Συνεδριάζει τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων

Με 41 θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων. Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 1. Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Σύνταξη ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης Ξενία»
 2. Κατ’ αρχή έγκριση συμμετοχής στην «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Αξιοποίησης Αμβρακικού Κόλπου»
 3. Λήψη απόφασης για μείωση της τιμής των διοδίων της Ιονίας οδού, της Εγνατίας Οδού, της Ολυμπίας Οδού και της γέφυρας Ρίου Αντιρίου .
 4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ.
 5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων, Νομικού Προσώπου Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΤΑΣ.

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Οικ/κών & Παιδείας,

 1. Έγκριση της αριθμ. 489/2017 Α.Ο.Ε η οποία αφορά «Καθορισμό τελών και δικαιωμάτων έτους 2018»
 2. Έγκριση αποτελεσμάτων Β’ Τριμήνου 2017 (αριθμ. 497/2017 Α.Ο.Ε.)
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού αριθμ.533/2017 Α.Ο.Ε
 4. Έγκριση της αριθμ. 508/2017 απόφασης Οικ. Επιτροπής η οποία αφορά «Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας εκτάκτου επιδόματος ένδειας από το ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου»
 5. Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
 6. Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος εργασιών συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αμβρακικού
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών προληπτικής συντήρησης υποσταθμού Δημαρχιακού Μεγάρου Άρτας
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης ψευδοροφής αίθουσας Δ.Σ. Δημαρχείου Άρτας με ορυκτές ίνες.
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Υπηρεσίες περίθαλψής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Υπηρεσίες πρόσβασης στην διαδικτυακή πλατφόρμα παρουσιάσεων e-prostirixis»
 13. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής «Υπηρεσίες ταχυμεταφορών (courier)»
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Εργασίες καθαρισμού & αποψίλωσης οικοπέδων ιδιωτών»
 15. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής «Υπηρεσίες ταφών – εκταφών στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγίων Αναργύρων»
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Υπηρεσίες καταπολέμησης τρωκτικών σε κτίρια & κοινόχρηστους χώρους»
 17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια»
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Εργασίες διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών ΔΕ Ξηροβουνίου & ΔΕ Βλαχερνών»
 19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής « Εργασίες αντιμετώπισης προβλημάτων φυσικής καταστροφής (πυρκαγιά ΤΚ Ψαθοτοπίου)

 Εισηγητής: κ. Γενικός Γραμματέας

 1. Αίτημα Πρόσληψης Προσωπικού σε Ανταποδοτικές Υπηρεσίες Καθαριότητας (σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017
 2. Τροποποίηση της αριθμ. 242/2017 προηγούμενης απόφασης ΔΣ

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού  Τουρισμού & Απασχόλησης

 1. Ακύρωση της υπ.αρ. 552/2017 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας: «Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου στην Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2017. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση δαπάνης
 2. Διόρθωση της υπ. αρ. 555/2017 απόφασης Δ.Σ. Αποδοχή επιχορήγησης από την Περιφέρεια Ηπείρου και έγκριση συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης «Μάνα – Ήπειρος». Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση δαπάνης για τη συγκεκριμένη εκδήλωση
 3. Διοργάνωση εκδήλωσης για την Ισραηλιτική Κοινότητα Άρτας
 4. Συνδιοργάνωση 4ης Γιορτής πορτοκαλιού, μανταρινιού, ακτινιδίου και ελιάς

 Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου

 1. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος  ΤΥΔ

 1. Επί αιτήσεως του ΟΤΕ η οποία αφορά παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης έργου «Μετεγκατάσταση του υφιστάμενου χρήστη ΜΑΝ ΚΕΠ δήμου Αρταίων σε κτίριο επί της οδού Καραϊσκάκη (ψαροπλιά) Άρτα»
 2. Επί αιτήσεως του κ. Γκαρτζώνη Βασιλείου η οποία αφορά παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης έργου
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση προσβασιμότητας πεδινού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Αρταίων
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της εργασίας «Καθαρισμός αρδευτικών & αποστραγγιστικών αυλάκων ΔΕ Βλαχερνών & ΔΕ Αρταίων και καθαρισμός χειμάρρων»
 5. Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσίας για την «Πρόταση έκθεσης και μοντελοποίησης εκθεμάτων στο Μουσείο Βίδρας στην Τ.Κ. Σκούπας»
 6. Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων.

Εισηγητής Πρόεδρος N.Π.Δ.Δ. ΚΚΜΠΑΠ

 1. Έγκριση της αριθμ. 87/2017 του N.Π.Δ.Δ. ΚΚΜΠΑΠ η οποία αφορά Κατάταξη Αθλητικών χώρων ΝΠΔΔ σε κατηγορίες βάσει του Ν. 4479/17

Εισηγητής κ. Πρόεδρος  ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

 1. Έγκριση της αριθμ. 18/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου η οποία αφορά «Αναμόρφωση προϋπολογισμού»
 2. Έγκριση της αριθμ. 19/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου η οποία αφορά α) Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και β) έγκριση διάθεσης πίστωσης για «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» για το έτος 2017
 3. Έγκριση της αριθμ. 20/2017 απόφασης ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου η οποία αφορά

α) Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και β) έγκριση διάθεσης πίστωσηςγια «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου» για το έτος 2017

Περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Οριστική μελέτη έργου δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης Αρχαιολογικών χώρων (Μικρό Θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α.) στην πόλη της Άρτας».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

Αντικείμενο Μελέτης:

 

 

 

Χρηματοδότηση:

Προεκτιμώμενη αμοιβή(με απρόβλεπτα και  Φ.Π.Α. 24%):

 

 

 

«Οριστική μελέτη έργου δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης Αρχαιολογικών χώρων (Μικρό Θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α.) στην πόλη της Άρτας

Τακτικά Έσοδα

 

 

29.849,32

Άρτα 10../10../2017
Αρ. Πρωτ. ..38652……

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης με Συνοπτικό Διαγωνισμό, κατά το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016:

 1. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ.

Προϊστάμενη Αρχή:        Οικονομική Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ.

(που έχει έδρα: Περιφ. Οδός 37 & Αυξεντίου, 47132, Άρτα).

Διευθ/σα Υπηρεσία:       Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ.

 1. Παραλαβή τευχών του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων) σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων: www.arta.gr και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ: www.eprocurement.gov.gr. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα παραλαμβάνεται δωρεάν από τη Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ: Περιφ. Οδός 37 & Αυξεντίου, ΤΚ 47132, Άρτα – Τηλ. 26813-62227 μέχρι και την 17.-.10.-2017.
 2. Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού: ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / 2ος όροφος, γραφείο 323, Περιφ. Οδός 37 & Αυξεντίου, Άρτα.

Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η .23..-.10..-2017 ημέρα .Δευτέρα. και ώρα 10:00π.μ. κατά την οποία θα ανοιχθούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Τα έντυπα των προσφορών θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

 1. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681362227, φαξ επικοινωνίας 2681362254, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία .Άγγελος Θ. Σακκάς
 2. Αντικείμενο της Σύμβασης:

            Τίτλος μελέτης: «Οριστική μελέτη έργου δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης Αρχαιολογικών χώρων (Μικρό Θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α.) στην πόλη της Άρτας».

Προεκτιμώμενη αμοιβή: 20.932,20 € (χωρίς ΦΠΑ και απρόβλεπτα 15%).

Η μελέτη συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία μελέτης:

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (€)
10 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ 20.932,20
ΣΥΝΟΛΟ 20.932,20
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 3.139,83
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 24.072,03

 

 1. Τόπος αντικειμένου μελέτης: Ν. Άρτας (κωδικός NUTS: EL..), Δήμος Αρταίων (κωδικός NUTS: EL…).
 2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης, ως εξής :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
10 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ Α

 

β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, ή

γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί δραστηριότητα αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχη κατηγορία μελέτης, ως εξής:

 • Για την κατηγορία μελέτης 10: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 4ετούς εμπειρίας.
 1. 8. Απαιτείται πρόσθετη τεχνική  και επαγγελματική ικανότητα, πέραν αυτής που προκύπτει από τα αναφερόμενα στο παραπάνω (7), όπως αυτή καθορίζεται στην αναλυτική Διακήρυξη της μελέτης.
 2. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τρεις μήνες (3) μήνες.
 3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
 4. Οι διαγωνιζόμενοι για τη συμμετοχή τους υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (παρ. 4 άρθρο 79 Ν. 4412/2016).
 5. Χρόνος ισχύος προσφορών: 10 μήνες.
 6. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων.
 7. Το Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη Δημοπράτησης συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία -ήτοι Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ – και εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ. αρ. 457./2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ.
 8. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πόρους του Δήμου Αρταίων (Τακτικά Έσοδα).
 9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ.

Παρατήρηση: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 10./10./2017 (Κωδικός ΑΔΑΜ: …PROC002064573..).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Τεύχη μελέτης πολιτιστικών διαδρομών
 

 

Υποβολή αιτήσεων για άδεια απόσταξης τσίπουρου στο Δήμο Αρταίων

Γίνεται γνωστό, ότι με την έναρξη της αποστακτικής περιόδου,  από 12/10/2017  μέχρι και 11/12/2017 για το τρέχον έτος, οι αμπελοπαραγωγοί του Δήμου Αρταίων, οι οποίοι διαθέτουν έως ένα στρέμμα αμπέλια και επιθυμούν τη χορήγηση βεβαίωσης αμπελοπαραγωγού (για την έκδοση άδειας απόσταξης στέμφυλων για παραγωγή τσίπουρου), βάσει του άρθρου 7, παρ.3/ε, του Ν.2969/2001 (ΦΕΚ 281Α’/18-02-2001), θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων που ανήκουν.

Με την αίτηση (δίνεται από το Δήμο), οι ενδιαφερόμενοι αμπελοπαραγωγοί πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω έγγραφα:

1)Αποδεικτικό για την ύπαρξη αμπελιού όπως:

α) Δήλωση ΟΣΔΕ στην οποία να εμφανίζεται το αμπέλι ή

β) Ε1 ή Ε9 οικ. έτους 2015 ή

γ) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πιστοποιεί την ύπαρξη του αμπελιού

2)  Αστυνομική Ταυτότητα

3)  Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Για την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, απαιτείται εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε  να απευθύνεστε στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Γεωργίας-Κτηνοτροφίας & Αλιείας του Δήμου (τηλέφωνο: 2681362289, πληρ.: Μαρία Ανδρέου), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Καθαρισμοί οικοπέδων, δράσεις αντιπυρικής προστασίας και αποψίλωση περιαστικού δάσους από το Δήμο Αρταίων

Μια σειρά σημαντικών παρεμβάσεων καθημερινότητας, αλλά και πολιτικής προστασίας έχει πραγματοποιηθεί από το Δήμο Αρταίων. Στο πλαίσιο της πρόληψης των πυρκαγιών πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε χρόνο, ο καθαρισμός οικοπέδων, τόσο δημόσιων, όσο και ιδιωτικών. Ο συνολικός προϋπολογισμός της εργολαβίας ανήλθε στις 15.000 ευρώ. Ο Δήμος απέστειλε επιστολές σε όλους τους ιδιοκτήτες με την υποχρέωσή τους να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, όμως σε όσες περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες δεν ανταποκρίθηκαν, ο Δήμος καθάρισε τα οικόπεδα με δικά του μηχανήματα, χρεώνοντας τους ιδιοκτήτες που δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους (όπως προβλέπεται από τη Νομοθεσία). Φέτος, για πρώτη φορά δεν καθαρίστηκαν μόνο τα οικόπεδα, αλλά περισυλλέγησαν και οι σωροί με τα χόρτα και τα καλάμια που είχαν μαζευτεί και μέχρι πρότινος παρέμεναν στοίβες μέσα στα οικόπεδα αποτελώντας εστίες για νέες πυρκαγιές.
Παράλληλα πραγματοποιήθηκε διάνοιξη 47 χιλιομέτρων αντιπυρικών ζωνών στις Δημοτικές Ενότητες Ξηροβουνίου και Βλαχερνών, συνολικού προϋπολογισμού 21.200 ευρώ, καθώς και δράσεις πυροπροστασίας στις Δημοτικές Ενότητες Αμβρακικού και Φιλοθέης με προϋπολογισμό 17.400 ευρώ. Συνολικά περισυλλέγησαν από τις δύο ανωτέρων Δ.Ε. 800 κυβικά απορριμμάτων.
Επιπλέον, από το Δήμο Αρταίων έγινε αποψίλωση και καθαρισμός του περιαστικού δάσους στο Λόφο Περάνθης για την πρόληψη των πυρκαγιών, με συνολικό προϋπολογισμό 12.398 ευρώ, καθώς και βοτάνισμα με χορτοκοπτικό σε 197 στρέμματα μη φυτευμένου χώρου. Στα τέλη Οκτωβρίου θα έχει ολοκληρωθεί και ο καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου και η συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών και η απομάκρυνσή τους από 56 στρέμματα.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου ο Δήμος με δικά του μηχανήματα και υδροφόρες, αλλά και μισθωμένα από ιδιώτες συνέδραμε το έργο της Πυροσβεστικής στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν. Καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου υπάλληλοι του Δήμου, αλλά και εθελοντές της ΔΟΑΚ περιπολούσαν στο δάσος και σε άλλες περιοχές του Δήμου για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών.
«Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στους καθαρισμούς οικοπέδων, στις αποψιλώσεις, στις κοπές χόρτων και στην διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε περιοχές του Δήμου μας. Στόχος μας είναι να μην προκληθεί κανένας κίνδυνος για τους συμπολίτες μας από πυρκαγιές, καθώς και να μην γίνονται τα συγκεκριμένα σημεία, αλλά και τα ακαθάριστα οικόπεδα χώροι εναπόθεσης σκουπιδιών και μπαζών. Εκτός από αισθητικές παρεμβάσεις, πρόκειται και για παρεμβάσεις ουσίας και πολιτικής προστασίας» αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου Μιχάλης Βλάχος και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Πανέτας.

 

19η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 28-8-2017 αποφάσεις από 437-485

ΕΚΤΑΚΤΑ
1 «Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης διαδικασίας ανάθεσης εκπόνησης της
μελέτης, για την «Αντιπλημμυρική προστασία της πόλης της Άρτας και της
ευρύτερης περιοχής του ποταμού Αράχθου»
2 Υποβολή πρότασης για “Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών
– αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τ.Κ. Γαβριάς σε Δ.Κ. Κωστακιών στο Δήμο
Αρταίων” στα πλαίσια της πρόσκλησης 4.3.4 /ΕΥΔΠ_87(1η) του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
3 Λήψη απόφασης – δέσμευσης του Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης
“Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τ.Κ.
Γαβριάς σε Δ.Κ. Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων” στο Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου
Αρταίων 2014 – 2019″
4 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 446/2017 Α.Ο.Ε.)
5 Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών φυσικού εδάφους
6 Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
7 Παραχώρηση χώρου στο Μύτικα για τη στέγαση του Συλλόγου Γυναικών Άρτας
“ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ”
ΤΑΚΤΙΚΑ
1.Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης “Αναπαλαίωση και αξιοποίηση Διατηρητέου κτιρίου Δημαρχιακού
Καταστήματος “Ιστορικό Δημαρχείο Άρτας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές μεταφορών περιβάλλον
& Αειφόρος Ανάπτυξη” και αποδοχή της πίστωσης
2.Αποδοχή χρηματοδοτήσεων
3.Δωρεάν παραχώρηση οικοπέδου εμβ. 659 μ2 από την ΔΕΥΑΑ στο Δήμο Αρταίων και Παραχώρηση οικοπέδου
του Δήμου Αρταίων στη ΔΕΥΑΑ για εξυπηρέτηση γραφείων συνεργείου και αποθηκευτικών χώρων
4. Στήριξη επί αιτήματος του Δήμου Αρταίων σχετικά με πληροφοριακές πινακίδες κατά μήκος της ΙΟΝΙΑΣ
ΟΔΟΥ
5.Αίτημα του Δήμου Αρταίων για κατασκευή Πλήρους Κόμβου στην Ιόνια Οδό στο ύψος του Αμμοτόπου Άρτας.
6.Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στην Προγραμματική Σύμβαση «Μελέτη αποκατάστασης Βυζαντινού μνημείου
Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας» με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Ηπείρου
7.Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση τροφίμων έτους 2017 του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.
8.Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για επιχορήγηση Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων για
προμήθεια Η/Υ
9.Τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ
10.Διαγραφή ποσού λόγω λύσης μίσθωσης
11.Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.
12.Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση.
13.Ανάκληση της αριθμ.331/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
14.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για εργασίες καθαρισμού ακτών Κορωνησίας
15.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών επισκευής & συνήρησης σηματοδοτούμενων κόμβων
Δήμου Αρταίων 2017
16.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών επισκευής αντλητικού συγκροτήματος γηπέδων
Πλησιών – Καλαμιάς-Ράχης
17.Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής παραλαβής υπηρεσιών οργάνωσης 13ου Διάπλου Αμβρακικού
18.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής παραλαβής υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης εκδήλωσης (έκθεση
φωτογραφίας) για τα Ελευθέρια & το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2017 του Δήμου Αρταίων
19.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής παραλαβής υπηρεσιών ταφών – εκταφών στο Δημοτικό
Κοιμητήριο Άρτας & στο Κοιμητήριο Αγίων Αναργύρων
20.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής παραλαβής υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier)
21.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για εργασίες έκδοσης ετήσιων πιστοποιητικών
καταλληλότητας δύο ανελκυστήρων Δημαρχείου Άρτας για το έτος 2017
22.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για ασφάλιστρα οχημάτων – μηχανημάτων – χορτοκοπτικών
μηχανημάτων του Δήμου Αρταίων για το έτος 2017
23.Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δίκαιου Ορισμένου Χρόνου, ενός (1)
ατόμου, για την υλοποίηση του Υποέργου(Α/Α) με τίτλο: «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Δημ.
Διοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας –Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου
Αρταίων», στον άξονα Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Κατ
απολέμηση των Διακρίσεων» του Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5000569
24.Συμπλήρωση της αριθμ. 425/2017 απόφασης Δημ. Συμβουλίου
25.Συμπλήρωση 194/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
26.Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010)
27.Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την: «Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη
των κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων
28.Παραχώρηση αίθουσας από το πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Αμμοτόπου στο Σύλλογο Γονέων και Μαθητών
του Δημοτικού Σχολείου Αμμοτόπου
29.Παραχώρηση αίθουσας από το πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Αμμοτόπου στον Αιμοδοτικό Σύλλογο
Απανταχού Αμμοτοπιτών
30.Συμπαράσταση του Δήμου Αρταίων στο αίτημα του Δήμου της Μήλου για τον επαναπατρισμό του Αγάλματος
της Αφροδίτης της Μήλου
31.Έγκριση της αριθμ.11/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία αφορά «7η τροποποίηση
Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2017»
32.Συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ηπείρου της εκδήλωσης με τίτλο «ΜΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ» που θα
πραγματοποιηθεί στις 19-9-2017
33.Συνδριοργάνωση με Πανελλήνιο Σύνδεσμο Στρατιωτικών ειδικής κατάστασης με θέμα την υγεία που θα
πραγματοποιηθεί στις 16-9-2017
34.Συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Νέων Καμπής για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης με τίτλο 1η γιορτή
προβατίνας που θα πραγματοποιηθεί στις 1-9-2017
35.Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων
36.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων ΔΕ Ξηροβουνίου – Φιλοθέης – Βλαχέρνας και Αμβρακικού
37.Επί αιτήσεως της ΒΛΑΧΑΣ Π.- Σ. ΑΤΕ η οποία αφορά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου
‘Επεκτάσεις δικτύου δημοτικού φωτισμού”
38.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της εργασίας “Καθαρισμός αρδευτικών &
αποστραγγιστικών αυλάκων Δ.Ε. Ξηροβουνίου”
39.Σύσταση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων
40.Έγκριση ισολογισμού έτους 2016 της Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου Γεωργικών Προϊόντων και
Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών (Αριθ.14/2017 Απόφαση Δ.Σ)
41.Έγκριση της αριθμ. 17/2017 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας η οποία αφορά
“Αναμόρφωση προϋπολογισμού”
28-8-2017

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου:«Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Πλησιών»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                     Αριθμ. Πρωτ.       37669 /3 -10-2017  

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Αρταίων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Πλησιών»

Το έργο συντίθεται από μία κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 19.230,21 ΕΥΡΩ,

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Αυξεντίου & Περιφερειακή οδός, μέχρι τις    .   12  – 10 -2017.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681362230, FAX επικοινωνίας 2681362254, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Γκούβελου Αγγελική.

 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17 – 10 – 2017, ημέρα …Τρίτη και ώρα 10:00, σύμφωνα με τον νόμο 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ.2α. του Ν.4412/2016.

4.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι οικονομικοί φορείς, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ τάξης Α1 και άνω, ανεξάρτητα από την έδρα τους και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ε) Επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις της κατηγορίας Οικοδομικών  Έργων που είναι γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών ενοτήτων

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 385 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
 2. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με 23.850,00€. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
 3. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων.
 4. Η παρούσα αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδίκτυο.

 

Άρτα         3     –   10  – 2017

Ο

Δήμαρχος  Αρταίων

 

Τσιρογιάννης Χρήστος

 

δειτε τα αρχεια εδω

ΣΥΝΕΣΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 9-10-2017

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 5 /10/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 38157
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Τηλ.: 2681362263
Πληροφορίες: Γ. Ντεκουμές
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την Δευτέρα 09-10-2017 και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας στις 3-11-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο επί αιτήσεως αναγνώρισης δικαιούχου αποζημίωσης κ. Λάμπρου Σπανού κατά Δήμου Αρταίων.
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας στις 19-01-2018 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται η έφεση του Δήμου Αρταίων κατά του Ευάγγελου Κασαή.
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων(μεταβατική έδρα Άρτας)στις 11-10-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται η προσφυγή της κ. Παναγιώτας συζ. Αθ. Καλοκαίρη κατά του Δήμου Αρταίων
4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων(μεταβατική έδρα Άρτας)στις 11-10-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται η προσφυγή του κ. Στυλιανού Τζουβάρα κατά του Δήμου Αρταίων.
5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων(μεταβατική έδρα Άρτας) στις 11-10-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται η προσφυγή του κ. Γεωργίου Πανέλλη κατά του Δήμου Αρταίων.
6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άρτας στις 06-12-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται η αγωγή του κ. Δημητρίου Τσιρογιάννη κατά του Δήμου Αρταίων
7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άρτας στις 07-03-2018 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται η αγωγή του κ. Δημητρίου Θώδη κατά του Δήμου Αρταίων
8. Έγκριση ή μη γνωμοδότησης για εξωδικαστικό συμβιβασμό με τους φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Αθανασίου Αικατερίνης και Αθανασίου Χρήστου, Ι.Χ.Ε. λόγω σύγκρουσης με ανεπιτήρητα Βοοειδή
9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου στις 14-11-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται η αίτηση αναίρεσης Ιωαν. Νικολέτου και Γεωργ. Νικολέτου κατά της αρ. 6324/2013 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
10. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για κατάθεση μήνυσης κατά ιδιοκτητών βοοειδών τα οποία έχουν προκαλέσει ζημιές στη δημοτική περιουσία στη Φανερωμένη
11. Απαλλαγή υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Β΄διμήνου 2017 και έγκριση απόδοσης λογαριασμού
12. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Αμοιβή μηχανολόγου Μηχανικού για νομιμοποίηση λεπίδας εκχιονισμού
13. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια συσκευής σίτισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
14. Έγκριση ΙΙ πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών καθ-τας & Ευπρεισμού , Λοιπών Υλικών ειδών υγιεινής έτους 2017 δήμου Αρταίων και ΔΗΚΕΔΑ
15. Έγκριση ΙΙ πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια κάδων και δοχείων Απορριμμάτων.
16. Έγκριση ΙΙ πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων.
17. Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης του διαγωνισμού για την Προμήθεια: Προμήθεια οχημάτων ( επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, τρακτέρ με καταστροφέα και γερανοφόρο φορτηγό) Δήμου Αρταίων.
18. Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης του έργου: Οδοποιία νέου οικισμού Κορωνησίας
19. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια : Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα έτη 2018 & 2019 και με δικαίωμα προαίρεσης για τα καύσιμα του 2020.
20. Έγκριση ή μη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου για τη λειτουργία κυλικείου..
21. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια δοχείων απορριμμάτων
22. . Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Αμβρακικού, Δ.Ε. Φιλοθέης και Δ.Ε. Ξηροβουνίου.
23. Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε σεμινάριο σχετικά με τη δημοτική περιουσία.
24. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών δημοσιεύσεων.
25. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
26. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Χαρακλιάς Κων-νος
4. Λιλής Γεώργιος
5. Βλάχος Μιχαήλ
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8. Παπαϊωάνου Κων-νος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΕΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ) ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΑΔΑ: Ω14ΤΩΨΑ-ΟΔ7

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Άρτα: 05-10-2017
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
                                                                              Αρ. Πρωτ.: 38018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
     

                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΕΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ) ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει νέο επαναληπτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια οχημάτων (επιβατικά) Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (συμφερότερη προσφορά), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 32.240,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Παρασκευή 27-10-2017 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 44883-2 (επιβατικά – τμήμα 1).

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στην επιλογή «εφημερίδα της υπηρεσίας», «προκηρύξεις», όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤIΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Ότι εκτίθεται σε επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για εκμίσθωση του αρ. 541 κληροτεμαχίου στη θέση «Μακρόνησος» της Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθ 78/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου την 13η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:30 π.μ έως 11:00 π.μ. Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 12,10 ευρώ / στρέμμα ετησίως.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση  συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι 17,55 ευρώ.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

                                                                                  Ο Δήμαρχος Αρταίων

                                                                                 Τσιρογιάννης Κ. Χρήστος

 

Ακριβές Αντίγραφο
Με εντολή Δημάρχου
Η υπάλληλος
Καψάλη Κλεονίκη

2η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΓΡΕΣΙ Τ.Κ. ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθεται σε επαναληπτική φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, δημοτική έκταση 4 στρ. στη θέση Νεγρέσι ΤΚ Αμμοτόπου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθ 78/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου την 13η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 200,00 ευρώ /στρέμμα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή  γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ποσού δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι: 80,00 Ευρώ.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν αναλογικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

                                                                                          Ο Δήμαρχος Αρταίων

                                                                                     Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης

                     

Ακριβές Αντίγραφο
Με εντολή Δημάρχου
Η υπάλληλος
Καψάλη Κλεονίκη

2η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΗΓΡΕΣΙ