ευγενή άμιλλα και την ειρήνη μεταξύ των λαών. Αυτά τα μηνύματα παραμένουν αναλλοίωτα στο πέρασμα των αιώνων και είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρα σήμερα. Είναι πολύ σημαντική για εμάς η σημερινή εκδήλωση καθώς η Άρτα είναι μια περιοχή με σημαντική αθλητική παράδοση, ενώ αποτέλεσε λίκνο του Πολιτισμού της Ηπείρου. Θα ήθελα από καρδιάς να ευχηθώ να συνεχιστεί αυτό το όμορφο ταξίδι της Φλόγας και να φθάσει στη Δημοκρατία της Κορέας, στην οποία εύχομαι να διοργανώσει απόλυτα επιτυχημένους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες» ανέφερε στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Από την πλευρά της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής παρέστη ο Πρόεδρος της Επιτροπής Λαμπαδηδρομίας Αθανάσιος Βασιλειάδης, ενώ από την Κορεατική Ολυμπιακή Επιτροπή παρέστη ο Γιουντζου Χογκ. Στην εκδήλωση παρέστησαν ακόμη ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη Περικλής Μίγδος, οι Αντιδήμαρχοι Αρταίων Κώστας Χαρακλιάς και Άννα Κουτρούμπα, ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ- ΟΤΑ Κώστας Ζέρβας και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιάννης Κατέρης.

Ακολούθησε ανταλλαγή δώρων, ενώ η τελετή έκλεισε με παραδοσιακούς χορούς από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου «Μακρυγιάννης» και του Λυκείου Ελληνίδων Άρτας.

Ο Δήμος Αρταίων θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων της Δημοκρατίας της Κορέας, τους λαμπαδηδρόμους, τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, που συμμετείχαν στην τελετή, την Ελληνική Αστυνομία, καθώς και όλους τους Αρτινούς που παραβρέθηκαν στην τελετή.